Re: initscripts (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-08 15:52:03

lör 2003-03-08 klockan 13.07 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:85
> >   #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:145
> > N msgid ""
> > N "$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization."
> > N msgstr ""
> > N "$alias-enheten ${DEVICE} verkar inte vara närvarande, fördröjer initiering."
> 
> Betyder inte "be present" snarare "finnas" i det här fallet?

Jovisst, tack.
Min formulering blev en aning besynnerlig. Hugaligen...


> >   #: /etc/rc.d/init.d/mysqld:28
> > N msgid "Initializing MySQL database: "
> > N msgstr "Initierar MySQL-databasen: "
> 
> Är man säker på att det bara finns en?  (Du har övergått till bestämd
> form.)  Jag använder inte MySQL, så jag vet inte hur det ser ut.

Visst ska det vara "MySQL-databas". Så ser ju dessutom ett snarlikt
meddelande ut i filen. Tack!


> >   #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:218
> > N msgid ""
> > N "Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of "
> > N "'$tunnelmtu', ignored"
> > N msgstr ""
> > N "Varning: konfigurerade MTU:n \"$IPV6TO4_MTU\" för 6till4 överskrider största "
> > N "gränsen för \"$tunnelmtu\", ignorerar"
> 
> "största gränsen" låter som det finns många gränser.  Hellre
> "maxgräns" eller "övre gräns".

Ändrar till "maxgränsen". Stort tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.