Re: texinfo 4.5.91

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-05-20 21:43:12

mån 2003-05-19 klockan 14.55 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: makeinfo/defun.c:731
> >   #, c-format
> > N msgid "Must be in `@%s' environment to use `@%s'"
> > N msgstr "Måste vara i \"@%s\"-miljö för att använda \"@%s\""
> 
> En sådan här slags "environment" skulle jag nog översatt med
> "omgivning".  Men då kanske det blir inkonsekvent med resten, hinner
> inte titta igenom hela just nu.

Fanns inte på fler ställen, så jag ändrar till "omgivning".


> >   #: makeinfo/html.c:190
> >   #, c-format
> > N msgid "%s: could not open --css-file: %s"
> > N msgstr "%s: kunde inte öppna --css-file: %s"
> > N 
> >   #: makeinfo/html.c:265
> >   #, c-format
> > N msgid "%s:%d: --css-file ended in comment"
> > N msgstr "%s:%d: --css-file slutade med kommentar"
> 
> Borde det inte vara "--css-fil".  Flaggan verkar ju heta
> "--css-include", så det är inte bokstavligt namn på en flagga.  Utan
> en slags fil, nämligen en css-fil.

Okej, jag ändrar.


> Jag håller med om att blandningen med dubbla bindestreck först gör det
> hela lite förvirrande.

Absolut...

Tack för kommentarerna! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/texinfo-4.5.91.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.