Re: Ny e-postlista var: Re: Sobig-viruset

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-05-16 23:18:50

Christian Rose writes:
> Visst, kör på. Meddela gärna hur man anmäler sig till den nya listan när
> allt är klart.

Instämmer.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.