rhn-applet (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-27 23:03:04

>  #: ../rhn_applet_dialogs.py:278
> N msgid ""
> N "If you do not wish to have this application appear on your panel, click the "
> N "'Remove From Panel' button below. Once removed, you can return it to your "
> N "panel at any time by clicking on the Red Fedora in the bottom left of the "
> N "desktop, choosing 'System Tools' and then choosing 'Red Hat Network Alert "
> N "Icon.'\n"
>  "      "
>  msgstr ""
> N "Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka på knappen \"Ta "
> N "bort från panelen\" nedan. Väl borttaget kan du närsomhelst få tillbaka det "
> N "genom att välja \"Red Hat Networks verktyg för uppdateringsnotifikation\" i "
> N "\"Lägg till i panelen|Panelprogram|Övervakare\" i panelmenyn.\n"
>  "      "

Översättningen över hur man får tillbaka programmet är inte speciellt
ordagrann. Är den korrekt?

>  #: ../rhn-applet-glade.c:9
> N msgid ""
> N "Your system does not seem to be registered with the Red Hat Network.\n"
> N "\n"
> N "The Red Hat Network is a free service for individual users that will quickly "
> N "and easily install all available security updates, bug fixes, and software "
> N "enhancements. In order to download these updates, you must first register. "
> N "To register now, click Register with RHN below.\n"
> N msgstr ""
> N "Ditt system verkar inte vara registerat i Red Hat Network.\n"
> N "\n"
> N "Red Hat Network är en kostnadsfri tjänst för enskilda användare som låter "
> N "dig snabbt och enkelt installera alla nödvändiga uppdateringar. För att "
> N "kunna hämta dessa uppdateringar måste du först registrera dig. För att "
> N "registrera nu klickar du på \"Registrera i RHN\" nedan.\n"

Du har tappat bort "bug fixes, and software enhancements".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.