Re: Dags att översätta!

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-03-08 00:39:22

fredagen den 7 mars 2003 kl 21.53 skrev Christian Rose:

> Ofullständiga översättningar
> ============================
> Namn			Översatt		Kräver disclaimer	Ansvarig
>
...
> gettext-runtime		- / -			Ja			Jan Djärv
> gettext-tools		- / -			Ja			Jan Djärv

Hmm, hur kom du fram till den senare listan?  Jag tror inte dessa är
ofullständiga, men jag kan ha missat något.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.