initscripts (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-08 13:07:33

Christian Rose writes:
>   #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:85
>   #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup:145
> N msgid ""
> N "$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization."
> N msgstr ""
> N "$alias-enheten ${DEVICE} verkar inte vara närvarande, fördröjer initiering."

Betyder inte "be present" snarare "finnas" i det här fallet?

>   #: /etc/rc.d/init.d/mysqld:28
> N msgid "Initializing MySQL database: "
> N msgstr "Initierar MySQL-databasen: "

Är man säker på att det bara finns en?  (Du har övergått till bestämd
form.)  Jag använder inte MySQL, så jag vet inte hur det ser ut.

>   #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:218
> N msgid ""
> N "Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of "
> N "'$tunnelmtu', ignored"
> N msgstr ""
> N "Varning: konfigurerade MTU:n \"$IPV6TO4_MTU\" för 6till4 överskrider största "
> N "gränsen för \"$tunnelmtu\", ignorerar"

"största gränsen" låter som det finns många gränser.  Hellre
"maxgräns" eller "övre gräns".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.