Min dator

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-21 12:34:00

mån 2003-04-21 klockan 11.49 skrev Robert:
> >Varför är "Min dator" amatörmässigt men inte "My Computer"? Det förstår
> >jag verkligen inte alls.
> 
> Det här är ett specialfall där man får bedöma texten efter den stilistiska
> variationen.

Stilistiska variationer i all ära, men att detta skulle vara ett
specialfall med avseende på det är väl knappast självklart.


> Den engelska formen är bättre än den motsvarande svenska formen och den
> svenska är bättre än motsvarande engelska.

Jag är benägen att hålla med Martin här. Att det skulle finnas någon
djup stilistisk skillnad i "My Computer" och "Min dator" är högst
diskuterbart. Jag ser ingen sådan, och de jag har talat med tidigare om
detta och som hävdar att det finns en sådan skillnad har ofta vid
närmare analys helt enkelt bara visat sig vana vid att det är översatt
till "Den här datorn" på svenska, och att en mer rättfram översättning
enbart därför känns väldigt främmande. Ungefär som att "File menu" ->
"Arkiv-menyn" för någon med någonsomhelst datorvana känns som det enda
rätta, även fast det historiskt sett är en felöversättning.

En djup stilistisk skillnad mellan språken är användningen av
artighetsfraser, där vi på svenskan använder sådana ytterst sparsamt.
Men någonting sådant rör det sig ju inte om här.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.