Re: Lite hjälp med några ord efterlyses.

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-05-24 01:10:00

"Tor-bj,Av(Brn" Claesson writes:
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"

Det du skickade ut hade Latin-1 kodning.  Det spelar ingen roll just
nu, men se till att vad du s,Ad(Bger h,Ad(Br och vad filen faktiskt inneh,Ae(Bller
st,Ad(Bmmer ,Av(Bverens n,Ad(Br du skickar in det.

> #: data/basic.xml:5
> msgid "Hello, this is John Miller."
> msgstr "Hej, det här är John Miller."

> #: data/basic.xml:10
> msgid "I would like to talk to Jack Miller."
> msgstr "Jag skulle vilja tala med Jack Miller."

Jag vet inte riktigt vad det h,Ad(Br ,Ad(Br f,Av(Br program, men det ,Ad(Br inte s,Ae(B
att man kan byta till ett svenskt namn ocks,Ae(B?

> #: data/basic.xml:8
> msgid "Politeness on the phone"
> msgstr "Artighet i telefonen."

Man anv,Ad(Bnder v,Ad(Bl obest,Ad(Bmd form h,Ad(Br p,Ae(B svenska: "Artighet i telefon".
Det g,Av(Br d,Ae(B jag ,Ae(Btminstone, men Christian kanske inte g,Av(Br det?

> #: data/basic.xml:11
> msgid "Just a moment, please."
> msgstr "Ett ögonblick, tack."

Om detta ,Ad(Br svar p,Ae(B "Jag skulle vilja tala med ...", s,Ae(B skulle man nog
s,Ad(Bga bara "Ett ,Av(Bgonblick." p,Ae(B svenska.

> #: data/basic.xml:64
> msgid "It's comfortable."
> msgstr "Det är bekvämt."

Om det fortfarande handlar om klimat, s,Ae(B ,Ad(Br nog "behagligt" ett b,Ad(Bttre ord.

> #: data/basic.xml:89
> msgid "I am a Carpenter."
> msgstr "Jag är en snickare."

P,Ae(B svenska s,Ad(Bger man v,Ad(Bl inte "en", utan bara "Jag ,Ad(Br snickare"?

> #: data/basic.xml:91
> msgid "I am an Engineer."
> msgstr "Jag är en ingenjör."

> #: data/basic.xml:93
> msgid "I am a Baker."
> msgstr "Jag är en bagare."

> #: data/basic.xml:95
> msgid "I am a Farmer."
> msgstr "Jag är en bonde."

> #: data/basic.xml:97
> msgid "I am a Teacher."
> msgstr "Jag är en lärare."

> #: data/basic.xml:99
> msgid "I am a Chef."
> msgstr "Jag är en kock."

> #: data/basic.xml:101
> msgid "I am a Painter."
> msgstr "Jag är en målare."

> #: data/basic.xml:103
> msgid "I am a Researcher."
> msgstr "Jag är en forskare."

Motsvarande.

> #: data/basic.xml:137
> msgid "I am leaving."
> msgstr "Jag åker."

Oftare s,Ad(Bger man nog "Jag g,Ae(Br" ,Ad(Bven om man t,Ad(Bnker ,Ae(Bka med n,Ae(Bgot.

> #: data/basic.xml:144
> msgid "Did you sleep well?"
> msgstr "Sov du gott?"

Eller "Har du sovit gott?"

> #: data/basic.xml:145
> msgid "How are you?"
> msgstr "Hur mår du?"

Eller "Hur st,Ae(Br det till?"

> #: data/basic.xml:211
> msgid "a huge number"
> msgstr "en stor siffra"

Mer korrekt: "ett stort tal"

> #: data/basic.xml:237
> msgid "Mann"
> msgstr "Man"

Det m,Ae(Bste v,Ad(Bl vara en felstavning i orginalet!

> #: data/basic.xml:248
> msgid "Family"
> msgstr "familj"

Vet du sammanhanget, om det skall vara litet eller stort "f"?

> #: data/basic.xml:253
> msgid "Grandmother"
> msgstr "Mormor/Farmor"
> 
> #: data/basic.xml:254
> msgid "Grandfather"
> msgstr "Morfar/Farfar"
> 
> #: data/basic.xml:255
> msgid "Cousin (male)"
> msgstr "Kusin"
> 
> #: data/basic.xml:256
> msgid "Cousin (female)"
> msgstr "Kusin"

De verkar ju har f,Av(Brs,Av(Bkt att hantera att kusin kan vara olika beroende
p,Ae(B k,Av(Bn.  Du kanske skall f,Av(Bresl,Ae(B att de skall kunna hantera att det
finns grandmother p,Ae(B olika sidor ocks,Ae(B?

> #: data/basic.xml:284
> msgid "Sky Scraper"
> msgstr "Skyskrapor"

Det ,Ad(Br v,Ad(Bl singular?

> #: data/basic.xml:298
> msgid "Subway"
> msgstr "Tunnelbana"
> 
> #: data/basic.xml:299
> msgid "Underground"
> msgstr "Tunnelbana"

Vilket spr,Ae(Bk ,Ad(Br orginalet?  I brittisk engelska betyder "subway"
underjordisk g,Ae(Bng, medan det i amerikansk engelska betyder
tunnelbana.  Jag vet om ett tillf,Ad(Blle n,Ad(Br en britt sade till en
amerikan "Let's take the subway to the underground", vilket blir
konstigt p,Ae(B amerikanska.

> #: data/basic.xml:311
> msgid "to the left"
> msgstr "åt vänster"
> 
> #: data/basic.xml:312
> msgid "to the right"
> msgstr "åt höger"

Snarare "till v,Ad(Bnster" respektive "till h,Av(Bger".

> #: data/basic.xml:380
> msgid "Edinburgh"
> msgstr "Eddingburg"

Bara ett "d" p,Ae(B svenska ocks,Ae(B.

> #: data/basic.xml:394
> msgid "United States of America"
> msgstr "Amerikas förenta stater."

Fast man s,Ad(Bger v,Ad(Bl alltid "USA".

> #: data/basic.xml:464
> msgid "Shock"
> msgstr "Shock"

Nej, "Chock".

> #: data/basic.xml:473
> msgid "I cut myself"
> msgstr "Jag skar mig själv"

B,Ad(Bttre med "Jag skar mig"

> #: data/basic.xml:476
> msgid "Sting in my chest"
> msgstr "Hugg i mitt bröst"
> 
> #: data/basic.xml:477
> msgid "Pressure in my ear"
> msgstr "Tryck i mitt öra"

Utan "mitt" p,Ae(B svenska tror jag: "Hugg i br,Av(Bstet" respektive "Tryck i
,Av(Brat".

> #: data/basic.xml:478
> msgid "This tooth hurts"
> msgstr "Mina tänder värker"

This -> Mina?

> #: data/basic.xml:508
> msgid "I am thirsty."
> msgstr "Jag är törstig"
> 
> #: data/basic.xml:509
> msgid "I can not drink this."
> msgstr "Jag kan inte dricka det här"
> 
> #: data/basic.xml:510
> msgid "This is very good."
> msgstr "Det här smakar väldigt gott"

Punkt p,Ae(B slutet i dessa.

> #: data/basic.xml:553
> msgid "Going out"
> msgstr "Träffar"

Det ,Ad(Br nog snarare "G,Ae(B ut" det handlar om gissar jag av sammanhanget.

> #: data/basic.xml:569
> msgid "Where do you want to go?"
> msgstr "Var vill du gå?"

"Vart vill du g,Ae(B?" b,Av(Br det v,Ad(Bl vara?

> #: data/basic.xml:598
> msgid "Land slide"
> msgstr "Ras"

Eller precisare: Jordskred.

> #: data/basic.xml:624
> msgid "precipitation"
> msgstr "påskyndan"

Nej, "nederb,Av(Brd".

> #: data/basic.xml:689
> msgid "How many people?"
> msgstr "Hur många människor?"

Man s,Ad(Bger nog: Hur m,Ae(Bnga personer?

> #: data/basic.xml:700
> msgid "It's 3 Dollars per hour."
> msgstr "Det kostar 3 Dollar per timme."

Kronor/Euro :-)

> #: data/basic.xml:743
> msgid "Has anyone had access to your bags since you packed?"
> msgstr "Har någon haft åtkomst till dina väskor sedan du packade?"

Byt g,Ad(Brna ",Ae(Btkomst" mot "tillg,Ae(Bng".

> #: data/basic.xml:768
> msgid "One way, please."
> msgstr "Bara dit, tack."

Kanske "Enkel resa, tack"?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.