redhat-menus (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-26 21:17:29

>   #: desktop-files/Other.directory.in.h:1
> N msgid "Applications that did not fit in other categories"
> N msgstr "Program som inte passade i några andra kategorier"

Jag skulle hellre velat haft "... i någon annan kategori" här.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.