Sobig-viruset

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-30 22:20:51

Hur gick det med att kontakta någon ansvarig för li.org om våra
spam-/virusproblem?

Åtminstone Sobig-virusbreven (de med falska avsändaren "big@boss.com")
kan ju trivialt blockeras på servern istället för att spridas vidare
till listans alla medlemmar. Det krävs bara att någon ansvarig inför
denna triviala blockering.

Hur liberal man än är i sina spamprinciper tror jag det inte är någon på
listan som är intresserade av virusbreven, och det är ju dumt (för att
inte säga idiotiskt) att ha en listserver som sprider smittan vidare och
kräva att alla ska ha lokal filtrering när det med ett handgrepp går att
blockera smittspridningen centralt.

Dessutom verkar problemet med bara tillta. Göran, hur går det?


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.