Sobig-viruset

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-04-30 23:16:08

> Hur gick det med att kontakta någon ansvarig för li.org om våra
> spam-/virusproblem?

Jag har skickat brev, men får inga svar.  Det kan nog vara dags att ge
upp det spåret nu och försöka hitta någon annan lösning.

Vi har ju tidigare diskuterat nackdelarna med att sluta använda
<sv@li.org>.  Adressen finns ju spridd på många ställen, där den kan
ses av folk som BÖR se den.

Men vi kanske skulle ha en andra postlisteserver, och ha en lista på
den som prenumererar på <sv@li.org>.  Den kommer ju inte kunna sortera
på IP-adresser som brevet kommer ifrån, men den kommer åtminstone
kunna sortera bort en hel del.  Som t.ex. alla breven från den där
store chefen.  Det blir ju ett hopp till, men det kanske inte heller
gör så mycket?

Vad tycker andra?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.