Re: Hur använda podiff var: Re: PO-diff var: Re : GnuPG första ofullständiga försöket

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-01-29 17:34:27

onsdagen den 29 januari 2003 kl 16.22 skrev Per Tunedal:
> Kan man köra detta script rakt upp och ned på en Windowsdator? Eller
> behöver någonting installeras!?

Det kör diff så du måste ha det.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.