texinfo 4.5.91

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-05-19 14:55:32

Christian Rose writes:
>   #: makeinfo/defun.c:731
>   #, c-format
> N msgid "Must be in `@%s' environment to use `@%s'"
> N msgstr "Måste vara i \"@%s\"-miljö för att använda \"@%s\""

En sådan här slags "environment" skulle jag nog översatt med
"omgivning".  Men då kanske det blir inkonsekvent med resten, hinner
inte titta igenom hela just nu.

>   #: makeinfo/html.c:190
>   #, c-format
> N msgid "%s: could not open --css-file: %s"
> N msgstr "%s: kunde inte öppna --css-file: %s"
> N 
>   #: makeinfo/html.c:265
>   #, c-format
> N msgid "%s:%d: --css-file ended in comment"
> N msgstr "%s:%d: --css-file slutade med kommentar"

Borde det inte vara "--css-fil".  Flaggan verkar ju heta
"--css-include", så det är inte bokstavligt namn på en flagga.  Utan
en slags fil, nämligen en css-fil.

Jag håller med om att blandningen med dubbla bindestreck först gör det
hela lite förvirrande.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.