redhat-config-xfree (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-24 13:26:42

Christian Rose writes:
>   #: ../src/xconf.py:188
> N msgid "Waiting for X server to start...log located in %s\n"
> N msgstr "Väntar på att X-servern ska starta... logg finns i %s\n"

Du brukar ju inte följa Språknämnden när det gäller de tre punkterna,
utan alltid skriva ihop.  Men här blandar du ju!  Du har inget
mellanrum före, men du har det efter.  Du kan väl vara konsekvent.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.