Re: gettext-tools-0.12 (48%, 198 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-05-25 12:28:41

Göran Uddeborg wrote:
>> #: src/format-c.c:744
>> #, c-format
>>N msgid "The string refers to argument number %u but ignores argument number %u."
>>N msgstr "Strängen refererar till argument nummer %u men ugnorerar argument nummer %u."
> 
> 
> Ignorerar

Oj. Jag måste prova din ispell-modofokation.

> 
> 
>>N msgid "   --clear-obsolete    set all messages non-obsolete\n"
>>N msgstr "   --clear-obsolete    ta bort föråldrad-markering från alla meddelanden\n"
> 
> 
> Det skall väl inte vara bindestreck i "föråldradmarkering". Det är
> ett lite klumpigt ord och skulle kanske vinna på en omskrivning, men
> om det skall stå där bör det vara utan bindestreck.
> 

Tar bort bindestreck.

> 
>> #: src/xgettext.c:689
>>N msgid "Output details:\n"
>>N msgstr "Reultatdetaljer:\n"
> 
> 
> Det fattas ett "s" där.

Ispell verkar mer och mer attraktivt...

> 
> 
>> #: src/msgattrib.c:431 src/msgcat.c:378 src/msgcomm.c:379 src/msgconv.c:310
>> #: src/msgen.c:286 src/msgmerge.c:483 src/msgunfmt.c:380 src/msguniq.c:344
>> #: src/xgettext.c:691
>>N msgid " -e, --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
>>N msgstr " -e, --no-escape       använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
> 
> 
> Att det är standardläget nämner du inte?

Konstigt nog gör jag det på ett annat ställe. Ändrar.

> 
> 
>> #: src/msgattrib.c:437 src/msgcat.c:384 src/msgcomm.c:385 src/msguniq.c:350
>> #: src/xgettext.c:697
>>N msgid " -i, --indent        write the .po file using indented style\n"
>>N msgstr " -i, --indent        indentera resultatet\n"
> 
> 
> Är översättningen avsiktligt så fri, eller är det en miss?
> 
> 
>> #: src/msgfilter.c:394
>>N msgid " -n, --quiet, --silent    suppress automatic printing of pattern space\n"
>>N msgstr " -n, --quiet, --silent    undertryck automatisk utskrift av resultat\n"
> 
> 
> Är detta "pattern space" i sed:s mening? I så fall är jag tveksam
> till om det är bra att översätta det med bara "resultatet". En
> direktöversättning med "mönsterutrymmet" vore bättre i så fall.

Ja, det är i sed:s mening. Jag ändrar.

>> #: src/msgmerge.c:517
>>N msgid " -q, --quiet, --silent    suppress progress indicators\n"
>>N msgstr " -q, --quiet, --silent    visa inte framstegsindikatorer\n"
> 
> 
> De brukar översätta "progress" med "förlopp" i GUI-sammanhang. Det
> kanske passar här också?

Det låter mycket bättre, bara för att det är ett pågående förlopp behöver fet 
ju inte vara framsteg :-)

Tack,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.