redhat-config-network (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-18 14:03:36

>  #: src/netconf-tui.py:109 src/netconfpkg/gui/exception.py:49
> N msgid ""
> N "An unhandled exception has occured. This is most likely a bug. Please save "
> N "the crash dump and file a detailed bug report against redhat-config-network "
> N "at https://bugzilla.redhat.com/bugzilla"
> N msgstr ""
> N "Ett undantag som inte hanteras har inträffat. Detta är med största "
> N "sannolikhet ett fel. Spara kraschdumpen och rapportera sedan en detaljerad "
> N "felrapport i komponenten redhat-config-network på https://bugzilla.redhat."
> N "com/bugzilla/"


Heter det verkligen "... felrapport i komponenten ..."? FELET är I
komponenten, det är jag helt med på. Men en rapport är väl OM något?

>  #: src/netconfpkg/gui/CipeInterfaceDruid.glade.h:7
>  #: src/netconfpkg/gui/cipeconfig.glade.h:5
> N msgid "Remote Peer P_ort:"
> N msgstr "Fjärrp_ort:"

Hmm, "peer" har vi ingen bra översättning på. Här går det väl till
nöds utan, men allmänt skulle det nog vara bra att kunna översätta
det. Datatermgruppen har inget förslag. (De har ett förslag för
"peer-to-peer", som "icke-hierarkiskt", men det hjälper ju inte i ett
fall som detta.) Finns det något förslag på översättning någon
annanstans?

>  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:114
> N msgid "Modem probing..."
> N msgstr "Undersöker modem..."
>  
>  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:118
> N msgid "Probing for Modems, please wait..."
> N msgstr "Letar efter modem, var vänlig vänta..."

De är inte riktigt konsekvent översatta. Men det kanske inte gör
något i sitt sammanhang?

>  #. 460800 seems to be to high
>  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:154
>  #: src/netconfpkg/gui/modemconfig.py:113
> N msgid "Generic Modem"
> N msgstr "Allmänt modem"

Egentligen tycker jag inte "allmänt" passar riktigt bra här. Det för
mera tankarna till hur det får lov att användas än vilken sorts modem
det är. Vanligt, normalt, eller generellt är möjliga alternativ, men
jag är inte riktigt nöjd med något av dem heller.

>  #: src/netconfpkg/gui/tonline.glade.h:3
>  msgid ""
> N "Please enter here your personal account data. Without this data, access to T-"
> N "Online is unfortunately not posssible."
>  msgstr ""
> N "Ange här dina personliga kontodata. Utan dessa data är åtkomst till T-Online "
> N "inte möjligt för tillfället."

Det där "för tillfället" finns inte i orginalet. Däremot finns ett
"unfortunately", som du missat. Eller eventuellt avsiktligt
utelämnat?

>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:8
> N msgid "Click here, if you want to choose a new provider from the ISP database."
> N msgstr ""
> N "Klicka här om du vill välja en ny leverantör från databasen med "
> N "Internetleverantörer."

Varför börjar "internetleverantörer" med stor bokstav här?

>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:10
> N msgid "Dial-In _Number:"
> N msgstr "Modempools_nummer:"

Är du säker? Jag skulle trott att det var mitt eget nummer, numret
för att ringa TILL datorn man konfigurerar.

>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:24
> N msgid "Enter your local phone number. It's optional, if you use a modem."
> N msgstr "Ange ditt lokala telefonnummer. Det är valfritt om du använder modem."

Alltså det som detta meddelande handlar om.

>  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.py:300
> N msgid ""
> N "Changes are saved.\n"
> N "You may want to restart\n"
> N "the network and network services\n"
> N "or restart the computer."
> N msgstr ""
> N "Ändringarna är sparade.\n"
> N "Du vill nog starta om\n"
> N "nätverket och nätverkstjänsterna\n"
> N "eller starta om datorn."

Hellre "kanske" än "nog" här.

>  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.py:344
> N msgid "Updating Devices..."
> N msgstr "Uppdaterar enhet..."

Plural i orginalet.

>  #. clist.clear()
>  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.py:1324
> N msgid ""
> N "Sorry, there is nothing to be edited,\n"
> N "or this type cannot be edited yet."
> N msgstr ""
> N "Tyvärr, inget kan redigeras, eller så\n"
> N "kan denna typ inte redigeras än."

"Kan" två gånger på svenska gör översättningen svårbegriplig. Jag
föreslår ett närmare "Tyvärr, det finns inget att redigera, eller ..."

>  #. remove hardware
>  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.py:1356
>  #, python-format
> N msgid "Do you want to delete all devices that used \"%s\"?"
> N msgstr "Vill du verkligen ta bort alla enheter som använde \"%s\"?"

"Verkligen" lade du till själv. Var det avsiktligt?

>  #: src/netconfpkg/gui/sharedtcpip.glade.h:9
> N msgid "Difficulty level:"
> N msgstr "Svårighetsnivå:"

>  #: src/netconfpkg/gui/sharedtcpip.glade.h:11
> N msgid "Easy"
> N msgstr "Enkelt"

Hör de här ihop tro? I så fall skall det ju vara "Enkel".

>  #: src/netconfpkg/gui/wirelessconfig.glade.h:9
>  #: src/netconfpkg/gui/WirelessInterfaceDruid.glade.h:17
> N msgid ""
> N "Used to manipulate encryption or scrambling keys and encryption mode. To set "
> N "the current encryption key in hex digits enter the key with 0x prepended as "
> N "0xXXXXXXXX."
> N msgstr ""
> N "Används för att manipulera krypterings- eller blandningsnycklar och "
> N "krypteringsläge. För att ställa in den aktuella krypteringsnyckeln i "
> N "hexadecimala siffror anger du nyckeln med 0x framför som i 0xXXXXXXXX."

Möjligen är "så här" svenskare än "som i" i det här fallet?

>  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.glade.h:5
> N msgid "DNS Search Path:"
> N msgstr "Sökväg för DNS-sökning:"

Behövs verkligen sista "-sökning"?

>  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.glade.h:21
>  msgid ""
> N "Please enter the name for the profile.\n"
> N "The name may only contain letters and digits."
>  msgstr ""
> N "Ange namnet på profilen.\n"
> N "Namnet får endast innehålla siffror och bokstäver."

Någon speciell anledning till att du vände på "siffror och bokstäver"
jämfört med orginalet? :-)

>  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.glade.h:27
> N msgid ""
> N "You may configure network hardware physically attached to the computer here."
> N msgstr ""
> N "Här kan du konfigurera nätverkshårdvara som är fysiskt ansluten till din "
> N "dator."

Kanske "din dator" -> "datorn"?

>  #: src/netconfpkg/NCDialup.py:77
> N msgid "Korea North"
> N msgstr "Nordkorea"
> N 
>  #: src/netconfpkg/NCDialup.py:78
> N msgid "Korea Republic"
> N msgstr "Republiken Korea"

Borde kanske vara "Sydkorea".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.