redhat-artwork (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 16:28:30

HÀr Àr en ny översÀttning, redhat-artwork. Ta gÀrna en titt. Filen finns
Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-artwork.sv.po.


Christian


# Swedish messages for redhat-artwork.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
# Martin NorbÀck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.
#
# $Id: sv.po,v 1.4 2003/01/29 23:06:20 menthos Exp $
#
# These messages were initially borrowed from gdm2.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-artwork\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-17 16:57-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-30 00:17+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: art/gdm/Bluecurve/GdmGreeterTheme.desktop.in.h:1
msgid "Garrett LeSage, Roman Beigelbeck (?)"
msgstr "Garrett LeSage, Roman Beigelbeck (?)"

#: art/gdm/Bluecurve/GdmGreeterTheme.desktop.in.h:2
msgid "Red Hat Linux default theme"
msgstr "Standardtema för Red Hat Linux"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:1
msgid "D_isconnect"
msgstr "_Koppla frÄn"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:2
msgid "Shut _down"
msgstr "StÀng _ner"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:4
#, no-c-format
msgid "User %s will login in %d seconds"
msgstr "AnvÀndaren %s kommer att logga in om %d sekunder"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:5
msgid "Username:"
msgstr "AnvÀndarnamn:"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:7
#, no-c-format
msgid "Welcome to %h"
msgstr "VĂ€lkommen till %h"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:8
msgid "You've got capslock on!"
msgstr "Du har CapsLock pÄ!"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:9
msgid "_Language"
msgstr "S_prÄk"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:10
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:11
msgid "_Reboot"
msgstr "Starta _om"

#: art/gdm/Bluecurve/Bluecurve.xml.in.h:12
msgid "_Session"
msgstr "_Session"

#~ msgid ""
#~ "I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely "
#~ "that it is not set up correctly. You will need to log in on a console "
#~ "and rerun the X configuration program. Then restart GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska grÀnssnitt). Troligtvis Àr "
#~ "den inte korrekt instÀlld. Du kommer att behöva logga in pÄ en konsoll "
#~ "och köra om X-konfigurationsprogrammet. Starta sedan om GDM."

#~ msgid ""
#~ "Would you like me to try to run the X configuration program? Note that "
#~ "you will need the root password for this."
#~ msgstr ""
#~ "Vill du att jag ska prova att köra X-konfigurationsprogrammet? Observera "
#~ "att du kommer att behöva rootlösenordet för detta."

#~ msgid "Please type in the root (privileged user) password."
#~ msgstr "Skriv in roots (den priviligierade anvÀndarens) lösenord."

#~ msgid "I will now try to restart the X server again."
#~ msgstr "Jag kommer nu att försöka starta om X-servern igen."

#~ msgid ""
#~ "I will disable this X server for now. Restart GDM when it is configured "
#~ "correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kommer att inaktivera X-servern tills vidare. Starta om GDM nÀr den "
#~ "Ă€r korrekt konfigurerad."

#~ msgid ""
#~ "I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely "
#~ "that it is not set up correctly. Would you like to view the X server "
#~ "output to diagnose the problem?"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska grÀnssnitt). Troligtvis Àr "
#~ "den inte korrekt instÀlld. Vill du se utdatan frÄn X-servern för att "
#~ "analysera problemet?"

#~ msgid ""
#~ "I cannot start the X server (your graphical interface). It seems that "
#~ "the pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like "
#~ "to view the X server output to diagnose the problem?"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska grÀnssnitt). Det verkar som "
#~ "om din pekenhet (din mus) inte Àr korrekt konfigurerad. Vill du se "
#~ "utdatan frÄn X-servern för att analysera problemet?"

#~ msgid ""
#~ "Would you like me to try to run the mouse configuration program? Note "
#~ "that you will need the root password for this."
#~ msgstr ""
#~ "Vill du att jag ska prova att köra muskonfigurationsprogrammet? Observera "
#~ "att du kommer att behöva rootlösenordet för detta."

#~ msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skriva auktoriseringspost: %s"

#~ msgid ""
#~ "%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace"
#~ msgstr ""
#~ "%s: Kunde inte skriva ny auktoriseringspost. Möjligtvis Àr diskutrymmet "
#~ "slut"

#~ msgid ""
#~ "GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of "
#~ "diskspace.%s%s"
#~ msgstr ""
#~ "GDM kunde inte skriva en ny auktoriseringspost till disk. Möjligtvis Àr "
#~ "diskutrymmet slut.%s%s"

#~ msgid "%s: Could not make new cookie file in %s"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skapa ny kakfil i %s"

#~ msgid "gdm_auth_user_add: Could not open cookie file %s"
#~ msgstr "gdm_auth_user_add: Kunde inte öppna kakfilen %s"

#~ msgid "gdm_auth_user_add: Could not lock cookie file %s"
#~ msgstr "gdm_auth_user_add: Kunde inte lÄsa kakfilen %s"

#~ msgid "%s: Could not write cookie"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skriva kaka"

#~ msgid "gdm_auth_user_remove: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
#~ msgstr "gdm_auth_user_remove: Ignorerar konstig kakfil %s"

#~ msgid ""
#~ "Failed to start the display server several times in a short time period; "
#~ "disabling display %s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att starta displayservern ett flertal gÄnger under en "
#~ "kort tidsperiod, inaktiverar display %s"

#~ msgid "%s: Cannot create pipe"
#~ msgstr "%s: Kan inte skapa rör"

#~ msgid "gdm_display_manage: Failed forking gdm slave process for %s"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_display_manage: Misslyckades med att grena en gdm-slavprocess för %s"

#~ msgid "%s could not be opened"
#~ msgstr "%s: kunde inte öppnas"

#~ msgid "gdm_error_box: Cannot fork to display error/info box"
#~ msgstr "gdm_error_box: Kan inte grena för att visa fel-/infofönster"

#~ msgid "gdm_failsafe_question: Cannot fork to display error/info box"
#~ msgstr "gdm_failsafe_question: Kan inte grena för att visa fel-/infofönster"

#~ msgid "%s: Directory %s does not exist."
#~ msgstr "%s: Katalogen %s finns inte."

#~ msgid "%s: %s is not owned by uid %d."
#~ msgstr "%s: %s Àgs inte av uid %d."

#~ msgid "%s: %s is writable by group."
#~ msgstr "%s: %s kan skrivas av gruppen."

#~ msgid "%s: %s is writable by other."
#~ msgstr "%s: %s kan skrivas av övriga."

#~ msgid "%s: %s does not exist but must exist."
#~ msgstr "%s: %s finns inte men mÄste finnas."

#~ msgid "%s: %s is not a regular file."
#~ msgstr "%s: %s Àr inte en vanlig fil."

#~ msgid "%s: %s is writable by group/other."
#~ msgstr "%s: %s kan skrivas av grupp/övriga."

#~ msgid "%s: %s is bigger than sysadmin specified maximum file size."
#~ msgstr ""
#~ "%s: %s Àr större Àn den av systemadministratören angivna maximala "
#~ "filstorleken."

#~ msgid "%s: Could not make socket"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skapa uttag (socket)"

#~ msgid "%s: Could not bind socket"
#~ msgstr "%s: Kunde inte binda uttag (socket)"

#~ msgid "%s: Could not make FIFO"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skapa FIFO"

#~ msgid "%s: Could not open FIFO"
#~ msgstr "%s: Kunde inte öppna FIFO"

#~ msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
#~ msgstr "%s: Ingen konfigurationsfil: %s. AnvÀnder standardvÀrden."

#~ msgid "%s: Standard X server not found, trying alternatives"
#~ msgstr "%s: Standard-X-servern kunde inte hittas, provar alternativ"

#~ msgid ""
#~ "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support, turning it off"
#~ msgstr ""
#~ "%s: XDMCP var pÄslaget men det finns inte XDMCP-stöd, stÀnger av det"

#~ msgid "%s: Root cannot be autologged in, turing off automatic login"
#~ msgstr ""
#~ "%s: root kan inte loggas in automatiskt, slÄr av automatisk inloggning"

#~ msgid "%s: Root cannot be autologged in, turing off timed login"
#~ msgstr ""
#~ "%s: root kan inte loggas in automatiskt, slÄr av tidsbaserad inlogging"

#~ msgid "%s: TimedLoginDelay less then 5, so I will just use 5."
#~ msgstr ""
#~ "%s: TimedLoginDelay Àr mindre Àn 5, sÄ jag kommer helt enkelt att anvÀnda "
#~ "5."

#~ msgid "%s: No greeter specified."
#~ msgstr "%s: Ingen hÀlsare angiven."

#~ msgid "%s: No remote greeter specified."
#~ msgstr "%s: Ingen hÀlsare angiven."

#~ msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the configuration file"
#~ msgstr "Ingen demon/ServAuthDir angiven i konfigurationsfilen"

#~ msgid "%s: No authdir specified."
#~ msgstr "%s: Ingen authdir angiven."

#~ msgid "%s: No sessions directory specified."
#~ msgstr "%s: Ingen sessionskatalog angiven."

#~ msgid "%s: Empty server command, using standard one."
#~ msgstr "%s: Tomt serverkommando, anvÀnder standardkommando."

#~ msgid "%s: Display number %d in use! I will use %d"
#~ msgstr "%s: Displaynumret %d anvÀnds! Jag kommer att anvÀnda %d"

#~ msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
#~ msgstr "%s: Ogiltig serverrad i konfigurationsfilen. Ignorerar!"

#~ msgid ""
#~ "%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Adding %s on :%d to "
#~ "allow configuration!"
#~ msgstr ""
#~ "%s: XDMCP Àr inaktiverat och inga lokala servrar Àr angivna. LÀgger till %"
#~ "s pÄ :%d för att tillÄta konfiguration!"

#~ msgid ""
#~ "XDMCP is disabled and gdm cannot find any local server to start. "
#~ "Aborting! Please correct the configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "XDMCP Àr inaktiverat och gdm kan inte hitta nÄgra lokala servrar att "
#~ "starta. Avbryter! RĂ€tta till konfigurationen %s och starta om gdm."

#~ msgid "%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Aborting!"
#~ msgstr ""
#~ "%s: XDMCP Àr inaktiverat och inga lokala servrar Àr angivna. Avbryter!"

#~ msgid "%s: Can't find the gdm user (%s). Trying 'nobody'!"
#~ msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-anvÀndaren (%s). Försöker med \"nobody\"!"

#~ msgid ""
#~ "The gdm user does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
#~ "restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Gdm-anvÀndaren finns inte. RÀtta till gdm-konfigurationen %s och starta "
#~ "om gdm."

#~ msgid "%s: Can't find the gdm user (%s). Aborting!"
#~ msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-anvÀndaren (%s). Avbryter!"

#~ msgid ""
#~ "The gdm user is set to be root, but this is not allowed since it can pose "
#~ "a security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Gdm-anvÀndaren Àr angiven till root, men detta Àr inte tillÄtet dÄ det "
#~ "kan innebÀra en sÀkerhetsrisk. RÀtta till gdm-konfigurationen %s och "
#~ "starta om gdm."

#~ msgid "%s: The gdm user should not be root. Aborting!"
#~ msgstr "%s: Gdm-anvÀndaren ska inte vara root. Avbryter!"

#~ msgid "%s: Can't find the gdm group (%s). Trying 'nobody'!"
#~ msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-gruppen (%s). Försöker med \"nobody\"!"

#~ msgid ""
#~ "The gdm group does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
#~ "restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Gdm-gruppen finns inte. RĂ€tta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
#~ "gdm."

#~ msgid "%s: Can't find the gdm group (%s). Aborting!"
#~ msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-gruppen (%s). Avbryter!"

#~ msgid ""
#~ "The gdm group is set to be root, but this is not allowed since it can "
#~ "pose a security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Gdm-gruppen Àr angiven till root, men detta Àr inte tillÄtet dÄ det kan "
#~ "innebÀra en sÀkerhetsrisk. RÀtta till gdm-konfigurationen %s och starta "
#~ "om gdm."

#~ msgid "%s: The gdm group should not be root. Aborting!"
#~ msgstr "%s: Gdm-gruppen ska inte vara root. Avbryter!"

#~ msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the gdm user"
#~ msgstr ""
#~ "%s: HÀlsaren kunde inte hittas, eller kan inte köras av gdm-anvÀndaren"

#~ msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the gdm user"
#~ msgstr ""
#~ "%s: FjÀrrhÀlsaren kunde inte hittas eller kan inte köras av gdm-anvÀndaren"

#~ msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the gdm user"
#~ msgstr ""
#~ "%s: VÀljaren kunde inte hittas, eller sÄ kan den inte köras av gdm-"
#~ "anvÀndaren"

#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
#~ "does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) Àr instÀlld till %s "
#~ "men denna finns inte. RĂ€tta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."

#~ msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
#~ msgstr "%s: Authdir %s existerar inte. Avbryter."

#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
#~ "is not a directory. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) Àr instÀlld till %s "
#~ "men denna Àr ingen katalog. RÀtta till gdm-konfigurationen %s och starta "
#~ "om gdm."

#~ msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
#~ msgstr "%s: Authdir %s Àr inte en katalog. Avbryter."

#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is "
#~ "not owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or gdm "
#~ "configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) Àr instÀlld till %s "
#~ "men Àgs inte av anvÀndaren %s och gruppen %s. RÀtta till Àgarskapet eller "
#~ "gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."

#~ msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
#~ msgstr "%s: Authdir %s Àgs inte av anvÀndaren %s, gruppen %s. Avbryter."

#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has "
#~ "the wrong permissions, it should have permissions of 0750. Please correct "
#~ "the permissions or the gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverauktoriseringskatalogen (demon/ServAuthDir) Àr instÀlld till %s men "
#~ "har fel rÀttigheter, den borde ha rÀttigheterna 0750. RÀtta till "
#~ "rÀttigheterna eller gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."

#~ msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be 0750. Aborting."
#~ msgstr ""
#~ "%s: Authdir %s har felaktiga rÀttigheter (%o). Ska vara 0750. Avbryter."

#~ msgid "%s: fork() failed!"
#~ msgstr "%s: fork() misslyckades!"

#~ msgid "%s: setsid() failed: %s!"
#~ msgstr "%s: setsid() misslyckades: %s!"

#~ msgid "deal_with_x_crashes: Trying failsafe X server %s"
#~ msgstr "deal_with_x_crashes: Provar med felsÀkra X-servern %s"

#~ msgid "deal_with_x_crashes: Running the XKeepsCrashing script"
#~ msgstr "deal_with_x_crashes: Kör skriptet XKeepsCrashing"

#~ msgid ""
#~ "I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely "
#~ "that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and "
#~ "rerun the X configuration program. Then restart GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska grÀnssnitt). Troligtvis Àr "
#~ "den inte korrekt instÀlld. Du kommer att behöva logga in pÄ en konsoll "
#~ "och köra om X-konfigurationsprogrammet. Starta sedan om GDM."

#~ msgid ""
#~ "Failed to start X server several times in a short time period; disabling "
#~ "display %s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att starta X-server ett flertal gÄnger under en kort "
#~ "tidsperiod, inaktiverar display %s"

#~ msgid ""
#~ "gdm_child_action: Reboot or Halt request when there is no system menu "
#~ "from display %s"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_child_action: BegÀran av omstart eller stopp trots att det inte finns "
#~ "nÄgon systemmeny pÄ display %s"

#~ msgid ""
#~ "gdm_child_action: Restart, Reboot or Halt request from a non-local "
#~ "display %s"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_child_action: BegÀran av gdm-omstart, omstart eller stopp frÄn en "
#~ "icke-lokal display %s"

#~ msgid "gdm_child_action: Aborting display %s"
#~ msgstr "gdm_child_action: Avbryter display %s"

#~ msgid "gdm_child_action: Master rebooting..."
#~ msgstr "gdm_child_action: Master startar om..."

#~ msgid "gdm_child_action: Reboot failed: %s"
#~ msgstr "gdm_child_action: Omstart misslyckades: %s"

#~ msgid "gdm_child_action: Master halting..."
#~ msgstr "gdm_child_action: Master stannar..."

#~ msgid "gdm_child_action: Halt failed: %s"
#~ msgstr "gdm_child_action: Kunde inte stanna: %s"

#~ msgid "gdm_child_action: Master suspending..."
#~ msgstr "gdm_child_action: Master försÀtter sig i vilolÀge..."

#~ msgid "gdm_child_action: Suspend failed: %s"
#~ msgstr "gdm_child_action: FörsÀttande i vilolÀge misslyckades: %s"

#~ msgid "GDM restarting ..."
#~ msgstr "GDM startar om..."

#~ msgid "Failed to restart self"
#~ msgstr "Misslyckades med att starta om mig sjÀlv"

#~ msgid "Do not fork into the background"
#~ msgstr "Grena inte i bakgrunden"

#~ msgid "Preserve LD_* variables"
#~ msgstr "Bevara LD_*-variabler"

#~ msgid ""
#~ "Error on option %s: %s.\n"
#~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid flaggan %s: %s.\n"
#~ "Kör \"%s --help\" för att se en fullstÀndig lista över tillgÀngliga\n"
#~ "kommandoradsalternativ.\n"

#~ msgid "Only root wants to run gdm\n"
#~ msgstr "Endast root ska köra gdm\n"

#~ msgid "gdm already running. Aborting!"
#~ msgstr "gdm kör redan. Avbryter!"

#~ msgid "%s: Error setting up TERM signal handler"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av TERM-signalhanteraren"

#~ msgid "%s: Error setting up INT signal handler"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av INT-signalhanteraren"

#~ msgid "%s: Error setting up HUP signal handler"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av HUP-signalhanteraren"

#~ msgid "%s: Error setting up USR1 signal handler"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av USR1-signalhanteraren"

#~ msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av CHLD-signalhanteraren"

#~ msgid "Flexible server request denied: Not authenticated"
#~ msgstr "Flexibel serverbegÀran nekas: Inte autentiserad"

#~ msgid "Unknown server type requested, using standard server."
#~ msgstr "OkÀnd servertyp begÀrd, anvÀnder standardserver."

#~ msgid ""
#~ "Requested server %s not allowed to be used for flexible servers, using "
#~ "standard server."
#~ msgstr ""
#~ "BegÀrda servern %s Àr inte tillÄten för anvÀndning med flexibla servrar, "
#~ "anvÀnder standardserver."

#~ msgid "y = Yes or n = No? >"
#~ msgstr "y = Ja eller n = Nej? >"

#~ msgid "%s: Cannot get local addresses!"
#~ msgstr "%s: Kan inte fÄ tag i lokala adresser!"

#~ msgid "Could not setgid %d. Aborting."
#~ msgstr "Kunde inte sÀtta grupp-id %d. Avbryter."

#~ msgid "initgroups() failed for %s. Aborting."
#~ msgstr "initgroups() misslyckades för %s. Avbryter."

#~ msgid ""
#~ "There already appears to be an X server running on display %s. Should I "
#~ "try another display number? If you answer no, I will attempt to start "
#~ "the server on %s again.%s"
#~ msgstr ""
#~ "Det verkar redan köra en X-server pÄ display %s. Ska jag försöka med ett "
#~ "annat servernummer? Om du svarar nej kommer jag att försöka starta "
#~ "servern pÄ %s igen.%s"

#~ msgid ""
#~ " (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such "
#~ "as Ctrl-Alt-F7 to go to console 7. X servers usually run on consoles 7 "
#~ "and higher.)"
#~ msgstr ""
#~ " (Du kan byta konsoller genom att trycka Ctrl+Alt och en "
#~ "funktionstangent, exempelvis Ctrl+Alt+F7 för att gÄ till konsoll 7. X-"
#~ "servrar kör normalt pÄ konsoll 7 och högre.)"

#~ msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
#~ msgstr "Display \"%s\" kan inte öppnas av Xnest"

#~ msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
#~ msgstr "Display %s Àr upptagen. En annan X-server kör redan."

#~ msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid öppnande av ett rör: %s"

#~ msgid "%s: Error setting up USR1 signal handler: %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av USR1-signalhanteraren: %s"

#~ msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler: %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av CHLD-signalhanteraren: %s"

#~ msgid "%s: Error setting up ALRM signal handler: %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av ALRM-signalhanteraren: %s"

#~ msgid "%s: Cannot find a free display number"
#~ msgstr "%s: Kan inte hitta ett ledigt displaynummer"

#~ msgid "%s: Display %s busy. Trying another display number."
#~ msgstr "%s: Display %s Àr upptagen. Försöker med ett annat displaynummer."

#~ msgid "Invalid server command '%s'"
#~ msgstr "Ogiltigt serverkommando \"%s\""

#~ msgid "Server name '%s' not found, using standard server"
#~ msgstr "Servernamnet \"%s\" kunde inte hittas, anvÀnder standardserver"

#~ msgid "gdm_server_spawn: Could not open logfile for display %s!"
#~ msgstr "gdm_server_spawn: Kunde inte öppna loggfilen för display %s!"

#~ msgid "gdm_server_spawn: Error setting USR1 to SIG_IGN"
#~ msgstr "gdm_server_spawn: Fel vid instÀllning av USR1 till SIG_IGN"

#~ msgid "gdm_server_spawn: Error setting TTIN to SIG_IGN"
#~ msgstr "gdm_server_spawn: Fel vid instÀllning av TTIN till SIG_IGN"

#~ msgid "gdm_server_spawn: Error setting TTOU to SIG_IGN"
#~ msgstr "gdm_server_spawn: Fel vid instÀllning av TTOU till SIG_IGN"

#~ msgid "gdm_server_spawn: Error setting HUP to SIG_DFL"
#~ msgstr "gdm_server_spawn: Fel vid instÀllning av HUP till SIG_DFL"

#~ msgid "gdm_server_spawn: Error setting TERM to SIG_DFL"
#~ msgstr "gdm_server_spawn: Fel vid instÀllning av TERM till SIG_DFL"

#~ msgid "%s: Empty server command for display %s"
#~ msgstr "%s: Tomt serverkommando för display %s"

#~ msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
#~ msgstr ""
#~ "%s: Servern skulle startas med uid %d, men den anvÀndaren finns inte"

#~ msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
#~ msgstr "%s: Kunde inte sÀtta grupp-id till %d"

#~ msgid "%s: initgroups() failed for %s"
#~ msgstr "%s: initgroups() misslyckades för %s"

#~ msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
#~ msgstr "%s: Kunde inte sÀtta anvÀndar-id till %d"

#~ msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
#~ msgstr "%s: Kunde inte sÀtta grupp-id till 0"

#~ msgid "gdm_server_spawn: Xserver not found: %s"
#~ msgstr "gdm_server_spawn: X-server kunde inte hittas: %s"

#~ msgid "gdm_server_spawn: Can't fork Xserver process!"
#~ msgstr "gdm_server_spawn: Kan inte grena X-serverprocessen!"

#~ msgid "%s: Error setting up TERM/INT signal handler: %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av TERM/INT-signalhanteraren: %s"

#~ msgid "%s: Error setting up USR2 signal handler: %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid instÀllning av USR2-signalhanteraren: %s"

#~ msgid ""
#~ "I could not start the X\n"
#~ "server (your graphical environment)\n"
#~ "due to some internal error.\n"
#~ "Please contact your system administrator\n"
#~ "or check your syslog to diagnose.\n"
#~ "In the meantime this display will be\n"
#~ "disabled. Please restart gdm when\n"
#~ "the problem is corrected."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kunde inte starta X-servern\n"
#~ "(din grafiska miljö) pÄ grund av ett\n"
#~ "internt fel.\n"
#~ "Kontakta din systemadministratör\n"
#~ "eller kontrollera din systemlogg för\n"
#~ "att analysera felet.\n"
#~ "Under tiden kommer denna display att\n"
#~ "vara avstÀngd. Starta om gdm nÀr\n"
#~ "problemet Àr ÄtgÀrdat."

#~ msgid "focus_first_x_window: cannot fork"
#~ msgstr "focus_first_x_window: kan inte grena"

#~ msgid "focus_first_x_window: cannot open display %s"
#~ msgstr "focus_first_x_window: kan inte öppna display %s"

#~ msgid ""
#~ "Could not execute the configuration\n"
#~ "program. Make sure it's path is set\n"
#~ "correctly in the configuration file.\n"
#~ "I will attempt to start it from the\n"
#~ "default location."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte köra konfigurationsprogrammet.\n"
#~ "FörsÀkra dig om att dess sökvÀg Àr\n"
#~ "korrekt angiven i konfigurationsfilen.\n"
#~ "Jag kommer att försöka starta det frÄn\n"
#~ "standardplatsen."

#~ msgid ""
#~ "Could not execute the configuration\n"
#~ "program. Make sure it's path is set\n"
#~ "correctly in the configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte köra konfigurationsprogrammet.\n"
#~ "FörsÀkra dig om att dess sökvÀg Àr\n"
#~ "korrekt angiven i konfigurationsfilen."

#~ msgid ""
#~ "Enter the root password\n"
#~ "to run the configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Ange rootlösenordet för\n"
#~ "att köra konfigurationen."

#~ msgid "gdm_slave_wait_for_login: No login/Bad login"
#~ msgstr "gdm_slave_wait_for_login: Ingen inloggning/Felaktig inloggning"

#~ msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
#~ msgstr "%s: Kan inte initiera rör till gdmgreeter"

#~ msgid ""
#~ "No servers were defined in the\n"
#~ "configuration file and XDMCP was\n"
#~ "disabled. This can only be a\n"
#~ "configuration error. So I have started\n"
#~ "a single server for you. You should\n"
#~ "log in and fix the configuration.\n"
#~ "Note that automatic and timed logins\n"
#~ "are disabled now."
#~ msgstr ""
#~ "Inga servrar hittades i konfigurations-\n"
#~ "filen och XDMCP var avstÀngt. Detta kan\n"
#~ "bara vara ett konfigurationsfel. DÀrför\n"
#~ "har jag startat en ensam server Ă„t dig.\n"
#~ "Du bör logga in och fixa konfigurationen.\n"
#~ "Observera att automatiska och tids-\n"
#~ "begrÀnsade inloggningar Àr avstÀngda nu."

#~ msgid ""
#~ "I could not start the regular X\n"
#~ "server (your graphical environment)\n"
#~ "and so this is a failsafe X server.\n"
#~ "You should log in and properly\n"
#~ "configure the X server."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kunde inte starta den vanliga\n"
#~ "X-servern (din grafiska miljö), sÄ\n"
#~ "detta Àr en felsÀker X-server. Du\n"
#~ "bör logga in och se till att\n"
#~ "X-servern konfigureras korrekt."

#~ msgid ""
#~ "The specified display number was busy, so this server was started on "
#~ "display %s."
#~ msgstr ""
#~ "Det angivna diplaynumret var upptaget, sÄ denna server startades pÄ "
#~ "display %s."

#~ msgid "gdm_slave_greeter: Cannot start greeter trying default: %s"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_slave_greeter: Kan inte starta hÀlsare, försöker med standardvÀrde: %s"

#~ msgid ""
#~ "Cannot start the greeter program,\n"
#~ "you will not be able to log in.\n"
#~ "This display will be disabled.\n"
#~ "Try logging in by other means and\n"
#~ "editing the configuration file"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte starta hÀlsningsprogrammet.\n"
#~ "Du kommer inte att kunna logga in.\n"
#~ "Denna display kommer att vara de-\n"
#~ "aktiverad. Försök att logga in pÄ\n"
#~ "andra sÀtt och redigera konfigurations-\n"
#~ "filen"

#~ msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid start av hÀlsare pÄ display %s"

#~ msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
#~ msgstr "%s: Kan inte grena gdmgreeter-processen"

#~ msgid "%s: Can't open fifo!"
#~ msgstr "%s: Kan inte öppna fifo!"

#~ msgid "gdm_slave_chooser: Can't init pipe to gdmchooser"
#~ msgstr "gdm_slave_greeter: Kan inte initiera rör till gdmchooser"

#~ msgid ""
#~ "Cannot start the chooser program,\n"
#~ "you will not be able to log in.\n"
#~ "Please contact the system administrator.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte starta vÀljarprogrammet.\n"
#~ "Du kommer inte att kunna logga in.\n"
#~ "Kontakta systemadministratören.\n"

#~ msgid "gdm_slave_chooser: Error starting chooser on display %s"
#~ msgstr "gdm_slave_chooser: Fel vid start av vÀljare pÄ display %s"

#~ msgid "gdm_slave_chooser: Can't fork gdmchooser process"
#~ msgstr "gdm_slave_chooser: Kan inte grena gdmchooser-processen"

#~ msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
#~ msgstr "%s: kunde inte öppna ~/.xsession-errors"

#~ msgid ""
#~ "gdm_slave_session_start: Execution of PreSession script returned > 0. "
#~ "Aborting."
#~ msgstr ""
#~ "gdm_slave_session_start: Körning av PreSession-skriptet returnerade > 0. "
#~ "Avbryter."

#~ msgid "Language %s does not exist, using %s"
#~ msgstr "SprÄket %s finns inte, anvÀnder %s"

#~ msgid "System default"
#~ msgstr "Systemets standardalternativ"

#~ msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
#~ msgstr "%s: Kunde inte konfigurera miljön för %s. Avbryter."

#~ msgid "%s: setusercontext() failed for %s. Aborting."
#~ msgstr "%s: setusercontext() misslyckades för %s. Avbryter."

#~ msgid "gdm_slave_session_start: Could not become %s. Aborting."
#~ msgstr "gdm_slave_session_start: Kunde inte bli %s. Avbryter."

#~ msgid ""
#~ "gdm_slave_session_start: gnome-session not found for a failsafe gnome "
#~ "session, trying xterm"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_slave_session_start: gnome-session hittades inte för en felsÀker "
#~ "gnomesession, försöker med xterm"

#~ msgid ""
#~ "Could not find the GNOME installation,\n"
#~ "will try running the \"Failsafe xterm\"\n"
#~ "session."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte hitta GNOME-installationen,\n"
#~ "kommer att försöka köra sessionen\n"
#~ "\"FelsÀker xterm\"."

#~ msgid ""
#~ "This is the Failsafe Gnome session.\n"
#~ "You will be logged into the 'Default'\n"
#~ "session of Gnome with no startup scripts\n"
#~ "run. This is only to fix problems in\n"
#~ "your installation."
#~ msgstr ""
#~ "Detta Àr sessionen FelsÀker Gnome.\n"
#~ "Du kommer att loggas in i Gnomes\n"
#~ "\"standardsession\" utan att nÄgra\n"
#~ "uppstartsskript körs. Detta Àr enbart\n"
#~ "för att problem i din installation ska\n"
#~ "kunna ÄtgÀrdas."

#~ msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
#~ msgstr "Kan inte hitta \"xterm\" för att starta en felsÀker session."

#~ msgid ""
#~ "This is the Failsafe xterm session.\n"
#~ "You will be logged into a terminal\n"
#~ "console so that you may fix your system\n"
#~ "if you cannot log in any other way.\n"
#~ "To exit the terminal emulator, type\n"
#~ "'exit' and an enter into the window."
#~ msgstr ""
#~ "Detta Àr sessionen FelsÀker xterm.\n"
#~ "Du kommer att loggas in i en\n"
#~ "terminalkonsoll sÄ att du kan\n"
#~ "reparera ditt system om du inte kan\n"
#~ "logga in pÄ nÄgot annat sÀtt. För\n"
#~ "att avsluta terminalemulatorn skriver\n"
#~ "du \"exit\" och trycker enter i\n"
#~ "fönstret."

#~ msgid "Running %s for %s on %s"
#~ msgstr "Kör %s för %s pÄ %s"

#~ msgid "gdm_slave_session_start: User not allowed to log in"
#~ msgstr "gdm_slave_session_start: AnvÀndaren fÄr inte logga in"

#~ msgid ""
#~ "The system administrator has\n"
#~ "disabled your account."
#~ msgstr ""
#~ "Systemadministratören har\n"
#~ "stÀngt av ditt konto."

#~ msgid "gdm_slave_session_start: Could not find/run session `%s'"
#~ msgstr "gdm_slave_session_start: Kunde inte hitta/köra sessionen \"%s\""

#~ msgid ""
#~ "Cannot start the session, most likely the\n"
#~ "session does not exist. Please select from\n"
#~ "the list of available sessions in the login\n"
#~ "dialog window."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte starta sessionen, troligtvis pÄ grund\n"
#~ "av att sessionen inte finns. VĂ€lj en session\n"
#~ "frÄn listan över tillgÀngliga sessioner i\n"
#~ "inloggningsfönstret."

#~ msgid "gdm_slave_session_start: Could not start session `%s'"
#~ msgstr "gdm_slave_session_start: Kunde inte starta sessionen \"%s\""

#~ msgid ""
#~ "Cannot start your shell. It could be that the\n"
#~ "system administrator has disabled your login.\n"
#~ "It could also indicate an error with your account.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte starta ditt skal. Detta kan bero pÄ\n"
#~ "att systemadministratören har stÀngt av ditt\n"
#~ "konto.\n"
#~ "Det kan ocksÄ bero pÄ ett fel med ditt konto.\n"

#~ msgid "gdm_slave_session_start: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_slave_session_start: AnvÀndaren klarade autentiseringen men getpwnam(%"
#~ "s) misslyckades!"

#~ msgid ""
#~ "Your home directory is listed as:\n"
#~ "'%s'\n"
#~ "but it does not appear to exist.\n"
#~ "Do you want to log in with the root\n"
#~ "directory as your home directory?\n"
#~ "\n"
#~ "It is unlikely anything will work unless\n"
#~ "you use a failsafe session."
#~ msgstr ""
#~ "Din hemkatalog Àr angiven som:\n"
#~ "\"%s\"\n"
#~ "men den verkar inte finnas.\n"
#~ "Vill du logga in med rotkatalogen\n"
#~ "som din hemkatalog?\n"
#~ "\n"
#~ "Det Àr inte troligt att nÄgonting\n"
#~ "kommer att fungera sÄvida du inte\n"
#~ "anvÀnder en felsÀker session."

#~ msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
#~ msgstr "%s: Hemkatalog för %s: \"%s\" finns inte!"

#~ msgid ""
#~ "GDM could not write to your authorization\n"
#~ "file. This could mean that you are out of\n"
#~ "disk space or that your home directory could\n"
#~ "not be opened for writing. In any case, it\n"
#~ "is not possible to log in. Please contact\n"
#~ "your system administrator"
#~ msgstr ""
#~ "GDM kunde inte skriva till din konfigurations-\n"
#~ "fil. Detta kan innebÀra att du har slut pÄ\n"
#~ "diskutrymme eller att din hemkatalog inte\n"
#~ "kunde öppnas för skrivning. Hursomhelst gÄr\n"
#~ "det inte att logga in. Kontakta din system-\n"
#~ "administratör"

#~ msgid "gdm_slave_session_start: Error forking user session"
#~ msgstr "gdm_slave_session_start: Fel vid grening av anvÀndarsession"

#~ msgid ""
#~ "Your session only lasted less then\n"
#~ "10 seconds. If you have not logged out\n"
#~ "yourself, this could mean that there is\n"
#~ "some installation problem or that you may\n"
#~ "be out of diskspace. Try logging in with\n"
#~ "one of the failsafe sessions to see if you\n"
#~ "can fix this problem."
#~ msgstr ""
#~ "Din session varade mindre Àn 10 sekunder.\n"
#~ "Om du inte loggade in sjÀlv kan detta\n"
#~ "innebÀra att det finns ett problem med\n"
#~ "installationen eller att du kan ha slut\n"
#~ "pÄ diskutrymme. Försök att logga in med\n"
#~ "ett av de felsÀkra sessionerna för att\n"
#~ "se om du kan ÄtgÀrda detta problem."

#~ msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
#~ msgstr "Visa detaljer (~/.xsession-errors file)"

#~ msgid "Ping to %s failed, whacking display!"
#~ msgstr "Ping till %s misslyckades, tar bort displayen!"

#~ msgid "gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting %s"
#~ msgstr "gdm_slave_xioerror_handler: Ödesdigert X-fel - Startar om %s"

#~ msgid "gdm_slave_exec_script: Failed starting: %s"
#~ msgstr "gdm_slave_exec_script: Misslyckades med att starta: %s"

#~ msgid "gdm_slave_exec_script: Can't fork script process!"
#~ msgstr "gdm_slave_exec_script: Kan inte grena skriptprocessen!"

#~ msgid "gdm_parse_enriched_login: Failed creating pipe"
#~ msgstr "gdm_parse_enriched_login: Misslyckades med att skapa rör"

#~ msgid "gdm_parse_enriched_login: Failed executing: %s"
#~ msgstr "gdm_parse_enriched_login: Misslyckades med att köra: %s"

#~ msgid "gdm_parse_enriched_login: Can't fork script process!"
#~ msgstr "gdm_parse_enriched_login: Kan inte grena skriptprocessen!"

#~ msgid "Please enter your username"
#~ msgstr "Ange ditt anvÀndarnamn"

#~ msgid "Password: "
#~ msgstr "Lösenord: "

#~ msgid "Couldn't authenticate user"
#~ msgstr "Kunde inte autentisera anvÀndaren"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Incorrect username or password. Letters must be typed in the correct "
#~ "case. Please be sure the Caps Lock key is not enabled"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ogiltigt anvÀndarnamn eller lösenord. BokstÀver mÄste skrivas med rÀtt "
#~ "skiftlÀge. FörsÀkra dig om att Caps Lock inte Àr pÄ"

#~ msgid "Root login disallowed on display '%s'"
#~ msgstr "Root fÄr inte logga in pÄ display \"%s\""

#~ msgid "The system administrator is not allowed to login from this screen"
#~ msgstr "Systemadministratören fÄr inte logga in frÄn denna skÀrm"

#~ msgid "User %s not allowed to log in"
#~ msgstr "AnvÀndaren %s fÄr inte logga in"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "The system administrator has disabled your account."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Systemadministratören har stÀngt av ditt konto."

#~ msgid "Cannot set user group for %s"
#~ msgstr "Kan inte stÀlla in anvÀndargruppen för %s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Cannot set your user group, you will not be able to log in, please "
#~ "contact your system administrator."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Kan inte stÀlla in din anvÀndargrupp, du kommer inte att kunna logga in.\n"
#~ "Kontakta din systemadministratör."

#~ msgid "Cannot get passwd structure for %s"
#~ msgstr "Kan inte fÄ tag i passwd-struktur för %s"

#~ msgid "Cannot setup pam handle with null login and/or display"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte konfigurera pam-handtag med tom inloggning och/eller display"

#~ msgid "Can't find /etc/pam.d/%s!"
#~ msgstr "Kan inte hitta /etc/pam.d/%s!"

#~ msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
#~ msgstr "Kan inte stÀlla in PAM_TTY=%s"

#~ msgid "Can't set PAM_RUSER=%s"
#~ msgstr "Kan inte stÀlla in PAM_RUSER=%s"

#~ msgid "Can't set PAM_RHOST=%s"
#~ msgstr "Kan inte stÀlla in PAM_RHOST=%s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "The system administrator is not allowed to login from this screen"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Systemadministratören fÄr inte logga in frÄn denna skÀrm"

#~ msgid "Authentication token change failed for user %s"
#~ msgstr "Byte av autentiseringselement misslyckades för anvÀndaren %s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "The change of the authentication token failed. Please try again later or "
#~ "contact the system administrator."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ändringen av autentiseringselementet misslyckades. Försök igen senare "
#~ "eller kontakta systemadministratören."

#~ msgid "User %s no longer permitted to access the system"
#~ msgstr "AnvÀndaren %s Àr inte lÀngre tillÄten att komma Ät systemet"

#~ msgid "User %s not permitted to gain access at this time"
#~ msgstr "AnvÀndaren %s Àr för tillfÀllet inte tillÄten att komma Ät systemet"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "The system administrator has disabled access to the system temporarily."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Systemadministratören har tillfÀlligt stÀngt av Ätkomst till systemet."

#~ msgid "Couldn't set acct. mgmt for %s"
#~ msgstr "Kunde inte sÀtta kontohantering för %s"

#~ msgid "Couldn't set credentials for %s"
#~ msgstr "Kunde inte sÀtta referenser för %s"

#~ msgid "Couldn't open session for %s"
#~ msgstr "Kunde inte öppna session för %s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Incorrect username or password. Letters must be typed in the correct "
#~ "case. Please make sure the Caps Lock key is not enabled."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ogiltigt anvÀndarnamn eller lösenord. BokstÀver mÄste skrivas med rÀtt "
#~ "skiftlÀge. FörsÀkra dig om att Caps Lock inte Àr pÄslaget."

#~ msgid "Authentication failed"
#~ msgstr "Autentisering misslyckades"

#~ msgid "Automatic login"
#~ msgstr "Automatisk inloggning"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "The system administrator has disabled your access to the system temporary."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Systemadministratören har tillfÀlligt stÀngt av din Ätkomst till systemet."

#~ msgid "Can't find PAM configuration for gdm."
#~ msgstr "Kan inte hitta PAM-konfigurationsfilen för gdm."

#~ msgid "gdm_xdmcp_init: Could not get server hostname: %s!"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_init: Kunde inte hitta servernamnet: %s!"

#~ msgid "gdm_xdmcp_init: Could not create socket!"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_init: Kunde inte skapa uttag (socket)!"

#~ msgid "gdm_xdmcp_init: Could not bind to XDMCP socket!"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_init: Kunde inte binda till XDMCP-uttag (XDMCP-socket)!"

#~ msgid "gdm_xdmcp_decode: Could not create XDMCP buffer!"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_decode: Kunde inte skapa XDMCP-buffert!"

#~ msgid "gdm_xdmcp_decode: Could not read XDMCP header!"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_decode: Kunde inte lÀsa XDMCP-huvud!"

#~ msgid "gdm_xdmcp_decode: Incorrect XDMCP version!"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_decode: Ogiltig XDMCP-version!"

#~ msgid "gdm_xdmcp_decode_packet: Unknown opcode from host %s"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_decode_packet: OkÀnd opcode frÄn vÀrden %s"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_query: Could not extract authlist from packet"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_xdmcp_handle_query: Kunde inte lÀsa autentiseringslista frÄn paket"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_query: Error in checksum"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_query: Fel i kontrollsumman"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Could not read display address"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Kunde inte lÀsa displayadressen"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Could not read display port number"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Kunde inte lÀsa display-portnumret"

#~ msgid ""
#~ "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Could not extract authlist from packet"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Kunde inte lÀsa autentiseringslista frÄn "
#~ "paket"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Error in checksum"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Fel i kontrollsumman"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Bad address"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_forward_query: Felaktig adress"

#~ msgid "Denied XDMCP query from host %s"
#~ msgstr "Nekade XDMCP-förfrÄgan frÄn vÀrden %s"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Got REQUEST from banned host %s"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Fick REQUEST frÄn utestÀngda vÀrden %s"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Could not read Display Number"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Kunde inte lÀsa displaynumret"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Could not read Connection Type"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Kunde inte lÀsa anslutningstypen"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Could not read Client Address"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Kunde inte lÀsa klientadressen"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Could not read Authentication Names"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Kunde inte lÀsa autentiseringsnamn"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Could not read Authentication Data"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Kunde inte lÀsa autentiseringsdata"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Could not read Authorization List"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Kunde inte lÀsa autentiseringslista"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Could not read Manufacturer ID"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Kunde inte lÀsa tillverkar-ID"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_request: Failed checksum from %s"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_request: Ogiltig kontrollsumma frÄn %s"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_manage: Got Manage from banned host %s"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_mange: Fick Manage frÄn utestÀngda vÀrden %s"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_manage: Could not read Session ID"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_manage: Kunde inte lÀsa sessions-ID"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_manage: Could not read Display Number"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_manage: Kunde inte lÀsa displaynummer"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_manage: Could not read Display Class"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_manage: Kunde inte lÀsa displayklassen"

#~ msgid "%s: Could not read address"
#~ msgstr "%s: Kunde inte lÀsa adress"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_keepalive: Got KEEPALIVE from banned host %s"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_xdmcp_handle_keepalive: Fick KEEPALIVE frÄn utestÀngda vÀrden %s"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_keepalive: Could not read Display Number"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_keepalive: Kunde inte lÀsa displaynumret"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_keepalive: Could not read Session ID"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_keepalive: Kunde inte lÀsa sessions-ID"

#~ msgid "gdm_xdmcp_init: No XDMCP support"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_init: Inget XDMCP-stöd"

#~ msgid "gdm_xdmcp_run: No XDMCP support"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_run: Inget XDMCP-stöd"

#~ msgid "gdm_xdmcp_close: No XDMCP support"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_close: Inget XDMCP-stöd"

#~ msgid "Xnest command line"
#~ msgstr "Xnest-kommandorad"

#~ msgid "STRING"
#~ msgstr "STRÄNG"

#~ msgid "Extra options for Xnest"
#~ msgstr "Extra flaggor för Xnest"

#~ msgid "OPTIONS"
#~ msgstr "FLAGGOR"

#~ msgid "Run in background"
#~ msgstr "Kör i bakgrunden"

#~ msgid "Just run Xnest, no query (no chooser)"
#~ msgstr "Kör bara Xnest, ingen undersökning (ingen vÀljare)"

#~ msgid "Do direct query instead of indirect (chooser)"
#~ msgstr "Gör direkt undersökning istÀllet för indirekt (vÀljare)"

#~ msgid "Run broadcast instead of indirect (chooser)"
#~ msgstr "Kör broadcast istÀllet för indirekt (vÀljare)"

#~ msgid "Don't check for running gdm"
#~ msgstr "Kontrollera inte om gdm kör"

#~ msgid ""
#~ "Xnest doesn't exist.\n"
#~ "Please ask your system administrator\n"
#~ "to install it."
#~ msgstr ""
#~ "Xnest finns inte.\n"
#~ "Be din systemadministratör installera det."

#~ msgid ""
#~ "Indirect XDMCP is not enabled,\n"
#~ "please ask your system administrator to enable it\n"
#~ "in the GDM configurator program."
#~ msgstr ""
#~ "Indirekt XDMCP Àr inte aktiverat.Be din systemadministratör att aktivera "
#~ "det\n"
#~ "i GDM-konfigurationsprogrammet."

#~ msgid ""
#~ "GDM is not running.\n"
#~ "Please ask your system administrator to start it."
#~ msgstr ""
#~ "GDM kör inte.\n"
#~ "Be din systemadministratör att starta den."

#~ msgid "Could not find a free display number"
#~ msgstr "Kunde inte hitta ett ledigt displaynummer"

#~ msgid "GDM Host Chooser"
#~ msgstr "GDM-vÀrdvÀljare"

#~ msgid "How to use this application"
#~ msgstr "Hur man anvÀnder detta program"

#~ msgid "Open a session to the selected host"
#~ msgstr "Öppna en session till den valda vĂ€rden"

#~ msgid "C_onnect"
#~ msgstr "_Anslut"

#~ msgid "Probe the network"
#~ msgstr "Testa nÀtverket"

#~ msgid "Exit the application"
#~ msgstr "Avsluta programmet"

#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Status"

#~ msgid ""
#~ "The main area of this application shows the hosts on the local network "
#~ "that have \"XDMCP\" enabled. This allows users to login remotely to other "
#~ "machines as if they were logged on using the console.\n"
#~ "\n"
#~ "You can rescan the network for new hosts by clicking \"Refresh\". When "
#~ "you have selected a host click \"Connect\" to open a session to that "
#~ "machine."
#~ msgstr ""
#~ "Huvudutrymmet i detta program visar vÀrdarna pÄ det lokala nÀtverket som "
#~ "har \"XDMCP\" pÄslaget. Detta lÄter anvÀndare logga in pÄ andra maskiner "
#~ "över nÀtverket pÄ samma sÀtt som om de var inloggade lokalt pÄ "
#~ "konsollen.\n"
#~ "\n"
#~ "Du kan genomsöka nÀtverket och leta efter nya vÀrdar genom att klicka pÄ "
#~ "\"Genomsök igen\". NÀr du har valt en vÀrd kan du klicka pÄ \"Anslut\" "
#~ "för att öppna en session med den maskinen."

#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Information"

#~ msgid "Please wait: scanning local network for XDMCP-enabled hosts..."
#~ msgstr "VÀnta: söker igenom det lokala nÀtverket för XDMCP-vÀrdar..."

#~ msgid "No serving hosts were found."
#~ msgstr "Inga betjÀnande vÀrdar hittades."

#~ msgid "Choose a host to connect to from the selection below."
#~ msgstr "VÀlj en vÀrd att koppla upp mot frÄn alternativen nedan."

#~ msgid ""
#~ "The main area of this application shows the hosts on the local network "
#~ "that have \"XDMCP\" enabled. This allows users to login remotely to other "
#~ "machines as if they were logged on using the console.\n"
#~ "\n"
#~ "You can rescan the network for new hosts by clicking \"Refresh\". When "
#~ "you have selected a host click \"Connect\" to open a session to that "
#~ "machine."
#~ msgstr ""
#~ "Huvudutrymmet i detta program visar vÀrdarna pÄ det lokala nÀtverket som "
#~ "har \"XDMCP\" pÄslaget. Detta lÄter anvÀndare logga in pÄ andra maskiner "
#~ "över nÀtverket pÄ samma sÀtt som om de var inloggade lokalt pÄ "
#~ "konsollen.\n"
#~ "\n"
#~ "Du kan genomsöka nÀtverket och leta efter nya vÀrdar genom att klicka pÄ "
#~ "\"Genomsök igen\". NÀr du har valt en vÀrd kan du klicka pÄ \"Anslut\" "
#~ "för att öppna en session med den maskinen."

#~ msgid "Can't open default host icon: %s"
#~ msgstr "Kan inte öppna standardvÀrdikon: %s"

#~ msgid "gdm_signals_init: Error setting up HUP signal handler"
#~ msgstr "gdm_signals_init: Fel vid instÀllning av HUP-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_signals_init: Error setting up INT signal handler"
#~ msgstr "gdm_signals_init: Fel vid instÀllning av INT-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_signals_init: Error setting up TERM signal handler"
#~ msgstr "gdm_signals_init: Fel vid instÀllning av TERM-signalhanteraren"

#~ msgid "Could not set signal mask!"
#~ msgstr "Kunde inte sÀtta signalmask!"

#~ msgid "Socket for xdm communication"
#~ msgstr "Uttag (socket) för xdm-kommunikation"

#~ msgid "SOCKET"
#~ msgstr "UTTAG"

#~ msgid "Client address to return in response to xdm"
#~ msgstr "Klientadress att returnera som svar till xdm"

#~ msgid "ADDRESS"
#~ msgstr "ADRESS"

#~ msgid "Connection type to return in response to xdm"
#~ msgstr "Anslutningstyp att returnera som svar till xdm"

#~ msgid "TYPE"
#~ msgstr "TYP"

#~ msgid ""
#~ "The chooser version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
#~ "You have probably just upgraded gdm.\n"
#~ "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
#~ msgstr ""
#~ "VĂ€ljarversionen (%s) passar inte med demonversionen (%s).\n"
#~ "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
#~ "Starta om gdm-demonen eller datorn."

#~ msgid ""
#~ "<b>GDM (The GNOME Display Manager) is not running.</b>\n"
#~ "\n"
#~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
#~ "Display Manager or xdm).\n"
#~ "If you still wish to use this feature, either start GDM your self or ask "
#~ "your system administrator to start GDM."
#~ msgstr ""
#~ "<b>GDM (GNOME:s displayhanterare) kör inte.</b>\n"
#~ "\n"
#~ "Du kanske i sjÀlva verket anvÀnder en annan displayhanterare som till "
#~ "exempel KDM (KDE:s displayhanterare eller xdm).\n"
#~ "Om du fortfarande vill anvÀnda denna funktion bör du antingen sjÀlv "
#~ "starta GDM eller be din systemadministratör att starta GDM."

#~ msgid ""
#~ "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager), perhaps you have "
#~ "an old version running."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte kommunicera med GDM (GNOME:s displayhanterare), du kanske har en "
#~ "gammal version körandes."

#~ msgid ""
#~ "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte kommunicera med gdm, du kanske har en gammal version körandes."

#~ msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
#~ msgstr "Det största tillÄtna antalet X-servrar Àr uppnÄt."

#~ msgid "There were errors trying to start the X server."
#~ msgstr "Det intrÀffade fel vid försök att starta X-servern."

#~ msgid "The X server failed. Perhaps it is not configured well."
#~ msgstr "X-servern misslyckades. Den Àr kanske inte korrekt konfigurerad."

#~ msgid "Too many X sessions running."
#~ msgstr "För mÄnga X-sessioner kör."

#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. You "
#~ "may be missing an X authorization file."
#~ msgstr ""
#~ "Den nÀstlade X-servern (Xnest) kan inte ansluta till din nuvarande X-"
#~ "server. Du kanske saknar en X-auktoriseringsfil."

#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly "
#~ "configured.\n"
#~ "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
#~ msgstr ""
#~ "Den nÀstlade X-servern (Xnest) Àr inte tillgÀnglig, eller sÄ Àr gdm "
#~ "felaktigt konfigurerad.\n"
#~ "Installera paketet Xnest för att anvÀnda den nÀstlade inloggingen."

#~ msgid ""
#~ "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
#~ msgstr ""
#~ "X-servern Àr inte tillgÀnglig, det Àr troligt att gdm Àr felaktigt "
#~ "konfigurerad."

#~ msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
#~ msgstr "Försöker att uppdatera en konfigurationsnyckel som inte stöds."

#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
#~ "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Du verkar inte ha den autentisering som behövs för denna ÄtgÀrd. Din ."
#~ "Xauthority-fil Àr kanske inte korrekt konfigurerad."

#~ msgid "Unknown error occured."
#~ msgstr "Ett okÀnt fel intrÀffade."

#~ msgid "Log in as another user inside a nested window"
#~ msgstr "Logga in som en annan anvÀndare inuti ett nÀstlat fönster"

#~ msgid "New login in a nested window"
#~ msgstr "Ny inloggning i ett nÀstlat fönster"

#~ msgid "Choose server"
#~ msgstr "VĂ€lj server"

#~ msgid "Choose the X server to start"
#~ msgstr "VĂ€lj den X-server som ska startas"

#~ msgid "Standard server"
#~ msgstr "Standardserver"

#~ msgid "Send the specified protocol command to gdm"
#~ msgstr "Skicka angivet protokollkommando till gdm"

#~ msgid "COMMAND"
#~ msgstr "KOMMANDO"

#~ msgid "Xnest mode"
#~ msgstr "Xnest-lÀge"

#~ msgid "Do not lock current screen"
#~ msgstr "LÄs inte aktuell skÀrm"

#~ msgid "Debugging output"
#~ msgstr "Felsökningsutdata"

#~ msgid "Authenticate before running --command"
#~ msgstr "Autentisera innan --command körs"

#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have the authentication needed for this operation. "
#~ "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Du verkar inte ha den autentisering som behövs för denna ÄtgÀrd. Din ."
#~ "Xauthority-fil Àr kanske inte korrekt konfigurerad."

#~ msgid ""
#~ "You do not seem to be logged in on the console. Starting a new login "
#~ "only works correctly on the console."
#~ msgstr ""
#~ "Du verkar inte vara inloggad pÄ konsollen. Att starta en ny inloggning "
#~ "fungerar endast korrekt pÄ konsollen."

#~ msgid "Can't lock screen"
#~ msgstr "Kan inte lÄsa skÀrm"

#~ msgid "Can't disable xscreensaver display hacks"
#~ msgstr "Kan inte inaktivera xscreensavers displayhack"

#~ msgid "Log in as another user without logging out"
#~ msgstr "Logga in som en annan anvÀndare utan att logga ut"

#~ msgid "New login"
#~ msgstr "Ny inloggning"

#~ msgid "A-M|Azerbaijani"
#~ msgstr "A-M|Azerbadjanska"

#~ msgid "A-M|Amharic"
#~ msgstr "A-M|Amhariska"

#~ msgid "A-M|Arabic (Egypt)"
#~ msgstr "A-M|Arabiska (Egypten)"

#~ msgid "A-M|Arabic (Lebanon)"
#~ msgstr "A-M|Arabiska (Libanon)"

#~ msgid "A-M|Basque"
#~ msgstr "A-M|Baskiska"

#~ msgid "A-M|Bulgarian"
#~ msgstr "A-M|Bulgariska"

#~ msgid "A-M|Catalan"
#~ msgstr "A-M|Katalanska"

#~ msgid "A-M|Chinese (simplified)"
#~ msgstr "A-M|Kinesiska (förenklad)"

#~ msgid "A-M|Chinese (traditional)"
#~ msgstr "A-M|Kinesiska (traditionell)"

#~ msgid "A-M|Croatian"
#~ msgstr "A-M|Kroatiska"

#~ msgid "A-M|Czech"
#~ msgstr "N-Ö|Tjeckiska"

#~ msgid "A-M|Danish"
#~ msgstr "A-M|Danska"

#~ msgid "A-M|Dutch"
#~ msgstr "A-M|HollÀndska"

#~ msgid "A-M|English"
#~ msgstr "A-M|Engelska"

#~ msgid "A-M|Estonian"
#~ msgstr "A-M|Estniska"

#~ msgid "A-M|English (American)"
#~ msgstr "A-M|Engelska (amerikansk)"

#~ msgid "A-M|English (Australian)"
#~ msgstr "A-M|Engelska (australisk)"

#~ msgid "A-M|English (British)"
#~ msgstr "A-M|Engelska (brittisk)"

#~ msgid "A-M|English (Ireland)"
#~ msgstr "A-M|Engelska (Irland)"

#~ msgid "A-M|Finnish"
#~ msgstr "A-M|Finska"

#~ msgid "A-M|French"
#~ msgstr "A-M|Franska"

#~ msgid "A-M|Galician"
#~ msgstr "A-M|Galiciska"

#~ msgid "A-M|German"
#~ msgstr "N-Ö|Tyska"

#~ msgid "A-M|Greek"
#~ msgstr "A-M|Grekiska"

#~ msgid "A-M|Hebrew"
#~ msgstr "A-M|Hebreiska"

#~ msgid "A-M|Hungarian"
#~ msgstr "N-Ö|Ungerska"

#~ msgid "A-M|Icelandic"
#~ msgstr "A-M|IslÀndska"

#~ msgid "A-M|Irish"
#~ msgstr "A-M|IrlÀndska"

#~ msgid "A-M|Italian"
#~ msgstr "A-M|Italienska"

#~ msgid "A-M|Japanese"
#~ msgstr "A-M|Japanska"

#~ msgid "A-M|Korean"
#~ msgstr "A-M|Koreanska"

#~ msgid "A-M|Latvian"
#~ msgstr "A-M|Lettiska"

#~ msgid "A-M|Lithuanian"
#~ msgstr "A-M|Litauiska"

#~ msgid "A-M|Macedonian"
#~ msgstr "A-M|Makedonska"

#~ msgid "A-M|Malay"
#~ msgstr "A-M|Malajiska"

#~ msgid "N-Z|Norwegian (bokmal)"
#~ msgstr "N-Ö|Norska (bokmĂ„l)"

#~ msgid "N-Z|Norwegian (nynorsk)"
#~ msgstr "N-Ö|Norska (nynorsk)"

#~ msgid "N-Z|Polish"
#~ msgstr "N-Ö|Polska"

#~ msgid "N-Z|Portuguese"
#~ msgstr "N-Ö|Portugisiska"

#~ msgid "N-Z|Portuguese (Brazilian)"
#~ msgstr "N-Ö|Portugisiska (brasiliansk)"

#~ msgid "N-Z|Romanian"
#~ msgstr "N-Ö|RumĂ€nska"

#~ msgid "N-Z|Russian"
#~ msgstr "N-Ö|Ryska"

#~ msgid "N-Z|Slovak"
#~ msgstr "N-Ö|Slovakiska"

#~ msgid "N-Z|Slovenian"
#~ msgstr "N-Ö|Slovenska"

#~ msgid "N-Z|Spanish"
#~ msgstr "N-Ö|Spanska"

#~ msgid "N-Z|Spanish (Mexico)"
#~ msgstr "N-Ö|Spanska (Mexiko)"

#~ msgid "N-Z|Swedish"
#~ msgstr "N-Ö|Svenska"

#~ msgid "N-Z|Swedish (Finland)"
#~ msgstr "N-Ö|Svenska (Finland)"

#~ msgid "N-Z|Tamil"
#~ msgstr "N-Ö|Tamil"

#~ msgid "N-Z|Turkish"
#~ msgstr "N-Ö|Turkiska"

#~ msgid "N-Z|Ukrainian"
#~ msgstr "N-Ö|Ukrainska"

#~ msgid "N-Z|Vietnamese"
#~ msgstr "N-Ö|Vietnamesiska"

#~ msgid "N-Z|Walloon"
#~ msgstr "N-Ö|Vallonska"

#~ msgid "Other|POSIX/C English"
#~ msgstr "Annat|POSIX/C-engelska"

#~ msgid "A-M"
#~ msgstr "A-M"

#~ msgid "N-Z"
#~ msgstr "N-Ö"

#~ msgid "AnotherLevel"
#~ msgstr "AnotherLevel"

#~ msgid "Default"
#~ msgstr "Standard"

#~ msgid "Failsafe"
#~ msgstr "FelsÀker"

#~ msgid "Gnome"
#~ msgstr "Gnome"

#~ msgid "KDE"
#~ msgstr "KDE"

#~ msgid "XSession"
#~ msgstr "XSession"

#~ msgid "Gnome Chooser"
#~ msgstr "Gnome-vÀljare"

#~ msgid "Last"
#~ msgstr "Senaste"

#~ msgid ""
#~ "Doubleclick here to un-iconify the login window, so that you may log in."
#~ msgstr ""
#~ "Dubbelklicka hÀr för att förstora inloggningsfönstret sÄ att du kan logga "
#~ "in."

#~ msgid "%sWelcome to %s%s"
#~ msgstr "%sVĂ€lkommen till %s%s"

#~ msgid "gdm_parse_enriched_string: String too long!"
#~ msgstr "gdm_parse_enriched_string: StrÀngen Àr för lÄng!"

#~ msgid ""
#~ "Could not fork a new process!\n"
#~ "\n"
#~ "You likely won't be able to log in either."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte grena en ny process!\n"
#~ "\n"
#~ "Du kommer troligtvis inte att kunna logga in heller."

#~ msgid "Are you sure you want to reboot the machine?"
#~ msgstr "Vill du verkligen starta om datorn?"

#~ msgid "Are you sure you want to shut down the machine?"
#~ msgstr "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill stĂ€nga ner datorn?"

#~ msgid "Are you sure you want to suspend the machine?"
#~ msgstr "Vill du verkligen försÀtta datorn i vilolÀge?"

#~ msgid "gdm_login_parse_config: No configuration file: %s. Using defaults."
#~ msgstr ""
#~ "gdm_login_parse_config: Ingen konfigurationsfil: %s. AnvÀnder "
#~ "standardvÀrden."

#~ msgid "Welcome to %n"
#~ msgstr "VĂ€lkommen till %n"

#~ msgid "TimedLoginDelay was less then 5. I'll just use 5."
#~ msgstr ""
#~ "TimedLoginDelay var mindre Àn 5. Jag kommer helt enkelt bara att anvÀnda "
#~ "5."

#~ msgid "Failsafe Gnome"
#~ msgstr "FelsÀker Gnome"

#~ msgid "Failsafe xterm"
#~ msgstr "FelsÀker xterm"

#~ msgid ""
#~ "Your preferred session type %s is not installed on this machine.\n"
#~ "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
#~ msgstr ""
#~ "Den sessionstyp som du föredrar, %s, finns inte installerad pÄ datorn.\n"
#~ "Vill du Àndra sÄ att %s blir standard för framtida sessioner?"

#~ msgid ""
#~ "You have chosen %s for this session, but your default setting is %s.\n"
#~ "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har valt %s för denna session, men ditt standardalternativ Àr %s.\n"
#~ "Vill du Àndra sÄ att %s blir standard för framtida sessioner?"

#~ msgid ""
#~ "You have chosen %s for this session.\n"
#~ "If you wish to make %s the default for future sessions,\n"
#~ "run the 'switchdesk' utility\n"
#~ "(System->Desktop Switching Tool from the panel menu)."
#~ msgstr ""
#~ "Du har valt %s för denna session.\n"
#~ "Om du vill göra %s till standardalternativet för framtida\n"
#~ "sessioner kör du verktyget \"switchdesk\"\n"
#~ "(System->Verktyg för skrivbordsbyte i panelmenyn)."

#~ msgid "%s session selected"
#~ msgstr "Sessionen %s Àr vald"

#~ msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
#~ msgstr "Logga in med den session som du anvÀnde senast du loggade in"

#~ msgid "gdm_login_session_init: Session script directory not found!"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_login_session_init: Kunde inte hitta skriptkatalogen för sessioner!"

#~ msgid ""
#~ "This session will log you directly into GNOME, into your current session."
#~ msgstr ""
#~ "Denna session kommer att logga in dig direkt i GNOME, in i din aktuella "
#~ "session."

#~ msgid ""
#~ "This session will log you into GNOME and it will let you choose which one "
#~ "of the GNOME sessions you want to use."
#~ msgstr ""
#~ "Denna session kommer att logga in dig i GNOME, och kommer att lÄta dig "
#~ "vÀlja vilken av GNOME-sessionerna som du vill anvÀnda."

#~ msgid "Yaikes, nothing found in the session directory."
#~ msgstr "Hoppsan, det finns inget i sessionskatalogen."

#~ msgid ""
#~ "This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup "
#~ "scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
#~ "otherwise. GNOME will use the 'Default' session."
#~ msgstr ""
#~ "Det hÀr Àr en felsÀker session som kommer att logga in dig i GNOME. Inga "
#~ "uppstartsskript kommer att lÀsas och det bör endast anvÀndas om du inte "
#~ "kan logga in pÄ nÄgot annat sÀtt. GNOME kommer att anvÀnda "
#~ "standardsessionen."

#~ msgid ""
#~ "This is a failsafe session that will log you into a terminal. No startup "
#~ "scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
#~ "otherwise. To exit the terminal, type 'exit'."
#~ msgstr ""
#~ "Det hÀr Àr en felsÀker session som kommer att logga in dig i en terminal. "
#~ "Inga uppstartsskript kommer att lÀsas och det bör endast anvÀndas om du "
#~ "inte kan logga in pÄ nÄgot annat sÀtt. För att avsluta terminalen skriver "
#~ "du \"exit\"."

#~ msgid "No default session link found. Using Failsafe GNOME.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ingen lÀnk för standardsessionen kunde hittas. AnvÀnder FelsÀker GNOME.\n"

#~ msgid "%s language selected"
#~ msgstr "SprÄket %s har valts"

#~ msgid "Log in using the language that you have used last time you logged in"
#~ msgstr "Logga in med det sprÄk som du anvÀnde senast du loggade in"

#~ msgid "Log in using the default system language"
#~ msgstr "AnvÀnd systemets standardsprÄk vid inloggning"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Annat"

#~ msgid "Select GNOME session"
#~ msgstr "VĂ€lj GNOME-session"

#~ msgid "Create new session"
#~ msgstr "Skapa ny session"

#~ msgid "Name: "
#~ msgstr "Namn: "

#~ msgid "Remember this setting"
#~ msgstr "Kom ihÄg denna instÀllning"

#~ msgid "Please insert 25 cents to log in."
#~ msgstr "LÀgg i en krona för att logga in."

#~ msgid "GNOME Desktop Manager"
#~ msgstr "GNOME-skrivbordshanteraren"

#~ msgid "Can't open icon file: %s. Suspending iconify feature!"
#~ msgstr "Kan inte öppna ikonfilen: %s. Inaktiverar minimerafunktionen!"

#~ msgid "Iconify the login window"
#~ msgstr "Förminska inloggningsfönstret"

#~ msgid "%a %b %d, %H:%M"
#~ msgstr "%a %d %b, %H.%M"

#~ msgid "%a %b %d, %I:%M %p"
#~ msgstr "%a %d %b, %H.%M"

#~ msgid "Finger"
#~ msgstr "Finger"

#~ msgid "GDM Login"
#~ msgstr "GDM-inloggning"

#~ msgid "_Configure..."
#~ msgstr "_Konfigurera..."

#~ msgid ""
#~ "Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
#~ msgstr ""
#~ "Konfigurera GDM (denna inloggningshanterare). Detta kommer att krÀva "
#~ "rootlösenordet."

#~ msgid "_Reboot..."
#~ msgstr "Starta _om..."

#~ msgid "Reboot your computer"
#~ msgstr "Starta om din dator"

#~ msgid "Shut down your computer so that you may turn it off."
#~ msgstr "StÀng ner datorn sÄ att du kan slÄ av strömmen."

#~ msgid "_Suspend..."
#~ msgstr "_FörsÀtt i vilolÀge..."

#~ msgid "Suspend your computer"
#~ msgstr "FörsÀtt din dator i vilolÀge"

#~ msgid "S_ystem"
#~ msgstr "S_ystem"

#~ msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
#~ msgstr "Kan inte öppna DefaultImage: %s. Inaktiverar ansiktsblÀddraren!"

#~ msgid ""
#~ "The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
#~ "You have probably just upgraded gdm.\n"
#~ "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
#~ msgstr ""
#~ "HĂ€lsarversionen (%s) passar inte med demonversionen.\n"
#~ "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
#~ "Starta om gdm-demonen eller datorn."

#~ msgid ""
#~ "The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
#~ "You have probably just upgraded gdm.\n"
#~ "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
#~ msgstr ""
#~ "HĂ€lsarversionen (%s) passar inte med demonversionen (%s).\n"
#~ "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
#~ "Starta om gdm-demonen eller datorn."

#~ msgid "Restart"
#~ msgstr "Starta om gdm"

#~ msgid "main: Error setting up HUP signal handler"
#~ msgstr "main: Fel vid instÀllning av HUP-signalhanteraren"

#~ msgid "main: Error setting up INT signal handler"
#~ msgstr "main: Fel vid instÀllning av INT-signalhanteraren"

#~ msgid "main: Error setting up TERM signal handler"
#~ msgstr "main: Fel vid instÀllning av TERM-signalhanteraren"

#~ msgid ""
#~ "Your session directory is missing or empty!\n"
#~ "\n"
#~ "There are two available sessions you can use, but\n"
#~ "you should log in and correct the gdm configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Din sessionskatalog saknas eller Àr tom!\n"
#~ "\n"
#~ "Det finns tvÄ tillgÀngliga sessioner som du kan\n"
#~ "anvÀnda, men du bör logga in och korrigera gdm-\n"
#~ "konfigurationen."

#~ msgid ""
#~ "The configuration file contains an invalid command\n"
#~ "line for the login dialog, and thus I ran the\n"
#~ "default command. Please fix your configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Konfigurationsfilen innehÄller en ogiltig kommando-\n"
#~ "rad för inloggningsfönstret, och dÀrför körde jag\n"
#~ "standardkommandot. Fixa din konfiguration."

#~ msgid ""
#~ "The configuration was not found. GDM is using\n"
#~ "defaults to run this session. You should log in\n"
#~ "and create a configuration file with the GDM\n"
#~ "configuration program."
#~ msgstr ""
#~ "Konfigurationen kunde inte hittas. GDM anvÀnder\n"
#~ "standardvÀrden för att köra denna session. Du bör\n"
#~ "logga in och skapa en konfigurationsfil med GDM:s\n"
#~ "konfigurationsprogram."

#~ msgid ""
#~ "The face browser is not configured,\n"
#~ "please ask your system administrator to enable it\n"
#~ "in the GDM configurator program."
#~ msgstr ""
#~ "AnsiktsblÀddraren Àr inte konfigurerad.\n"
#~ "Be din systemadministratör att aktivera den\n"
#~ "i GDM-konfigurationsprogrammet."

#~ msgid "Select a photo"
#~ msgstr "VĂ€lj ett foto"

#~ msgid "Select a photograph to show in the facebrowser:"
#~ msgstr "VÀlj ett foto att visa i ansiktsblÀddraren:"

#~ msgid "Browse"
#~ msgstr "BlÀddra"

#~ msgid "No picture selected."
#~ msgstr "Ingen bild Àr vald."

#~ msgid ""
#~ "The picture is too large and the system administrator\n"
#~ "disallowed pictures larger then %d bytes to\n"
#~ "show in the face browser"
#~ msgstr ""
#~ "Bilden Àr för stor, och systemadministratören tillÄter\n"
#~ "inte att bilder som Àr större Àn %d byte visas i\n"
#~ "ansiktsblÀddraren"

#~ msgid ""
#~ "File %s cannot be open for reading\n"
#~ "Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Filen %s kan inte öppnas för lÀsning\n"
#~ "Fel: %s"

#~ msgid ""
#~ "File %s cannot be open for writing\n"
#~ "Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Filen %s kan inte öppnas för skrivning\n"
#~ "Fel: %s"

#~ msgid ""
#~ "Change the picture that will show in the GDM (login manager) face browser"
#~ msgstr ""
#~ "Ändra den bild som kommer att visas i GDM:s (inloggningshanterarens) "
#~ "ansiktsblÀddrare"

#~ msgid "Login Photo"
#~ msgstr "Inloggningsfoto"

#~ msgid "GDM Setup"
#~ msgstr "GDM-konfiguration"

#~ msgid "L_ocal: "
#~ msgstr "L_okal: "

#~ msgid "_Remote: "
#~ msgstr "_FjÀrr: "

#~ msgid "Standard greeter"
#~ msgstr "StandardhÀlsare"

#~ msgid "Graphical greeter"
#~ msgstr "Grafisk hÀlsare"

#~ msgid "Always use 24 hour cloc_k format"
#~ msgstr "AnvÀnd alltid 24-timmars_klocka"

#~ msgid "Greeter"
#~ msgstr "HĂ€lsare"

#~ msgid "_Login a user automatically on first bootup"
#~ msgstr "_Logga in en anvÀndare automatiskt vid första uppstarten"

#~ msgid "_Automatic login username:"
#~ msgstr "_Automatisk inloggning av anvÀndarnamn:"

#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "Login a user automa_tically after a specified number of seconds"
#~ msgstr ""
#~ "Logga in en anvÀndare automa_tiskt efter det angivna antalet sekunder"

#~ msgid "Timed login us_ername:"
#~ msgstr "Tidsbaserad inloggning av anv_Ă€ndarnamn:"

#~ msgid "_Seconds before login:"
#~ msgstr "_Sekunder innan inloggning:"

#~ msgid "Timed login"
#~ msgstr "Tidsbaserad inloggning"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "AllmÀnt"

#~ msgid "_Welcome string: "
#~ msgstr "_VĂ€lkomstmeddelande: "

#~ msgid "Welcome string: "
#~ msgstr "VĂ€lkomstmeddelande: "

#~ msgid "Logo"
#~ msgstr "Logotyp"

#~ msgid "Show choosable user images (_face browser)"
#~ msgstr "Visa vÀljbara anvÀndarbilder (ansiktsblÀ_ddrare)"

#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Diverse"

#~ msgid "_No background"
#~ msgstr "_Ingen bakgrund"

#~ msgid "_Image"
#~ msgstr "_Bild"

#~ msgid "Co_lor"
#~ msgstr "F_Ă€rg"

#~ msgid "_Scale background image to fit"
#~ msgstr "_Skala bakgrundsbilden sÄ att den passar"

#~ msgid "_Only color on remote displays"
#~ msgstr "_Endast fÀrg pÄ fjÀrrdisplayer"

#~ msgid "_Background color: "
#~ msgstr "Bak_grundsfÀrg: "

#~ msgid "Pick a color"
#~ msgstr "VÀlj en fÀrg"

#~ msgid "Background"
#~ msgstr "Bakgrund"

#~ msgid "<b>Preview:</b>"
#~ msgstr "<b>Förhandsvisning:</b>"

#~ msgid "No screenshot available"
#~ msgstr "Ingen skÀrmdump tillgÀnglig"

#~ msgid "<b>Description:</b>"
#~ msgstr "<b>Beskrivning:</b>"

#~ msgid "<b>Author:</b>"
#~ msgstr "<b>Författare:</b>"

#~ msgid ""
#~ "description\n"
#~ "widget"
#~ msgstr ""
#~ "beskrivning\n"
#~ "widget"

#~ msgid "author"
#~ msgstr "författare"

#~ msgid "copyright"
#~ msgstr "copyright"

#~ msgid "_Install new theme"
#~ msgstr "_Installera nytt tema"

#~ msgid "Allow _root to login with GDM"
#~ msgstr "TillÄt att _root loggar in med GDM"

#~ msgid "Allow root to login r_emotely with GDM"
#~ msgstr "TillÄt att root gör _fjÀrrinloggningar med GDM"

#~ msgid "Allow remote _timed logins"
#~ msgstr "TillÄt _tidsbaserade inloggningar över nÀtverket"

#~ msgid "Show _system menu"
#~ msgstr "Visa _systemmeny"

#~ msgid "Allow c_onfiguration from the login screen"
#~ msgstr "TillÄt k_onfiguration frÄn systemmenyn"

#~ msgid "Retry _delay (seconds) :"
#~ msgstr "För_dröjning (sekunder):"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Alternativ"

#~ msgid "Security"
#~ msgstr "SĂ€kerhet"

#~ msgid ""
#~ "No XDMCP support in the binary. To enable XDMCP support you must "
#~ "recompile GDM with the XDMCP libraries."
#~ msgstr ""
#~ "Inget XDMCP-stöd i binÀrfilen. För att slÄ pÄ XDMCP-stöd mÄste du "
#~ "kompilera om GDM med XDMCP-biblioteken."

#~ msgid "Honour _indirect requests"
#~ msgstr "Ta emot _indirekta förfrÄgningar"

#~ msgid "Listen on UDP port: "
#~ msgstr "Lyssna pÄ UDP-port: "

#~ msgid "Maximum pending requests:"
#~ msgstr "Maximalt antal vÀntande förfrÄgningar:"

#~ msgid "Max pending indirect requests:"
#~ msgstr "Maximalt antal vÀntande indirekta förfrÄgningar:"

#~ msgid "Maximum remote sessions:"
#~ msgstr "Maximalt antal fjÀrrsessioner:"

#~ msgid "Maximum wait time:"
#~ msgstr "Maximal vÀntetid:"

#~ msgid "Maximum indirect wait time:"
#~ msgstr "Maximal indirekt vÀntetid:"

#~ msgid "Displays per host:"
#~ msgstr "Displayer per vÀrd:"

#~ msgid "Ping interval (minutes):"
#~ msgstr "Pingintervall (minuter):"

#~ msgid "Enable _XDMCP"
#~ msgstr "AnvÀnd _XDMCP"

#~ msgid "XDMCP"
#~ msgstr "XDMCP"

#~ msgid ""
#~ "An error occured while trying to contact the login screens. Not all "
#~ "updates may have taken effect."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel intrÀffade vid försök att kontakta inloggningsskÀrmarna. Alla "
#~ "uppdateringar behöver inte ha börjat gÀlla."

#~ msgid "Archive is not of a subdirectory"
#~ msgstr "Arkivet Àr inte av en underkatalog"

#~ msgid "Archive is not of a single subdirectory"
#~ msgstr "Arkivet Àr inte av en ensam underkatalog"

#~ msgid "File not a tar.gz or tar archive"
#~ msgstr "Filen Àr ingen tar.gz-fil eller tararkiv"

#~ msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
#~ msgstr "Arkivet innehÄller ingen GdmGreeterTheme.info-fil"

#~ msgid "File does not exist"
#~ msgstr "Filen finns inte."

#~ msgid "No file selected"
#~ msgstr "Ingen fil Àr vald"

#~ msgid ""
#~ "Not a theme archive\n"
#~ "Details: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Inte ett temaarkiv\n"
#~ "Detaljer: %s"

#~ msgid ""
#~ "Theme directory '%s' seems to be already installed, install again anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Temakatalogen \"%s\" verkar redan vara installerad. Installera igen ÀndÄ?"

#~ msgid "Some error occured when installing the theme"
#~ msgstr "Ett fel intrÀffade dÄ temat skulle installeras"

#~ msgid "Select new theme archive to install"
#~ msgstr "VĂ€lj nytt temaarkiv att installera"

#~ msgid ""
#~ "This configuration window changes settings for the GDM daemon, which is "
#~ "the graphical login screen for GNOME. Changes that you make will take "
#~ "effect immediately.\n"
#~ "\n"
#~ "Note that not all configuration options are listed here. You may want to "
#~ "edit %s if you cannot find what you are looking for."
#~ msgstr ""
#~ "Detta konfigurationsfönster Àndrar instÀllningar för GDM-demonen, som Àr "
#~ "den grafiska inloggningsskĂ€rmen för GNOME. Ändringar som du gör kommer "
#~ "att börja gÀlla omedelbart.\n"
#~ "\n"
#~ "Observera att inte alla konfigurationsalternativ visas hÀr. Du kanske "
#~ "vill redigera %s om du inte kan hitta det du letar efter."

#~ msgid "You must be the superuser (root) to configure GDM.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Du mÄste vara superanvÀndaren (root) för att kunna konfigurera GDM.\n"

#~ msgid ""
#~ "A graphical application for configuring the GNOME Display Manager (GDM)"
#~ msgstr ""
#~ "Ett grafiskt program för att konfigurera GNOME:s displayhanterare (GDM)"

#~ msgid "GDM Configurator"
#~ msgstr "GDM-konfigurationsprogram"

#~ msgid "greeter_parse_config: No configuration file: %s. Using defaults."
#~ msgstr ""
#~ "greeter_parse_config: Ingen konfigurationsfil: %s. AnvÀnder "
#~ "standardvÀrden."

#~ msgid "There was an error loading the theme %s"
#~ msgstr "Ett fel uppstod vid inlÀsning av temat %s"

#~ msgid ""
#~ "The theme for the graphical greeter is corrupt. It does not contain "
#~ "definition for the username/password entry element."
#~ msgstr ""
#~ "Temat för den grafiska hÀlsaren Àr trasigt. Det innehÄller ingen "
#~ "definition av fÀltelementet för anvÀndarnamn/lösenord."

#~ msgid ""
#~ "There was an error loading the theme, and the default theme also could "
#~ "not have been loaded, I will attempt to start the standard greeter"
#~ msgstr ""
#~ "Det intrÀffade ett fel vid inlÀsning av temat, och standardtemat kunde "
#~ "ocksÄ inte ha lÀsts in. Jag kommer att försöka starta standardhÀlsaren"

#~ msgid ""
#~ "I could not start the standard greeter. This display will abort and you "
#~ "may have to login another way and fix the installation of gdm"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kunde inte starta standardhÀlsaren. Denna display kommer att avbrytas "
#~ "och du kommer kanske att behöva logga in pÄ nÄgot annat sÀtt och fixa gdm-"
#~ "installationen"

#~ msgid "Select a language"
#~ msgstr "VÀlj ett sprÄk"

#~ msgid "Select a language for your session to use:"
#~ msgstr "VÀlj ett sprÄk att anvÀnda under din session:"

#~ msgid "Shut down the computer"
#~ msgstr "StÀng ner datorn"

#~ msgid "Suspend the computer"
#~ msgstr "FörsÀtt datorn i vilolÀge"

#~ msgid "Reboot the computer"
#~ msgstr "Starta om datorn"

#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Konfigurera"

#~ msgid "(c) 2002 Bond, James Bond"
#~ msgstr "© 2002 Bond, James Bond"

#~ msgid "Bond, James Bond"
#~ msgstr "Bond, James Bond"

#~ msgid "Circles"
#~ msgstr "Cirklar"

#~ msgid "Theme with blue circles"
#~ msgstr "Tema med blÄa cirklar"

#~ msgid "(c) 2002 GNOME"
#~ msgstr "© 2002 GNOME"

#~ msgid "GNOME Art variation of Circles"
#~ msgstr "GNOME-konstvariation av cirklar"

#~ msgid "GNOME Artists"
#~ msgstr "GNOME-artister"

#~ msgid "Happy GNOME"
#~ msgstr "Glad GNOME"

#~ msgid "gdmaskpass only runs as root\n"
#~ msgstr "gdmaskpass kör endast som root\n"

#~ msgid "Authentication failure!\n"
#~ msgstr "Autentiseringsfel!\n"

#~ msgid "(memory buffer)"
#~ msgstr "(minnesbuffert)"

#~ msgid "(memory buffer"
#~ msgstr "(minnesbuffert"

#~ msgid ""
#~ "An error occured while loading the user interface\n"
#~ "element %s%s from file %s.\n"
#~ "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
#~ "%s cannot continue and will exit now.\n"
#~ "You should check your installation of %s or reinstall %s."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid inlÀsningen av\n"
#~ "anvÀndargrÀnssnittselementet %s%s frÄn filen %s.\n"
#~ "Glade-grÀnssnittsbeskrivningen Àr trasig.\n"
#~ "%s kan inte fortsÀtta och kommer att avsluta nu.\n"
#~ "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
#~ "installera om %s."

#~ msgid ""
#~ "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
#~ "file: %s widget: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Glade-filen Àr helt Ät skogen! FörsÀkra dig om att rÀtt fil Àr "
#~ "installerad!\n"
#~ "fil: %s widget: %s"

#~ msgid ""
#~ "An error occured while loading the user interface\n"
#~ "element %s%s from file %s.\n"
#~ "CList type widget should have %d columns.\n"
#~ "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
#~ "%s cannot continue and will exit now.\n"
#~ "You should check your installation of %s or reinstall %s."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid inlÀsningen av\n"
#~ "anvÀndargrÀnssnittselementet %s%s frÄn filen %s.\n"
#~ "CList-typwidgeten bör ha %d kolumner.\n"
#~ "Glade-grÀnssnittsbeskrivningen Àr troligtvis trasig.\n"
#~ "%s kan inte fortsÀtta och kommer att avsluta nu.\n"
#~ "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
#~ "installera om %s."

#~ msgid ""
#~ "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
#~ "file: %s widget: %s expected clist columns: %d"
#~ msgstr ""
#~ "Glade-filen Àr helt Ät skogen! FörsÀkra dig om att rÀtt fil Àr "
#~ "installerad!\n"
#~ "fil: %s widget: %s förvÀntade clist-kolumner: %d"

#~ msgid ""
#~ "An error occured while loading the user interface\n"
#~ "from file %s.\n"
#~ "Possibly the glade interface description was not found.\n"
#~ "%s cannot continue and will exit now.\n"
#~ "You should check your installation of %s or reinstall %s."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid inlÀsningen av\n"
#~ "anvÀndargrÀnssnittet frÄn filen %s.\n"
#~ "Glade-grÀnssnittsbeskrivningen kunde troligtvis inte\n"
#~ "hittas.\n"
#~ "%s kan inte fortsÀtta och kommer att avsluta nu.\n"
#~ "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
#~ "installera om %s."

#~ msgid "No interface could be loaded, BAD! (file: %s)"
#~ msgstr "Inget grÀnssnitt kunde lÀsas in, ILLA! (fil: %s)"

#~ msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
#~ msgstr "GDM (GNOME:s displayhanterare) kör inte."

#~ msgid ""
#~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
#~ "Display Manager or xdm).\n"
#~ "If you still wish to use this feature, either start GDM your self or ask "
#~ "your system administrator to start GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Du kanske i sjÀlva verket anvÀnder en annan displayhanterare som till "
#~ "exempel KDM (KDE:s displayhanterare eller xdm).\n"
#~ "Om du fortfarande vill anvÀnda denna funktion bör du antingen sjÀlv "
#~ "starta GDM eller be din systemadministratör att starta GDM."

#~ msgid "Preview:"
#~ msgstr "Förhandsvisning:"

#~ msgid "Description:"
#~ msgstr "Beskrivning:"

#~ msgid "Author:"
#~ msgstr "Författare:"

#~ msgid "<b>Copyright:</b>"
#~ msgstr "<b>Copyright:</b>"

#~ msgid "main: Error setting up CHLD signal handler"
#~ msgstr "main: Fel vid instÀllning av CHLD-signalhanteraren"

#~ msgid "Disconnect"
#~ msgstr "Koppla frÄn"

#~ msgid "Option"
#~ msgstr "Alternativ"

#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Session"
#~ msgstr "Session"

#~ msgid "System"
#~ msgstr "System"

#~ msgid ""
#~ "Description\n"
#~ "widget"
#~ msgstr ""
#~ "Beskrivning\n"
#~ "widget"

#~ msgid "Author"
#~ msgstr "Författare"

#~ msgid "Copyright"
#~ msgstr "Copyright"

#~ msgid "A-M|American English"
#~ msgstr "A-M|Amerikansk engelska"

#~ msgid "A-M|British English"
#~ msgstr "A-M|Brittisk engelska"

#~ msgid "N-Z|Brazilian Portuguese"
#~ msgstr "N-Ö|Brasiliansk portugisiska"

#~ msgid "Catalan"
#~ msgstr "Katalanska"

#~ msgid "Chinese (simplified)"
#~ msgstr "Kinesiska (förenklad)"

#~ msgid "Chinese (traditional)"
#~ msgstr "Kinesiska (traditionell)"

#~ msgid "Croatian"
#~ msgstr "Kroatiska"

#~ msgid "Czech"
#~ msgstr "Tjeckiska"

#~ msgid "Danish"
#~ msgstr "Danska"

#~ msgid "Dutch"
#~ msgstr "HollÀndska"

#~ msgid "English"
#~ msgstr "Engelska"

#~ msgid "American English"
#~ msgstr "Amerikansk engelska"

#~ msgid "British English"
#~ msgstr "Brittisk engelska"

#~ msgid "Estonian"
#~ msgstr "Estniska"

#~ msgid "Finnish"
#~ msgstr "Finska"

#~ msgid "French"
#~ msgstr "Franska"

#~ msgid "Galician"
#~ msgstr "Galiciska"

#~ msgid "German"
#~ msgstr "Tyska"

#~ msgid "Greek"
#~ msgstr "Grekiska"

#~ msgid "Hebrew"
#~ msgstr "Hebreiska"

#~ msgid "Hungarian"
#~ msgstr "Ungerska"

#~ msgid "Icelandic"
#~ msgstr "IslÀndska"

#~ msgid "Italian"
#~ msgstr "Italienska"

#~ msgid "Japanese"
#~ msgstr "Japanska"

#~ msgid "Korean"
#~ msgstr "Koreanska"

#~ msgid "Lithuanian"
#~ msgstr "Litauiska"

#~ msgid "Norwegian (bokmal)"
#~ msgstr "Norska (bokmÄl)"

#~ msgid "Norwegian (nynorsk)"
#~ msgstr "Norska (nynorsk)"

#~ msgid "Polish"
#~ msgstr "Polska"

#~ msgid "Portuguese"
#~ msgstr "Portugisiska"

#~ msgid "Brazilian Portuguese"
#~ msgstr "Brasiliansk portugisiska"

#~ msgid "Romanian"
#~ msgstr "RumÀnska"

#~ msgid "Russian"
#~ msgstr "Ryska"

#~ msgid "Slovak"
#~ msgstr "Slovakiska"

#~ msgid "Slovenian"
#~ msgstr "Slovenska"

#~ msgid "Spanish"
#~ msgstr "Spanska"

#~ msgid "Swedish"
#~ msgstr "Svenska"

#~ msgid "Turkish"
#~ msgstr "Turkiska"

#~ msgid "gdm_chooser_parse_config: No configuration file: %s. Aborting."
#~ msgstr "gdm_chooser_parse_config: Ingen konfigurationsfil: %s. Avbryter."

#~ msgid "%s: Could not get server hostname: %s!"
#~ msgstr "%s: Kunde inte hitta servernamnet: %s!"

#~ msgid "%s: Could not get address from hostname!"
#~ msgstr "%s: Kunde inte fÄ tag i adressen frÄn vÀrdnamnet!"

#~ msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
#~ msgstr "%s: Provar med felsÀkra X-servern %s"

#~ msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
#~ msgstr "%s: Kör skriptet XKeepsCrashing"

#~ msgid "gdm_slave_session_start: Authentication completed. Whacking greeter"
#~ msgstr "gdm_slave_session_start: Autentisering klar. Tar bort hÀlsaren"

#~ msgid ""
#~ "Cannot find the glade interface description\n"
#~ "file, cannot run gdmchooser.\n"
#~ "Please check your installation and the\n"
#~ "location of the gdmchooser.glade2 file."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte hitta glade-\n"
#~ "grÀnssnittsbeskrivningsfilen. Kan inte\n"
#~ "köra gdmchooser. Kontrollera din\n"
#~ "installation och platsen för filen\n"
#~ "gdmchooser.glade2."

#~ msgid ""
#~ "The glade interface description file\n"
#~ "appears to be corrupted.\n"
#~ "Please check your installation."
#~ msgstr ""
#~ "Glade-grÀnssnittsbeskrivningsfilen\n"
#~ "verkar vara trasig.\n"
#~ "Kontrollera din installation."

#~ msgid "Rescan"
#~ msgstr "Genomsök igen"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "HjÀlp"

#~ msgid " "
#~ msgstr " "

#~ msgid "Most recently queried hosts"
#~ msgstr "De senast frÄgade vÀrdarna"

#~ msgid "Basic"
#~ msgstr "GrundlÀggande"

#~ msgid "Expert"
#~ msgstr "Expert"

#~ msgid ""
#~ "This panel displays the basic options for configuring GDM.\n"
#~ "\n"
#~ "If you need finer detail, select 'expert' or 'system setup' from the list "
#~ "above.\n"
#~ "\n"
#~ "This will display some of the more complex options of GDM that rarely "
#~ "need to be changed."
#~ msgstr ""
#~ "Denna panel visar de enklare alternativen vid konfiguration av GDM.\n"
#~ "\n"
#~ "Om du behöver mer detaljer kan du vÀlja \"expert\" eller "
#~ "\"systeminstÀllning\" frÄn listan ovan.\n"
#~ "\n"
#~ "Detta kommer att visa en del av de mer avancerade GDM-instÀllningarna som "
#~ "sÀllan behöver Àndras."

#~ msgid ""
#~ "This panel displays the more advanced options of GDM.\n"
#~ "\n"
#~ "Be sure to take care when manipulating the security options, or you could "
#~ "be vulnerable to attackers.\n"
#~ "\n"
#~ "Choose \"System\" to change fundamental options in GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Denna panel visar de mer avancerade alternativen i GDM.\n"
#~ "\n"
#~ "Var försiktig nÀr du Àndrar sÀkerhetsalternativen, annars kan du bli "
#~ "sÄrbar för attacker.\n"
#~ "\n"
#~ "VÀlj \"System\" för att Àndra fundamentala alternativ i GDM."

#~ msgid ""
#~ "This panel displays GDM's fundamental system settings.\n"
#~ "\n"
#~ "You should only change these paths if you really know what you are doing, "
#~ "as an incorrect setup could stop your machine from booting properly.\n"
#~ "\n"
#~ "Choose \"Basic\" if you just want to change your machine's login "
#~ "appearance."
#~ msgstr ""
#~ "Denna panel visar GDM:s fundamentala systeminstÀllningar.\n"
#~ "\n"
#~ "Du bör endast Àndra dessa sökvÀgar om du verkligen vet vad du gör, "
#~ "eftersom en felaktig instÀllning kan göra att din dator inte lÀngre "
#~ "startar korrekt.\n"
#~ "\n"
#~ "VÀlj \"Enkel\" om du bara vill Àndra din dators utseende vid inloggning."

#~ msgid ""
#~ "The glade ui description file doesn't seem to contain the\n"
#~ "widget \"%s\". Unfortunately I cannot continue.\n"
#~ "Please check your installation."
#~ msgstr ""
#~ "Glade-grÀnssnittsbeskrivningsfilen verkar inte\n"
#~ "innehÄlla widgeten \"%s\". TyvÀrr kan jag inte fortsÀtta.\n"
#~ "Kontrollera din installation."

#~ msgid ""
#~ "Cannot find the glade interface description\n"
#~ "file, cannot run gdmconfig.\n"
#~ "Please check your installation and the\n"
#~ "location of the gdmconfig.glade2 file."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte hitta glade-grÀnssnittsbeskrivningsfilen.\n"
#~ "Kan inte köra gdmconfig.\n"
#~ "Kontrollera din installation och platsen för\n"
#~ "filen gdmconfig.glade2."

#~ msgid ""
#~ "Cannot find the gdmconfigurator widget in\n"
#~ "the glade interface description file\n"
#~ "Please check your installation."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte hitta gdmconfigurator-widgeten i\n"
#~ "glade-grÀnssnittsbeskrivningsfilen.\n"
#~ "Kontrollera din installation."

#~ msgid "GNOME Display Manager Configurator"
#~ msgstr "Konfigurationsprogram för GNOME:s displayhanterare"

#~ msgid ""
#~ "The configuration file: %s\n"
#~ "does not exist! Using default values."
#~ msgstr ""
#~ "Konfigurationsfilen: %s\n"
#~ "finns inte! AnvÀnder standardvÀrden."

#~ msgid "Error reading session script!"
#~ msgstr "Fel vid lÀsning av sessionsskript!"

#~ msgid "Error reading this session script"
#~ msgstr "Fel vid lÀsning av detta sessionsskript"

#~ msgid "Yes"
#~ msgstr "Ja"

#~ msgid "No"
#~ msgstr "Nej"

#~ msgid "gdm_config_parse_most: Invalid server line in config file. Ignoring!"
#~ msgstr ""
#~ "gdm_config_parse_most: Ogiltig serverrad i konfigurationsfilen. Ignorerar!"

#~ msgid ""
#~ "The applied settings cannot take effect until gdm\n"
#~ "is restarted or your computer is rebooted.\n"
#~ "You can restart GDM when all sessions are\n"
#~ "closed (when all users log out) or you can\n"
#~ "restart GDM now (which will kill all current\n"
#~ "sessions)"
#~ msgstr ""
#~ "De verkstÀllda Àndringarna kommer inte att gÀlla\n"
#~ "förrÀn du har startat om gdm eller din dator.\n"
#~ "Du kan starta om GDM nÀr alla sessioner Àr stÀngda\n"
#~ "(nÀr alla anvÀndare loggar ut) eller starta om GDM\n"
#~ "nu (vilket kommer att döda alla nuvarande sessioner)"

#~ msgid "Restart after logout"
#~ msgstr "Starta om efter utloggning"

#~ msgid "Restart now"
#~ msgstr "Starta om nu"

#~ msgid ""
#~ "Are you sure you wish to restart GDM\n"
#~ "now and lose any unsaved data?"
#~ msgstr ""
#~ "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill starta om\n"
#~ "GDM och förlora all data som inte Àr\n"
#~ "sparad?"

#~ msgid ""
#~ "The greeter settings will take effect the next time\n"
#~ "it is displayed. The rest of the settings will not\n"
#~ "take effect until gdm is restarted or the computer is\n"
#~ "rebooted"
#~ msgstr ""
#~ "HÀlsningsinstÀllningarna kommer att gÀlla frÄn och\n"
#~ "med nÀsta gÄng de visas. Resterande instÀllningar\n"
#~ "kommer inte att gÀlla förrÀn du har startat om gdm\n"
#~ "eller datorn"

#~ msgid ""
#~ "You have not defined any local servers.\n"
#~ "Usually this is not a good idea unless you\n"
#~ "are sure you do not want users to be able to\n"
#~ "log in with the graphical interface on the\n"
#~ "local console and only use the XDMCP service.\n"
#~ "\n"
#~ "Are you sure you wish to apply these settings?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte angett nÄgra lokala servrar. Normalt\n"
#~ "Àr det inte nÄgon bra ide, sÄvida du inte vill\n"
#~ "att anvÀndare ska kunna logga in med det\n"
#~ "grafiska grÀnssnittet pÄ den lokala konsollen,\n"
#~ "och endast anvÀnda tjÀnsten XDMCP.\n"
#~ "\n"
#~ "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill verkstĂ€lla dessa\n"
#~ "instÀllningar?"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Could not delete session %s\n"
#~ "  Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Kunde inte ta bort sessionen %s\n"
#~ "  Fel: %s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Could not remove session %s\n"
#~ "  Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Kunde inte ta bort sessionen %s\n"
#~ "  Fel: %s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Could not write session %s\n"
#~ "  Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Kunde inte skriva sessionen %s\n"
#~ "  Fel: %s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Could not write contents to session %s\n"
#~ "  Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Kunde inte skriva innehÄllet till sessionen %s\n"
#~ "  Fel: %s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Could not unlink old default session\n"
#~ "  Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Kunde inte avlÀnka gamla standardsessionen\n"
#~ "  Fel: %s"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Could not find a suitable name for the default session link"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Kunde inte hitta ett passande namn till lÀnken för standardsessionen"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Could not link new default session\n"
#~ "  Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Kunde inte lÀnka nya standardsessionen\n"
#~ "  Fel: %s"

#~ msgid ""
#~ "There were errors writing changes to the session files.\n"
#~ "The configuration may not be completely saved.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod fel vid skrivning av Àndringar till sessionsfilerna.\n"
#~ "Konfigurationen kan vara endast delvis sparad.\n"

#~ msgid ""
#~ "This will destroy any changes made in this session.\n"
#~ "Are you sure you want to do this?"
#~ msgstr ""
#~ "Detta kommer att förstöra alla Àndringar som har\n"
#~ "gjorts i denna session. Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill\n"
#~ "göra detta?"

#~ msgid ""
#~ "This will destroy any changes made in the configuration.\n"
#~ "Are you sure you want to do this?"
#~ msgstr ""
#~ "Detta kommer att förstöra alla Àndringar som har gjorts\n"
#~ "i konfigurationen. Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill göra detta?"

#~ msgid "A command line must start with a forward slash ('/')"
#~ msgstr "En kommandorad mÄste starta med ett snedstreck (\"/\")"

#~ msgid "A descriptive server name must be supplied"
#~ msgstr "Ett beskrivande namn mÄste anges"

#~ msgid "A session name must be unique and not empty"
#~ msgstr "Ett sessionsnamn mÄste vara unikt och fÄr inte vara tomt"

#~ msgid "Enter a name for the new session"
#~ msgstr "Ange ett namn för den nya sessionen"

#~ msgid ""
#~ "You have modified the sessions directory.\n"
#~ "Your session changes will still get written\n"
#~ "to the old directory however, until you reload\n"
#~ "the configuration dialog again."
#~ msgstr ""
#~ "Du har modifierat sessionskatalogen.\n"
#~ "Dina sessionsÀndringar kommer fortfarande\n"
#~ "att skrivas till den gamla katalogen, innan\n"
#~ "du lÀser om konfigurationsfönstret igen."

#~ msgid "GDM Configuration Utility"
#~ msgstr "GDM-konfigurationsverktyg"

#~ msgid "_Configuration"
#~ msgstr "_Konfiguration"

#~ msgid "Revert to settings in the configuration file"
#~ msgstr "ÅtergĂ„ till instĂ€llningarna i konfigurationsfilen"

#~ msgid "Revert settings"
#~ msgstr "Ta tillbaka instÀllningar"

#~ msgid "Revert to settings that were shipped with your system"
#~ msgstr "ÅtergĂ„ till de instĂ€llningar som kom med ditt system"

#~ msgid "Revert to Factory Settings"
#~ msgstr "ÅtergĂ„ till fabriksinstĂ€llningar"

#~ msgid "Apply the current changes"
#~ msgstr "VerkstÀll aktuella Àndringar"

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "VerkstÀll"

#~ msgid "basic_settings"
#~ msgstr "basic_settings"

#~ msgid "General Appearance"
#~ msgstr "AllmÀnt utseende"

#~ msgid "Select a logo to be displayed during login"
#~ msgstr "VĂ€lj en bild som ska visas vid inloggning"

#~ msgid "Minimised Icon: "
#~ msgstr "Minimerad ikon: "

#~ msgid "Select a GTK+ theme file (gtkrc)"
#~ msgstr "VĂ€lj en GTK+-temafil (gtkrc)"

#~ msgid ""
#~ "This is the GTK+ RC file that describes the theme that the login window "
#~ "should use"
#~ msgstr ""
#~ "Detta Àr GTK+-RC-filen som beskriver temat som inloggningsfönstret ska "
#~ "anvÀnda"

#~ msgid "Gtk+ RC file: "
#~ msgstr "Gtk+-RC-fil: "

#~ msgid "Login appearance"
#~ msgstr "Inloggningsutseende"

#~ msgid "Greeter Look and Feel"
#~ msgstr "HÀlsarens utseende och kÀnsla"

#~ msgid ""
#~ "Show the \"System\" menu. This has the shutdown, reboot and "
#~ "configuration items"
#~ msgstr ""
#~ "Visa menyn \"System\". Denna har alternativen stÀng av, starta om och "
#~ "konfigurationsobjekt"

#~ msgid "Show the 'system' menu, (for reboot, shutdown etc.)"
#~ msgstr "Visa \"System\"-menyn (för omstart, avstÀngning o.s.v.)"

#~ msgid ""
#~ "If the user fails to authenticate himself the login window should Quiver "
#~ "to indicate failure"
#~ msgstr ""
#~ "Inloggningsfönstret ska darra för att indikera ett misslyckande om "
#~ "anvÀndaren misslyckas med att autentisera sig sjÀlv"

#~ msgid "Quiver on failure"
#~ msgstr "Darra vid misslyckande"

#~ msgid ""
#~ "Show the title bar on the login window. If this is off the user won't be "
#~ "able to move nor iconify the login window"
#~ msgstr ""
#~ "Visa titelraden pÄ inloggningsfönstret. Om detta inte Àr pÄslaget kommer "
#~ "inte anvÀndaren att kunna flytta eller förminska inloggningsfönstret"

#~ msgid "Show title bar on login window"
#~ msgstr "Visa titelrad pÄ inloggningsfönstret"

#~ msgid "%n"
#~ msgstr "%n"

#~ msgid "This is %n"
#~ msgstr "Detta Àr %n"

#~ msgid "The welcome message displayed on the login window"
#~ msgstr "VÀlkomstmeddelandet som visas i inloggningsfönstret"

#~ msgid "Default font: "
#~ msgstr "Standardtypsnitt: "

#~ msgid "The font to use on the welcome message"
#~ msgstr "Typsnittet att anvÀnda pÄ vÀlkomstmeddelandet"

#~ msgid "Pick a Font"
#~ msgstr "VĂ€lj ett typsnitt"

#~ msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
#~ msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅÄÄÀÖö"

#~ msgid "Extras"
#~ msgstr "Extra"

#~ msgid "Default locale: "
#~ msgstr "Standardlokal: "

#~ msgid "ca_ES"
#~ msgstr "ca_ES"

#~ msgid "cs_CZ"
#~ msgstr "cs_CZ"

#~ msgid "hr_HR"
#~ msgstr "hr_HR"

#~ msgid "da_DK"
#~ msgstr "da_DK"

#~ msgid "de_DE"
#~ msgstr "de_DE"

#~ msgid "nl_NL"
#~ msgstr "nl_NL"

#~ msgid "en_US"
#~ msgstr "en_US"

#~ msgid "en_UK"
#~ msgstr "en_UK"

#~ msgid "et_EE"
#~ msgstr "et_EE"

#~ msgid "fi_FI"
#~ msgstr "fi_FI"

#~ msgid "fr_FR"
#~ msgstr "fr_FR"

#~ msgid "gl_ES"
#~ msgstr "gl_ES"

#~ msgid "el_GR"
#~ msgstr "el_GR"

#~ msgid "iw_IL"
#~ msgstr "iw_IL"

#~ msgid "hu_HU"
#~ msgstr "hu_HU"

#~ msgid "is_IS"
#~ msgstr "is_IS"

#~ msgid "it_IT"
#~ msgstr "it_IT"

#~ msgid "ja_JP"
#~ msgstr "ja_JP"

#~ msgid "ko_KR"
#~ msgstr "ko_KR"

#~ msgid "lt_LT"
#~ msgstr "lt_LT"

#~ msgid "nn_NO"
#~ msgstr "nn_NO"

#~ msgid "no_NO"
#~ msgstr "no_NO"

#~ msgid "pl_PL"
#~ msgstr "pl_PL"

#~ msgid "pt_PT"
#~ msgstr "pt_PT"

#~ msgid "pt_BR"
#~ msgstr "pt_BR"

#~ msgid "ro_RO"
#~ msgstr "ro_RO"

#~ msgid "ru_RU"
#~ msgstr "ru_RU"

#~ msgid "sk_SK"
#~ msgstr "sk_SK"

#~ msgid "sl_SI"
#~ msgstr "sl_SI"

#~ msgid "es_ES"
#~ msgstr "es_ES"

#~ msgid "sv_SE"
#~ msgstr "sv_SE"

#~ msgid "tr_TR"
#~ msgstr "tr_TR"

#~ msgid ""
#~ "This is the locale that GDM uses when it cannot find what the system "
#~ "locale is set to. This should be in the standard format such as \"en_US"
#~ "\" for American English or \"cs_CZ\" for Czech"
#~ msgstr ""
#~ "Detta Àr den lokal som GDM anvÀnder nÀr den inte kan hitta vad "
#~ "systemlokalen Àr satt till. Det mÄste vara i standardformatet, exempelvis "
#~ "\"en_US\" för amerikansk engelska, eller \"sv_SE\" för svenska"

#~ msgid ""
#~ "Always use the 24 hour format for the clock in the greeter, even if the "
#~ "norm for the current locale is 12 hour"
#~ msgstr ""
#~ "AnvÀnd alltid 24-timmarsklocka för klockan i hÀlsaren, Àven om normen för "
#~ "den aktuella lokalen Àr 12-timmarsklocka"

#~ msgid "Position"
#~ msgstr "Position"

#~ msgid "Set the initial position of the login window to the values below"
#~ msgstr ""
#~ "StÀll in den första positionen pÄ inloggningsfönstret till följande vÀrden"

#~ msgid "Manually set position"
#~ msgstr "StÀll in position manuellt"

#~ msgid "Do note allow the user to drag the login window around"
#~ msgstr "TillÄt inte anvÀndaren att dra runt inloggningsfönstret med musen"

#~ msgid "Lock position"
#~ msgstr "LĂ„s position"

#~ msgid "X position: "
#~ msgstr "X-position: "

#~ msgid "Y position: "
#~ msgstr "Y-position: "

#~ msgid "Xinerama screen: "
#~ msgstr "Xinerama-skÀrm: "

#~ msgid ""
#~ "If you have xinerama multi display setup which screen should the login "
#~ "window appear on. 0 will usually do just fine."
#~ msgstr ""
#~ "Om du har en xinerama-konfiguration med flera skÀrmar kan du hÀr ange "
#~ "vilken skÀrm som inloggningsfönstret ska visas pÄ. 0 brukar normalt "
#~ "fungera bra."

#~ msgid "Face browser"
#~ msgstr "AnsiktsblÀddrare"

#~ msgid ""
#~ "Show a browser of user face images. The users can put their picture in ~/."
#~ "gnome/photo"
#~ msgstr ""
#~ "Visa en blÀddrare med bilder pÄ anvÀndaransikten. AnvÀndarna kan lÀgga "
#~ "sina bilder i ~/.gnome/photo"

#~ msgid "Default face image: "
#~ msgstr "Standardansiktsbild: "

#~ msgid "Global faces directory: "
#~ msgstr "Global ansiktskatalog: "

#~ msgid "Maximum face width: "
#~ msgstr "Maximal ansiktsbredd: "

#~ msgid "Choose the directory to search for faces"
#~ msgstr "VÀlj katalogen att söka i efter ansikten"

#~ msgid "Maximum face height: "
#~ msgstr "Maximal ansiktshöjd: "

#~ msgid "Exclude these users: "
#~ msgstr "Uteslut dessa anvÀndare: "

#~ msgid "A comma separated list of users to exclude from the face browser."
#~ msgstr ""
#~ "En kommaseparerad lista med anvÀndare att utesluta frÄn ansiktsblÀddraren."

#~ msgid "Background type: "
#~ msgstr "Bakgrundstyp: "

#~ msgid "The background should be the standard background"
#~ msgstr "Bakgrunden ska vara standardbakgrunden"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"

#~ msgid "The background should be an image"
#~ msgstr "Bakgrunden ska vara en bild"

#~ msgid "The background should be a color"
#~ msgstr "Bakgrunden ska vara en fÀrg"

#~ msgid ""
#~ "Scale background image to fit the entire screen. If this is not set then "
#~ "the image will be tiled on the background."
#~ msgstr ""
#~ "Skala bakgrundsbilden sÄ att den ryms pÄ hela skÀrmen. Om detta inte Àr "
#~ "instÀllt kommer bilden att upprepas pÄ bakgrunden."

#~ msgid "The color to use on the background"
#~ msgstr "FÀrgen att anvÀnda pÄ bakgrunden"

#~ msgid "Background image:"
#~ msgstr "Bakgrundsbild:"

#~ msgid "On remote login screens only set color to reduce network traffic"
#~ msgstr ""
#~ "AnvÀnd endast fÀrg pÄ fjÀrrinloggningar för att minska nÀtverkstrafiken"

#~ msgid "Background program"
#~ msgstr "Bakgrundsprogram"

#~ msgid "Background program: "
#~ msgstr "Bakgrundsprogram: "

#~ msgid "Select a file containing Locale information"
#~ msgstr "VÀlj en fil som innehÄller lokalinformation"

#~ msgid "The program to run in the background of the login."
#~ msgstr "Programmet som ska köras i bakgrunden pÄ inloggningen."

#~ msgid "expert"
#~ msgstr "expert"

#~ msgid "Allow logging in as root (administrator) user."
#~ msgstr "TillÄt inloggning som anvÀndaren root (adminstratörskontot)."

#~ msgid ""
#~ "Allow logging in as root (administrator) user from a remote host using "
#~ "GDM. This is only relevant if you enable the XDMCP protocol."
#~ msgstr ""
#~ "TillÄt inloggning som anvÀndaren root (administratörskontot) frÄn en "
#~ "fjÀrrvÀrd med GDM. Detta Àr endast relevant om du aktiverar protokollet "
#~ "XDMCP."

#~ msgid ""
#~ "Allow logging in using the timed from a remote host using GDM. This is "
#~ "only relevant if you enable the XDMCP protocol. Note that this is "
#~ "insecure since remote hosts can gain access to this computer without the "
#~ "use of a password, so be careful."
#~ msgstr ""
#~ "TillÄt tidsbaserad inloggning frÄn en fjÀrrvÀrd genom GDM. Detta Àr "
#~ "endast relevant om du slÄr pÄ XDMCP-protokollet. Observera att detta inte "
#~ "Àr sÀkert dÄ fjÀrrvÀrdar kan komma Ät denna dator utan att anvÀnda ett "
#~ "lösenord, sÄ var försiktig."

#~ msgid ""
#~ "Determines whether GDM should kill X clients started by the init scripts "
#~ "when the user logs in."
#~ msgstr ""
#~ "Avgör om GDM ska döda X-klienter som startats med initskripten nÀr "
#~ "anvÀndaren loggar in."

#~ msgid "Kill 'init' clients"
#~ msgstr "Döda \"init\"-klienter"

#~ msgid "Should GDM print authentication errors in the greeter"
#~ msgstr "Ska GDM skriva autentiseringsfel i hÀlsaren"

#~ msgid "Select how relaxed permissions are"
#~ msgstr "VÀlj hur strikta rÀttigheterna ska vara"

#~ msgid "Permissions: "
#~ msgstr "RĂ€ttigheter: "

#~ msgid "Allow world writable files and directories"
#~ msgstr "TillÄt filer och kataloger att vara skrivbara för alla"

#~ msgid "World writable"
#~ msgstr "Skrivbara för alla"

#~ msgid "Allow group writable files and directories"
#~ msgstr "TillÄt filer och kataloger att vara skrivbara för gruppen"

#~ msgid "Group writable"
#~ msgstr "Skrivbara för gruppen"

#~ msgid "Only accept user owned files and directories"
#~ msgstr "Acceptera bara anvÀndarÀgda filer och kataloger"

#~ msgid "Paranoia"
#~ msgstr "Paranoia"

#~ msgid "Authorization Details"
#~ msgstr "Auktoriseringsdetaljer"

#~ msgid "GDM runs as this user: "
#~ msgstr "GDM kör som denna anvÀndare: "

#~ msgid "User 'auth' directory: "
#~ msgstr "AnvÀndares \"auth\"-katalog: "

#~ msgid "User 'auth' FB directory: "
#~ msgstr "AnvÀndares \"auth\"-FB-katalog: "

#~ msgid "User 'auth' file: "
#~ msgstr "AnvÀndares \"auth\"-fil: "

#~ msgid "GDM runs as this group: "
#~ msgstr "GDM kör som denna grupp: "

#~ msgid "Limits"
#~ msgstr "BegrÀnsningar"

#~ msgid ""
#~ "The number of seconds before a login is allowed after an unsuccesful try."
#~ msgstr ""
#~ "Antalet sekunder innan en inloggning tillÄts efter ett misslyckat "
#~ "inloggningsförsök."

#~ msgid ""
#~ "The maximum size of a file that gdm will attempt to read. This is for "
#~ "files that are read into memory and so you don't want users \"attacking\" "
#~ "gdm by having large files."
#~ msgstr ""
#~ "Den största storleken pÄ en fil som gdm kommer att försöka lÀsa. Detta Àr "
#~ "för filer som lÀses in i minnet, och om du inte vill att anvÀndare ska "
#~ "\"attackera\" gdm genom att ha stora filer."

#~ msgid "Maximum user file length: "
#~ msgstr "Maximal lÀngd pÄ anvÀndarfil: "

#~ msgid "Maximum session file length: "
#~ msgstr "Maximal lÀngd pÄ sessionsfil: "

#~ msgid ""
#~ "The session file is read in a way where a higher limit is still ok. That "
#~ "is it is never stored in memory."
#~ msgstr ""
#~ "Sessionsfilen lÀses in pÄ ett sÀtt dÀr en högre grÀns fortfarande Àr ok. "
#~ "Det vill sÀga den lagras aldrig i minnet."

#~ msgid "Enable XDMCP, a protocol to allow others to log in remotely"
#~ msgstr ""
#~ "AnvÀnd XDMCP, ett protokoll som tillÄter andra att logga in över nÀtverket"

#~ msgid "Connection Settings"
#~ msgstr "AnslutningsinstÀllningar"

#~ msgid ""
#~ "Interval in minutes in which to ping the server. If the server doesn't "
#~ "respond in this many minutes (that is before the next time we ping it) "
#~ "the display will be terminated."
#~ msgstr ""
#~ "Intervall i minuter mellan de ping som ska skickas till servern. Om "
#~ "servern inte svarar under detta antal minuter (innan nÀsta gÄng vi pingar "
#~ "den) kommer displayen att avslutas."

#~ msgid ""
#~ "The script to run when the server sends a WILLING response to a QUERY. "
#~ "If this is empty or does not exist, the standard message with the system "
#~ "ID is sent. Only the first line of output from this script is read."
#~ msgstr ""
#~ "Skriptet att köra dÄ servern skickar ett WILLING-svar pÄ en QUERY. Om "
#~ "detta Àr tomt eller inte finns kommer standardmeddelandet med system-ID:t "
#~ "att skickas. Endast den första raden med utdata frÄn detta skript lÀses."

#~ msgid "Willing script (optional):"
#~ msgstr "Willings-skript (valfritt):"

#~ msgid ""
#~ "Maximum displays per single host. You can use this to prevent attacks by "
#~ "hogging all the possible displays. Does not apply to local connections."
#~ msgstr ""
#~ "Maximalt antal displayer per ensam vÀrd. Du kan anvÀnda detta för att "
#~ "förhindra attacker dÀr alla möjliga displayer ockuperas. PÄverkar inte "
#~ "lokala anslutningar."

#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Servrar"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Namn"

#~ msgid "Command"
#~ msgstr "Kommando"

#~ msgid "Flexible"
#~ msgstr "Flexibel"

#~ msgid "Add server"
#~ msgstr "LĂ€gg till server"

#~ msgid "Edit server"
#~ msgstr "Redigera server"

#~ msgid "Delete server"
#~ msgstr "Ta bort server"

#~ msgid "Static Servers (servers to always run)"
#~ msgstr "Statiska servrar (servrar som alltid kör)"

#~ msgid "No."
#~ msgstr "Nr."

#~ msgid "Server"
#~ msgstr "Server"

#~ msgid "Extra arguments"
#~ msgstr "Extra argument"

#~ msgid ""
#~ "Instead of reinitializing running servers when a user logs out. Always "
#~ "kill and then start the server again."
#~ msgstr ""
#~ "Döda alltid och starta servern igen istÀllet för att ominitiera körande "
#~ "servrar nÀr en anvÀndare loggar ut."

#~ msgid "Always restart X servers"
#~ msgstr "Starta alltid om X-servrar"

#~ msgid "Xnest server: "
#~ msgstr "Xnest-server: "

#~ msgid "Maximum number of flexible servers: "
#~ msgstr "Maximalt antal flexibla servrar: "

#~ msgid ""
#~ "The Xnest server. This is a server that can run inside another server, "
#~ "used for the flexible nested login."
#~ msgstr ""
#~ "Xnest-servern. Detta Àr en server som kan köras inuti en annan server och "
#~ "som anvÀnds för den flexibla nÀstlade inloggningen."

#~ msgid "Standard X server: "
#~ msgstr "Standard-X-server: "

#~ msgid "This is the standard X server to run when we are not told otherwise."
#~ msgstr ""
#~ "Detta Àr den standard-X-server som körs dÄ vi inte Àr tillsagda nÄgot "
#~ "annat."

#~ msgid "Script to run when X is crashing: "
#~ msgstr "Skript att köra dÄ X kraschar: "

#~ msgid ""
#~ "A script to run when the X server keeps crashing and the failsafe X "
#~ "server is either empty or also didn't take. This will run an X setup "
#~ "program defined below."
#~ msgstr ""
#~ "Ett skript att köra dÄ X-servern hela tiden kraschar och den felsÀkra X-"
#~ "servern antingen Àr tom eller inte hade nÄgon effekt. Detta kommer att "
#~ "köra det X-instÀllningsprogram som anges nedan."

#~ msgid "Failsafe X server:"
#~ msgstr "FelsÀker X-server:"

#~ msgid ""
#~ "An X server binary to run if the standard one keeps crashing. If this "
#~ "fails the script below will be run."
#~ msgstr ""
#~ "En X-serverprogrambinÀr som körs om den vanliga hela tiden kraschar. Om "
#~ "detta misslyckas kommer nedanstÄende skript att köras."

#~ msgid "X-server setup"
#~ msgstr "InstÀllningar för X-server"

#~ msgid "Session configuration"
#~ msgstr "Sessionskonfiguration"

#~ msgid "Session directory: "
#~ msgstr "Katalog för sessioner: "

#~ msgid "Select a directory to be used for system-wide session scripts"
#~ msgstr "VÀlj en katalog som ska anvÀndas för globala sessionsskript"

#~ msgid "Available Sessions"
#~ msgstr "TillgÀngliga sessioner"

#~ msgid ""
#~ "Show the Gnome Chooser session, if a session named 'Gnome' is present"
#~ msgstr "Visa Gnome-vÀljarsessionen om en session med namnet \"Gnome\" finns"

#~ msgid "Show the Gnome failsafe session"
#~ msgstr "Visa den felsÀkra Gnome-sessionen"

#~ msgid "Gnome Failsafe"
#~ msgstr "FelsÀker Gnome"

#~ msgid "Show the Xterm failsafe session"
#~ msgstr "Visa den felsÀkra Xterm-sessionen"

#~ msgid "Xterm Failsafe"
#~ msgstr "FelsÀker Xterm"

#~ msgid "Add session"
#~ msgstr "LĂ€gg till session"

#~ msgid "Remove session"
#~ msgstr "Ta bort session"

#~ msgid "Selected session name: "
#~ msgstr "Valt sessionsnamn: "

#~ msgid ""
#~ "The exact script details of a session\n"
#~ "will appear here when you select\n"
#~ "one from the list on the left.\n"
#~ msgstr ""
#~ "De exakta detaljerna för ett skript\n"
#~ "kommer att visas hÀr nÀr du vÀljer\n"
#~ "ett frÄn listan till vÀnster.\n"

#~ msgid "Login sessions"
#~ msgstr "Inloggningssessioner"

#~ msgid "Appearance"
#~ msgstr "Utseende"

#~ msgid "Directory for host images: "
#~ msgstr "Katalog för vÀrdbilder: "

#~ msgid "Default host image:"
#~ msgstr "StandardvÀrdbild:"

#~ msgid "Refresh"
#~ msgstr "Uppdatera"

#~ msgid "Scan every 'x' seconds: "
#~ msgstr "Genomsök var \"x\":e sekund: "

#~ msgid "Hosts"
#~ msgstr "VĂ€rdar"

#~ msgid "Send a query to the local network and list all servers that respond"
#~ msgstr ""
#~ "Skicka en frÄga till det lokala nÀtverket och visa alla servrar som svarar"

#~ msgid "Broadcast query"
#~ msgstr "BroadcastfrÄga"

#~ msgid "Hosts to list: "
#~ msgstr "VĂ€rdar att visa: "

#~ msgid ""
#~ "Comma separated list of hostnames to list in the chooser (in addition to "
#~ "the broadcast above)"
#~ msgstr ""
#~ "Kommaseparerad lista med vÀrdnamn att visa i vÀljaren (utöver broadcasten "
#~ "ovan)"

#~ msgid "Chooser"
#~ msgstr "VĂ€ljare"

#~ msgid "Debugging"
#~ msgstr "Felsökning"

#~ msgid ""
#~ "Enable debugging output to be printed into the syslog. Useful for "
#~ "tracking down problems. But not so useful for normal usage as it can "
#~ "fill up your logs very quickly."
#~ msgstr ""
#~ "AnvÀnd felsökningsutdata som skrivs till syslog. AnvÀndbart vid "
#~ "felsökning av problem. Inte sÄ anvÀndbart vid normal anvÀndning dock, dÄ "
#~ "dina loggar kan fyllas vÀldigt snabbt."

#~ msgid "Enable debugging output"
#~ msgstr "AnvÀnd felsökningsutdata"

#~ msgid "system_setup"
#~ msgstr "system_setup"

#~ msgid "Executables"
#~ msgstr "Körbara program"

#~ msgid "Chooser command: "
#~ msgstr "VĂ€ljarkommando: "

#~ msgid "Greeter command: "
#~ msgstr "HĂ€lsarkommando: "

#~ msgid "Halt command: "
#~ msgstr "Kommando för att stanna: "

#~ msgid "Reboot command: "
#~ msgstr "Kommando för omstart: "

#~ msgid "Configurator command: "
#~ msgstr "Kommando för konfigurationsprogram: "

#~ msgid "Suspend command: "
#~ msgstr "Kommando för att försÀtta i vilolÀge: "

#~ msgid "Directories"
#~ msgstr "Kataloger"

#~ msgid "PRE session scripts directory: "
#~ msgstr "Katalog för PRE-sessionsskript: "

#~ msgid "POST session scripts directory: "
#~ msgstr "Katalog för POST-sessionsskript: "

#~ msgid "Logging directory: "
#~ msgstr "Katalog för loggar: "

#~ msgid "Display initialization directory: "
#~ msgstr "Katalog för displayinitiering: "

#~ msgid "PID file: "
#~ msgstr "PID-fil: "

#~ msgid "Default GNOME session file: "
#~ msgstr "Standardsessionsfil för GNOME: "

#~ msgid "Paths"
#~ msgstr "SökvÀgar"

#~ msgid "Default $PATH: "
#~ msgstr "Standard-$PATH: "

#~ msgid "Root $PATH: "
#~ msgstr "Root-$PATH: "

#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Lokalisering"

#~ msgid "Environment"
#~ msgstr "Omgivning"

#~ msgid "(C) 2001 Lee Mallabone"
#~ msgstr "© 2001 Lee Mallabone"

#~ msgid ""
#~ "Configure the GNOME Display Manager.\n"
#~ "Please submit any bugs or feature requests at http://bugzilla.gnome.org "
#~ "under the `gdm' product."
#~ msgstr ""
#~ "Konfigurera GNOME:s displayhanterare.\n"
#~ "Rapportera buggar eller föreslÄ förbÀttringar pÄ http://bugzilla.gnome."
#~ "org under produkten \"gdm\". Synpunkter pÄ översÀttningen kan skickas "
#~ "till sÀndlistan sv@li.org."

#~ msgid "label273"
#~ msgstr "label273"

#~ msgid "Extra arguments:"
#~ msgstr "Extra argument:"

#~ msgid "Custom command line:"
#~ msgstr "Anpassad kommandorad:"

#~ msgid "Command line: "
#~ msgstr "Kommandorad: "

#~ msgid "Allow as flexible server"
#~ msgstr "TillÄt som flexibel server"

#~ msgid "Make this the default server"
#~ msgstr "Gör denna server till standardserver"

#~ msgid "Setup my GDM Face"
#~ msgstr "StÀll in mitt GDM-ansikte"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Incorrect username or password. Letters must be typed in the correct "
#~ "case. Please make sure the Caps Lock key is not enabled"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ogiltigt anvÀndarnamn eller lösenord. BokstÀver mÄste skrivas med rÀtt "
#~ "skiftlÀge. FörsÀkra dig om att Caps Lock inte Àr pÄslaget."

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "The system administrator has your disabled access to the system temporary."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Systemadministratören har tillfÀlligt stÀngt av din Ätkomst till systemet."

#~ msgid ""
#~ "Xdmcp is disabled and gdm cannot find any local server to start. "
#~ "Aborting! Please correct the configuration %sand restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Xdmcp Àr inaktiverat och gdm kan inte hitta nÄgra lokala servrar att "
#~ "starta. Avbryter. RĂ€tta till konfigurationen %s och starta om gdm."

#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has "
#~ "the wrong permissions, it should have permissions of 0750.Please correct "
#~ "the permissions or the gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverauktoriseringskatalogen (demon/ServAuthDir) Àr instÀlld till %s men "
#~ "har fel rÀttigheter, den borde ha rÀttigheterna 0750. RÀtta till "
#~ "rÀttigheterna eller gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "The change of the authentication token failed. Please try again later or "
#~ "cantact the system administrator."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ändringen av autentiseringselementet misslyckades. Försök igen senare "
#~ "eller kontakta systemadministratören."

#~ msgid "gdm_error_box: Failed to execute self"
#~ msgstr "gdm_error_box: Misslyckades med att köra sig sjÀlv"

#~ msgid "gdm_failsafe_question: Failed to execute self"
#~ msgstr "gdm_failsafe_question: Misslyckades med att köra sig sjÀlv"

#~ msgid "gdm_server_start: Error setting up USR1 signal handler"
#~ msgstr "gdm_server_start: Fel vid instÀllning av USR1-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_server_start: Error setting up CHLD signal handler"
#~ msgstr "gdm_server_start: Fel vid instÀllning av CHLD-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_server_start: Error setting up ALRM signal handler"
#~ msgstr "gdm_server_start: Fel vid instÀllning av ALRM-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_slave_init: Error setting up ALRM signal handler"
#~ msgstr "gdm_slave_init: Fel vid instÀllning av ALRM-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_slave_init: Error setting up TERM/INT signal handler"
#~ msgstr "gdm_slave_init: Fel vid instÀllning av TERM/INT-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_slave_init: Error setting up CHLD signal handler"
#~ msgstr "gdm_slave_init: Fel vid instÀllning av CHLD-signalhanteraren"

#~ msgid "Preserve LC_* variables"
#~ msgstr "Bevara LC_*-variabler"

#~ msgid "Welcome to %s"
#~ msgstr "VĂ€lkommen till %s"

#~ msgid "Choose an icon"
#~ msgstr "VĂ€lj en ikon"

#~ msgid "gdm_slave_session_start: initgroups() failed for %s. Aborting."
#~ msgstr ""
#~ "gdm_slave_session_start: initgroups() misslyckades för %s. Avbryter."

#~ msgid "Do direct query insted of indirect (chooser)"
#~ msgstr "Gör direkt undersökning istÀllet för indirekt (vÀljare)"

#~ msgid "Authentication errors should be verbose"
#~ msgstr "Autentiseringsfel ska vara utförliga"

#~ msgid "X configurator binaries to try: "
#~ msgstr "X-kongurationsbinÀrer att prova: "

#~ msgid ""
#~ "A list of X setup programs to try for the above script, separated by "
#~ "spaces"
#~ msgstr ""
#~ "En lista med X-instÀllningsprogram att prova för ovanstÄende skript, "
#~ "Ă„tskilda med blanksteg"

#~ msgid "Login incorrect"
#~ msgstr "Felaktig inloggning"

#~ msgid "gdm_slave_chooser: Couldn't set groupid to %d"
#~ msgstr "gdm_slave_chooser: Kunde inte sÀtta grupp-id till %d"

#~ msgid "gdm_slave_chooser: initgroups() failed for %s"
#~ msgstr "gdm_slave_chooser: initgroups() misslyckades för %s"

#~ msgid "gdm_slave_chooser: Couldn't set userid to %d"
#~ msgstr "gdm_slave_chooser: Kunde inte sÀtta anvÀndar-id till %d"

#~ msgid "gdm_xdmcp_handle_manage: Could not open logfile for display %s!"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_handle_manage: Kunde inte öppna loggfilen för display %s!"

#~ msgid "Display not authorized to connect"
#~ msgstr "Displayen har inte anslutningsrÀttigheter"

#~ msgid "Sleeping 30 seconds before retrying display %s"
#~ msgstr "VÀntar 30 sekunder innan nytt försök med display %s"

#~ msgid ""
#~ "Enter the path to the X server,and\n"
#~ "any parameters that should be passed to it."
#~ msgstr ""
#~ "Ange sökvÀgen till X-servern, och alla\n"
#~ "parametrar som ska skickas till denna."

#~ msgid "Server Definitions"
#~ msgstr "Serverdefinitioner"

#~ msgid "Path to X server"
#~ msgstr "SökvÀg till X-server"

#~ msgid "Root login disallowed"
#~ msgstr "Root fÄr inte logga in"

#~ msgid "Login disabled"
#~ msgstr "Inloggning Àr inte tillÄten"

#~ msgid "Halt..."
#~ msgstr "Stanna..."

#~ msgid "gdm_main: Error setting up TERM signal handler"
#~ msgstr "gdm_main: Fel vid instÀllning av TERM-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_main: Error setting up INT signal handler"
#~ msgstr "gdm_main: Fel vid instÀllning av INT-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_main: Error setting up HUP signal handler"
#~ msgstr "gdm_main: Fel vid instÀllning av HUP-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_main: Error setting up CHLD signal handler"
#~ msgstr "gdm_main: Fel vid instÀllning av CHLD-signalhanteraren"

#~ msgid "gdm_xdmcp_init: Can't alloc fifopath"
#~ msgstr "gdm_xdmcp_init: Kunde inte allokera fifosökvÀg"

#~ msgid "Cannot start session"
#~ msgstr "Kan inte starta session"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid ""
#~ "Documentation is being written but is not yet finished.\n"
#~ "Please be patient."
#~ msgstr ""
#~ "Dokumentation skrivs men Àr inte fÀrdig Àn.\n"
#~ "HĂ„ll ut."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.