redhat-logviewer (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 17:00:32

Här är uppdateringen av redhat-logviewer. Ta gärna en titt. Filen finns
även på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-logviewer.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for redhat-logviewer.
 # Copyright (C) 2002 Christian Rose
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.24 2003/01/14 15:17:29 tfox Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: redhat-logviewer\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-08-06 20:41+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-09-08 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.1\n"
 
 
G msgid "dmesg Log"
G msgstr "dmesg-logg"
 #: ../src/LogViewerGui.py:297
N msgid ""
N "The Apache access log records the transfer of data from the server to the "
N "client."
N msgstr ""
N "Apacheåtkomstloggen registrerar överföringen av data från servern till "
N "klienten."
 
 
G msgid "This log file contains messages for the mySQL Server."
G msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden för mySQL-servern."
 #: ../src/LogViewerGui.py:267
N msgid "This log file records the mail server transactions."
N msgstr "Denna loggfil registrerar transaktioner för e-postservern."
 
 
G msgid "News Log"
G msgstr "Diskussionsgruppslogg"
 #: ../src/LogViewerGui.py:307
N msgid "This log file contains messages for the mySQL Server."
N msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden för mySQL-servern."
N 
 #: ../src/LogViewerGui.py:218
N msgid "/_File/_Quit"
N msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
 
 
G msgid "Select Log File"
G msgstr "Välj loggfil"
 #: ../src/LogViewerGui.py:277
N msgid "This log file contains messages from the news server."
N msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden från diskussionsgruppsservern."
 
 
 #: ../src/LogViewerGui.py:292
N msgid "This log file contains the startup messages from the kernel (dmesg)."
N msgstr "Denna loggfil innehåller uppstartsmeddelandena från kärnan (dmesg)."
N 
 #: ../src/LogViewerGui.py:112
 
G msgid ""
G "The Apache access log records the transfer of data from the server to the "
G "client."
G msgstr ""
G "Apache-åtkomstloggen registrerar överföringen av data från servern till "
G "klienten."
 #: ../src/Preferences.py:367
N msgid "Select Log File"
N msgstr "Välj loggfil"
 
 
G msgid "This log file contains the dmesg."
G msgstr "Denna loggfil innehåller dmesg."
 #: ../src/Preferences.py:306
N msgid "Log File Locations"
N msgstr "Loggfilsplatser"
 
 
G msgid "Please enter a new location for the "
G msgstr "Ange en ny plats för "
 #: ../src/LogViewerGui.py:107
N msgid "Kernel Startup Log"
N msgstr "Kärnuppstartslogg"
 
G msgid "/File/_Quit"
G msgstr "/Arkiv/_Avsluta"
 #: ../src/LogViewerGui.py:327
N msgid "This log file contains messages from the FTP Server."
N msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden från FTP-servern."
 
 
 #: ../src/Preferences.py:315
N msgid "Please enter a new location for the "
N msgstr "Ange en ny plats för "
N 
 #: ../src/LogViewerGui.py:106
 
 #: ../src/LogViewerGui.py:302
 msgid ""
 "The Apache error log records errors during server and client transactions."
G msgstr ""
G "Apache-felloggen registrerar fel under server- och klienttransaktioner."
N msgstr "Apachefelloggen registrerar fel under server- och klienttransaktioner."
 
 
 #: ../src/LogViewerGui.py:108
 msgid "Apache Access Log"
G msgstr "Apache-åtkomstlogg"
G 
G msgid "Location"
G msgstr "Plats"
N msgstr "Apacheåtkomstlogg"
 
 
 #: ../src/LogViewerGui.py:109
 msgid "Apache Error Log"
G msgstr "Apache-fellogg"
N msgstr "Apachefellogg"
 
 
G msgid "This log file contains messages from the news server."
G msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden från diskussionsgruppsservern."
 #: ../src/LogViewerGui.py:104
N msgid "News Log"
N msgstr "Diskussionsgruppslogg"
 
 
G msgid "This log file contains messages from the FTP Server."
G msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden från FTP-servern."
 #: ../src/Preferences.py:108
N msgid "Location"
N msgstr "Plats"
N 
 #~ msgid "dmesg Log"
 #~ msgstr "dmesg-logg"
N 
 #~ msgid "This log file contains the dmesg."
 #~ msgstr "Denna loggfil innehåller dmesg."

# Swedish messages for redhat-logviewer.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.24 2003/01/14 15:17:29 tfox Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-logviewer\n"
"PO-Revision-Date: 2002-09-08 23:52+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.1\n"

#: ../src/Preferences.py:175
msgid "Show alert icon for the following key words."
msgstr "Visa varningsikon för följande nyckelord."

#: ../src/LogViewerGui.py:115
msgid "XFree86 Log"
msgstr "XFree86-logg"

#: ../src/LogFileClass.py:103
msgid "File not found"
msgstr "Filen hittades inte"

#: ../src/LogViewerGui.py:282
msgid "This log file contains the boot messages."
msgstr "Denna loggfil innehåller uppstartsmeddelandena."

#: ../src/LogViewerGui.py:223
msgid "/_Help/_About"
msgstr "/_Hjälp/_Om"

#: ../src/LogFileFrame.py:318
msgid " displayed."
msgstr " visas."

# "var ... sekund" tror jag det är
#: ../src/Preferences.py:139
msgid "seconds."
msgstr "sekund."

#: ../src/Preferences.py:513
msgid "Please select an alert word from the list."
msgstr "Välj ett varningsord från listan."

#: ../src/LogViewerGui.py:297
msgid ""
"The Apache access log records the transfer of data from the server to the "
"client."
msgstr ""
"Apacheåtkomstloggen registrerar överföringen av data från servern till "
"klienten."

#: ../src/Preferences.py:210
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: ../src/LogViewerGui.py:102
msgid "Mail Log"
msgstr "E-postlogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:287
msgid "This log file displays messages for the CIPE interface."
msgstr "Denna loggfil visar meddelanden för CIPE-gränssnittet."

#: ../src/Preferences.py:137
msgid "Refresh log file every "
msgstr "Uppdatera loggfil var "

#: ../src/Preferences.py:105
msgid "Log File"
msgstr "Loggfil"

#: ../src/Preferences.py:92
msgid "Configure the path and filename for each log file displayed."
msgstr "Konfigurera sökvägen och filnamnet för varje loggfil som visas."

#: ../src/Preferences.py:126
msgid "Change Location"
msgstr "Ändra plats"

#: ../src/LogViewerGui.py:267
msgid "This log file records the mail server transactions."
msgstr "Denna loggfil registrerar transaktioner för e-postservern."

#: ../src/LogViewerGui.py:114
msgid "FTP Log"
msgstr "FTP-logg"

#: ../src/Preferences.py:485
msgid "Enter a word to add to the list of alert words."
msgstr "Ange ett ord att lägga till i listan över varningsord."

#: ../src/LogViewerGui.py:332
msgid "This log file contains messages from the XFree86 server."
msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden från XFree86-servern."

#: ../src/LogViewerGui.py:202
msgid "System Logs"
msgstr "Systemloggar"

#: ../src/LogViewerGui.py:101
msgid "Security Log"
msgstr "Säkerhetslogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:395
msgid "Help is not available."
msgstr "Hjälp är inte tillgänglig."

#: ../src/LogFileFrame.py:318
msgid "Search results for "
msgstr "Sök i resultat efter "

#: ../src/LogViewerGui.py:217
msgid "/_File/_Refresh Now"
msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera nu"

#: ../src/LogViewerGui.py:322
msgid ""
"The file contains a list of actions performed by the Red Hat Update Agent."
msgstr ""
"Denna fil innehåller en lista på åtgärder som Red Hats uppdateringsagent har "
"utfört."

#: ../src/LogViewerGui.py:100
msgid "System Log"
msgstr "Systemlogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:220
msgid "/_Edit/_Preferences..."
msgstr "/_Redigera/_Inställningar..."

#: ../src/Preferences.py:293
msgid "Please select a log file from the list."
msgstr "Välj en loggfil från listan."

#: ../src/LogFileFrame.py:208
msgid "Searching file..."
msgstr "Söker i fil..."

#: ../src/LogViewerGui.py:307
msgid "This log file contains messages for the mySQL Server."
msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden för mySQL-servern."

#: ../src/LogViewerGui.py:218
msgid "/_File/_Quit"
msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"

#: ../src/LogFileFrame.py:248
msgid "Please enter a search string."
msgstr "Ange en söksträng."

#: ../src/LogViewerGui.py:216
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: ../src/LogViewerGui.py:277
msgid "This log file contains messages from the news server."
msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden från diskussionsgruppsservern."

#: ../src/LogFileFrame.py:390
msgid "Contents reset."
msgstr "Innehåll återställt."

#: ../src/Preferences.py:212
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: ../src/LogViewerGui.py:292
msgid "This log file contains the startup messages from the kernel (dmesg)."
msgstr "Denna loggfil innehåller uppstartsmeddelandena från kärnan (dmesg)."

#: ../src/LogViewerGui.py:112
msgid "Content Accelerator Log"
msgstr "Content Accelerator-logg"

#: ../src/LogFileFrame.py:151
msgid "Reset"
msgstr "Återställ"

#: ../src/Preferences.py:330
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."

#: ../src/LogFileClass.py:141
msgid " file not found"
msgstr " filen hittades inte"

#: ../src/LogViewerGui.py:222
msgid "/_Help/_Contents"
msgstr "/_Hjälp/_Innehåll"

#: ../src/LogViewerGui.py:374
msgid ""
"Log Viewer @VERSION@\n"
" Copyright (c) 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for watching log files"
msgstr ""
"Loggvisare @VERSION@\n"
" Copyright © 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt gränssnitt för visning av loggfiler"

#: ../src/LogViewerGui.py:110
msgid "MySQL Server Log"
msgstr "MySQL-serverlogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:426
msgid "Preferences updated."
msgstr "Inställningarna uppdaterade."

#: ../src/Preferences.py:156 ../src/Preferences.py:221
#: ../src/Preferences.py:514
msgid "Alerts"
msgstr "Varningar"

#: ../src/Preferences.py:80 ../src/Preferences.py:151
msgid "Log Files"
msgstr "Loggfiler"

#: ../src/Preferences.py:367
msgid "Select Log File"
msgstr "Välj loggfil"

#: ../src/LogViewerGui.py:450
msgid "Refreshing log file..."
msgstr "Uppdaterar loggfil..."

#: ../src/Preferences.py:326
msgid "Location: "
msgstr "Plats: "

#: ../src/Preferences.py:64 ../src/Preferences.py:294
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: ../src/LogFileFrame.py:146
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#: ../src/Preferences.py:306
msgid "Log File Locations"
msgstr "Loggfilsplatser"

#: ../src/LogViewerGui.py:111
msgid "RPM Packages"
msgstr "RPM-paket"

#: ../src/LogViewerGui.py:107
msgid "Kernel Startup Log"
msgstr "Kärnuppstartslogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:327
msgid "This log file contains messages from the FTP Server."
msgstr "Denna loggfil innehåller meddelanden från FTP-servern."

#: ../src/LogViewerGui.py:113
msgid "Update Agent Log"
msgstr "Logg för uppdateringsagent"

#: ../src/Preferences.py:315
msgid "Please enter a new location for the "
msgstr "Ange en ny plats för "

#: ../src/LogViewerGui.py:106
msgid "CIPE Log"
msgstr "CIPE-logg"

#: ../src/LogViewerGui.py:302
msgid ""
"The Apache error log records errors during server and client transactions."
msgstr "Apachefelloggen registrerar fel under server- och klienttransaktioner."

#: ../src/LogViewerGui.py:257
msgid "This is the system log file."
msgstr "Detta är systemloggfilen."

#: ../src/LogViewerGui.py:108
msgid "Apache Access Log"
msgstr "Apacheåtkomstlogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:221
msgid "/_Help"
msgstr "/_Hjälp"

#: ../src/LogViewerGui.py:105
msgid "Boot Log"
msgstr "Uppstartslogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:209
msgid "Examine system log files"
msgstr "Granska systemloggfiler"

#: ../src/LogViewerGui.py:219
msgid "/_Edit"
msgstr "/_Redigera"

#: ../src/LogFileClass.py:158
msgid "File not found while refreshing contents."
msgstr "Filen kunde inte hittas vid uppdatering av innehåll."

#: ../src/Preferences.py:477
msgid "Add Alert Word"
msgstr "Lägg till varningsord"

#: ../src/Preferences.py:134
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Uppdateringsfrekvens"

#: ../src/LogViewerGui.py:109
msgid "Apache Error Log"
msgstr "Apachefellogg"

#: ../src/LogFileFrame.py:321
msgid " not found."
msgstr " hittades inte."

#: ../src/LogViewerGui.py:104
msgid "News Log"
msgstr "Diskussionsgruppslogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:317
msgid ""
"This file records messages for the Red Hat Content Accelerator Web Server."
msgstr ""
"Denna fil registrerar meddelanden från Red Hat Content Accelerator-"
"webbservern."

#: ../src/LogFileFrame.py:141
msgid "Filter for: "
msgstr "Filtrera efter: "

#: ../src/LogViewerGui.py:103
msgid "Cron Log"
msgstr "Cron-logg"

#: ../src/LogViewerGui.py:312
msgid ""
"This log file contains a list of RPM packages installed on the system. This "
"list is updated daily by an automated cron task."
msgstr ""
"Denna loggfil innehåller en lista med RPM-paket som är installerade på detta "
"system. Denna lista uppdateras dagligen av en automatiserad cron-uppgift."

#: ../src/LogViewerGui.py:262
msgid "This log file contains security messages."
msgstr "Denna loggfil innehåller säkerhetsmeddelanden."

#: ../src/LogViewerGui.py:375
msgid "About Log Viewer"
msgstr "Om loggvisare"

#: ../src/LogViewerGui.py:272
msgid "This log file records when cron tasks are executed."
msgstr "Denna loggfil registrerar när cron-uppgifter körs."

#: ../src/Preferences.py:108
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#~ msgid "dmesg Log"
#~ msgstr "dmesg-logg"

#~ msgid "This log file contains the dmesg."
#~ msgstr "Denna loggfil innehåller dmesg."

#~ msgid "Search"
#~ msgstr "Sök"

#~ msgid "/_Help/_Manual"
#~ msgstr "/_Hjälp/_Manual"

#~ msgid "TUX Web Server Log"
#~ msgstr "Logg för TUX-webbservern"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.