Re: file-roller (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-26 02:12:15

mån 2003-01-20 klockan 11.38 skrev Göran Uddeborg:
> > #: src/file_roller_prop.glade.h:7
> > msgid "Minimum (fast)"
> > msgstr "Maximal (snabb)"
> 
> Titta noga! :-)

Ajdå. Fixar.


> > #: src/menu-callbacks.c:109
> > msgid "Jar (.jar)"
> > msgstr "Jar (.jar"
> 
> Avslutande parentes saknas.

Ser man på. Tack.


> > #: src/menu-callbacks.c:116
> > msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
> > msgstr "Tar komprimerat med lzop (.tar.lzop)"
> 
> Suffixet bör nog inte ändras.

Varför inte? ;-)
Jag fixar...


> > #: src/menu-callbacks.c:117
> > msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
> > msgstr "Tar komprimerat med compress (tar.Z) "
> 
> D:o, även om det är mindre allvarligt den här gången.

Tack! Jag var nog trött när jag översatte detta...


> > #: src/window.c:1730
> > msgid ""
> > "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
> > "archive?"
> > msgstr ""
> > "Vill du lägga till den här filen till det aktuella arkivet eller öppna det "
> > "som ett nytt arkiv?"
> 
> Vad syftar "it" på?  Jag tolkar det som att det syftar på "this file",
> och då skall det översättas med "den".  Men det är inte tydligt.

Jag tror på det du säger. Jag ändrar.
Du ska ha många tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.