Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-26 22:37:29

David Smeringe writes:
> tis 2003-02-25 klockan 18.22 skrev Christian Rose:
> > tis 2003-02-25 klockan 18.16 skrev David Smeringe:
> > > > > > > #: ../src/menu.c:401
> > > > > > > msgid "/Dialogs/Form/_Select..."
> > > > > > > msgstr "/Dialoger/Formulär/Lista..."
> > > > > > 
> > > > > > Nädu... läs igen
> > > > > 
> > > > > Jag är inte helt redo att ge mig.. Det handlar om ett menyval för att
> > > > > visa en dialogruta som låter en skapa en <select>-tagg. "Lista..."
> > > > > kanske var lite väl.. (samtidigt som en html-select-tagg är just en
> > > > > lista med val.) men "Välj...", hur låter det egentligen..? nån idé?
> > > > 
> > > > Vi brukar använda policyn att använda samma typ av språkbruk som
> > > > författaren har valt att använda. Är det tekniskt uttryckt i engelskan
> > > > använder vi teknisk svenska. Är det abstrakt, förklarande och utförlig
> > > > engelska använder vi motsvarande svenska osv. Det är inte översättarens
> > > > uppgift att enväldigt ändra språkbruket och stilen i meddelandena i sina
> > > > översättningar, utan uppgiften är att översätta det som finns.
> > > > 
> > > > Tycker man att ett meddelande är dåligt formulerat i originalet är det
> > > > just också originalet man ska försöka få ändrat. Då kommer det alla
> > > > användare tillgodo, både de som inte använder översättning alls och de
> > > > som använder andra översättningar. Och hjälper troligtvis också andra
> > > > översättare. Få originalet ändrat gör man lämpligtvis med en buggrapport
> > > > till författaren.
> > > > 
> > > > Här har författaren valt att ha taggnamnet som namn på posten, istället
> > > > för ett kanske mer beskrivande "List" eller "Listbox". Då bör du
> > > > respektera det i din översättning. Tycker du illa om det kan du sedan
> > > > rapportera det till författaren, men det är inte din uppgift att ändra
> > > > stilen i översättningen.
> > > 
> > > Ok. Tack. Med andra ord "_Välj...". 
> > 
> > Nä, det beror ju på sammanhanget. Jag tror att det är namnet på taggen
> > som åsyftas och då bör ju "Select" troligtvis inte översättas alls
> > eftersom taggen heter så.
> 
> aha. :) sant.

Här håller jag inte med.  Jag tycker att ordet skall översättas.
Poängen med HTML-redigerare är väl bland annat att man inte skall
behöva fundera över precisa taggar som finns och vad de heter.

Eftersom taggnamnet i sig är på engelska, så är det nog naturligt att
använda det även i menyn i engelsk version.  Men det betyder inte att
det skall ses som ett oöversättbart namn.

I manualerna talar de om "select element".  Jag tror knappast man
skulle sagt "väljelement" på svenska.  Däremot kanske "valelement".
Så jag föreslår översättningen "Val".  Den är tillräckligt nära
orginalet för att man skall förstå kopplingen, samtidigt som den är
vettig på svenska.  De flesta andra tagar är substantiv, så det är
vettigt ur det perspektivet också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.