redhat-artwork (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-12 20:56:59

Christian Rose writes:
> Här är en ny översättning, redhat-artwork. Ta gärna en titt. Filen finns
> även på
> http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-artwork.sv.po.
> 
> 
> Christian
> 
> # Swedish messages for redhat-artwork.
> # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
> # Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
> # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
> # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.

Intressant, copyrightnotiser från 1999 framåt på en helt ny
översättning.  Hur kommer det sig?

Det var väldigt många föråldrade meddelanden med också.  Kanske dags
att städa?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.