Re: Sobig-viruset

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-05-09 21:57:19

Det som krävs för skräppostfiltrering är väl att någon som har hand om
en maskin med tillräckligt bra anslutning för att ordna det, och har
lust att göra det, sätter upp en lista som han/hon anmäler till
sv@li.org.  Sedan kan ju var och en byta till den listan efter behag.

Har vi någon frivillig?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.