Välkomna till den nya listan

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-06-03 16:29:59

Per Tunedal writes:
> Vem anmäler listan till translation project? Göran Uddeborg?

> Nej, det finns ingen koppling till den gamla listan.

Jag börjar inse att vi missförstått varandra mer än jag trodde.

Tanken var aldrig att ERSÄTTA <sv@li.org>.  Det skall fortfarande vara
vår OFFICIELLA adress.  Den är väl etablerad, finns på många ställen,
och bör fortsätta fungera som tidigare.  Om du missade vår diskussion
om saken så gå tillbaka i arkiven och titta.

Vad det fanns önskemål om var att ha en central bortsortering av
skräppost.  Eftersom det verkar svårt att få det ordnat direkt på
li.org, så uppstod tanken om en underlista.  Denna skulle vara en av
deltagarna på huvudlistan, filtrera ut allt skräp, och därefter
vidarebefodra.  Var och en skulle själv kunna välja om han/hon ville
delta direkt i huvudlistan eller via underlistan.

Det var en sådan lista jag (med flera) trodde du ordnat.  Det hade du
tydligen inte tänkt.  Men nu när du vet hur det var meningen, är du
fortfarande intresserad av att sköta en sådan lista?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.