Re: Lite hjälp med några ord efterlyses.

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-05-24 15:29:43

lör 2003-05-24 klockan 01.18 skrev Göran Uddeborg:
> > #: data/basic.xml:8
> > msgid "Politeness on the phone"
> > msgstr "Artighet i telefonen."
> 
> Man använder väl obestämd form här på svenska: "Artighet i telefon".
> Det gör då jag åtminstone, men Christian kanske inte gör det?

Nej, det är ju rent allmänt om artighet i telefon, inte en speciell
telefon.
Det är ingen punkt i originalet.


> > #: data/basic.xml:380
> > msgid "Edinburgh"
> > msgstr "Eddingburg"
> 
> Bara ett "d" på svenska också.

Och bara ett "g" också va?


> > #: data/basic.xml:700
> > msgid "It's 3 Dollars per hour."
> > msgstr "Det kostar 3 Dollar per timme."
> 
> Kronor/Euro :-)

I vart fall inte stor bokstav på valutan.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.