nautilus (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-13 22:08:03

>   #: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
> N msgid ""
> N "Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
> N "to be valid images."
> N msgstr ""
> N "En del av emblemen kunde inte läggas till som emblem eftersom de inte verkar "
> N "vara giltiga bilder."

Det står: En del av FILERNA kunde inte läggas till ...

>   #: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:595
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "Error while moving.\n"
> N "\n"
> N "\"%s\" cannot be moved because it or its parent folder are contained in the "
> N "destination."
> N msgstr ""
> N "Fel vid flyttning.\n"
> N "\n"
> N "\"%s\" kan inte flyttas eftersom den eller dess föräldermapp finns på målet."

Jag är inte riktigt säker på hur de menar här, men jag tror att något
finns I målet, som antagligen är en katalog/ett filträd.

>   #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:10
> N msgid "New T_erminal"
> N msgstr "Nytt _terminalfönster"

Du tycker inte det räcker med "ny terminal" som i orginalet?

>   #: src/nautilus-window-manage-views.c:1324
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot determine what type of file "
> N "it is."
> N msgstr ""
> N "Kunde inte visa \"%s\", eftersom Nautilus inte kan bestämma vilken filtyp "
> N "det är."

Jag tycker det skulle passa bättre stilistiskt med "... bestämma
vilken typ av fil det är".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.