Re: Ny postlista

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2003-06-03 12:49:31

Göran Uddeborg:

> Men den nya listan måste prenumerera på den gamla om vi skall fånga
> felmeddelanden utifrån.  Och då blir det ju en loop om vi skickar från
> den nya till den gamla också.

Det torde vara triviellt att se om brevet redan kommer via listan (t.ex
via "Sender: owner-sv@li.org", "List-Id" och liknadne verkar tyvärr
saknas) och i så fall inte skicka tillbaka det. Problemet är väl om
folk skickar till bägge listorna samtidigt, men det bör även det gå att
hantera.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.