Re: Ny postlista

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-06-03 10:24:05

Mattias Eriksson writes:
> Är det inte bättre att sätta upp en automatisk forward från den nya till
> den gammla listan.

Men den nya listan måste prenumerera på den gamla om vi skall fånga
felmeddelanden utifrån.  Och då blir det ju en loop om vi skickar från
den nya till den gamla också.

Kom ihåg att adressen <sv@li.org> står i alla översättningar, och att
det är dit folk utifrån skall skicka felrapporter.  De är inte
nödvändigtvis medlemmar av listan, så de ser inte eventuella
påpekanden om ny lista etc.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.