gnome-icon-theme (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-28 21:20:42

> #: scalable/emblems/emblem-distinguished.icon.in.h:1
> msgid "Distinguished"
> msgstr "Utmärkt"

"Distinguished" kan ha lite olika betydelser.  Har du tittat på bilden
det handlar om?  Så att du vet om "utmärkt" stämmer i det här fallet?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.