vte (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-16 20:45:22

Christian Rose writes:
> #: src/vte.c:10474
> msgid "Failed to load default font, crashing or behaving abnormally."
> msgstr ""
> "Misslyckades med att läsa in standardtypsnittet, kraschar eller beter sig "
> "onormalt."

Blir det inte konstig syftning med "sig"?  Jag tänker mig att det är
programmet som talar, och då borde det vara "mig".  Men sådant här är
ju lite kontroversiellt.

> #: src/vte.c:10772
> #, c-format
> msgid "Error setting PTY size: %s."
> msgstr "Fel vid läsande av PTY-storlek: %s."

Det står inte "läsande".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.