libgtop (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-09 21:53:00

>  #: examples/smp.c:74 sysdeps/names/mem.c:47
> N msgid "User"
> N msgstr "Användar"

Du glömde ett e på slutet. Eller är det kolumner med viss bredd i
tecken här?

>  #: lib/read.c:75
>  #, c-format
> N msgid "read %d bytes"
> N msgstr "läste %d tecken"

Skriv du "byte". Med UTF-8 är det inte längre detsamma som "tecken".

>  #: lib/read_data.c:66
>  #, c-format
> N msgid "read data %d bytes"
> N msgstr "läste %d tecken data"
> N 
>  #: lib/write.c:48
>  #, c-format
> N msgid "write %d bytes"
> N msgstr "skrev %d tecken"

D:o

>  #: src/daemon/gnuserv.c:448
> N msgid "DEBUG"
> N msgstr "DEBUG"
> N 

>  #: src/daemon/gnuserv.c:450
> N msgid "VERBOSE"
> N msgstr "VERBOSE"

>  #: src/daemon/gnuserv.c:452
> N msgid "NO-DAEMON"
> N msgstr "NO-DAEMON"

>  #: src/daemon/gnuserv.c:454
> N msgid "INETD"
> N msgstr "INETD"

Varför är inte dessa översatta?

> N msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
> N msgstr "%s: okänd flagga `--%s'\n"
> N 
>  #. +option or -option
>  #: support/getopt.c:748
>  #, c-format
> N msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
> N msgstr "%s: okänd flagga `%c%s'\n"

Du har glömt byta till citationstecken i dessa två.

>  #: sysdeps/names/msg_limits.c:45 sysdeps/names/msg_limits.c:56
>  msgid "Message segment size"
> N msgstr "Meddelande-segment storlek"

Varför bindestreck, och varför inte sammanskrivet?

>  #: sysdeps/names/procmem.c:62
>  msgid ""
>  "Current limit in bytes on the rss of the process (usually 2,147,483,647)."
> G msgstr ""
> G "Nuvarande gräns i bytes på rss:en för processen (normalt 2 147 483 647)."
> N msgstr "Nuvarande gräns i byte på rss:en för processen (normalt 2147483647)."

Varför tog du bort blankstegen? De var väl bra?

>  #: sysdeps/names/procuid.c:68
>  msgid "PID of parent process"
> G msgstr "Förälderprocessens PID"
> N msgstr "PID till förälderprocessen"

"Till"? Om du skall skriva om det så får det väl bli "för"?

>  #: sysdeps/osf1/siglist.c:39 sysdeps/sun4/siglist.c:39
> N msgid "Bad argument to system call"
> N msgstr "Felaktigt systemanrop"

Felaktigt ARGUMENT TILL systemanrop

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.