gedit (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:23:39

HÀr Àr de 666 meddelandena i gedit. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/gedit.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for gEdit. 
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sslug.dk>, 1998.
 # Martin NorbÀck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 1999, 2000.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.130 2003/01/02 18:48:40 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-03-05 09:32+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-03-05 09:32+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:02+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-02 19:47+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: data/GNOME_Gedit.server.in.h:1
N msgid "gedit application"
N msgstr "gedit-program"
N 
 #: data/GNOME_Gedit.server.in.h:2
N msgid "gedit automation factory"
N msgstr "gedit-automationsfabrik"
N 
 #: data/gedit.desktop.in.h:1
 
 #: data/gedit.schemas.in.h:1
N msgid ""
N "A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
N "effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
N msgstr ""
N "Ett anpassat typsnitt som anvÀnds för redigeringsytan. Detta kommer endast "
N "att ha effekt om alternativet \"AnvÀnd standardtypsnitt\" Àr frÄnslaget."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:2
N msgid "Auto Save"
N msgstr "Spara automatiskt"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:3
N msgid "Auto Save Interval"
N msgstr "Intervall för automatiskt sparande"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:4
N msgid "Auto indent"
N msgstr "Automatiskt indrag"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:5
N msgid "Background Color"
N msgstr "BakgrundsfÀrg"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:6
N msgid ""
N "Background color for selected text in the editing area. This will only take "
N "effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
N msgstr ""
N "BakgrundsfÀrg för markerad text i redigeringsytan. Detta kommer endast att "
N "ha effekt om alternativet \"AnvÀnd standardfÀrger\" Àr frÄnslaget."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:7
N msgid ""
N "Background color for unselected text in the editing area. This will only "
N "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
N msgstr ""
N "BakgrundsfÀrg för omarkerad text i redigeringsytan. Detta kommer endast att "
N "ha effekt om alternativet \"AnvÀnd standardfÀrger\" Àr frÄnslaget."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:8
N msgid "Backup Copy Extension"
N msgstr "Ändelse pĂ„ sĂ€kerhetskopior"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:9
N msgid "Body Font for Printing"
N msgstr "Texttypsnitt för utskrift"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:10
N msgid "Create Backup Copies"
N msgstr "Skapa sÀkerhetskopior"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:11
N msgid "Display Line Numbers"
N msgstr "Visa radnummer"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:12
N msgid "Editor Font"
N msgstr "Redigerartypsnitt"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:13
N msgid "Encoding for Saving"
N msgstr "Kodning vid sparande"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:14 src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:2290
 #: src/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:257
 #: src/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:2
N msgid "Encodings"
N msgstr "Kodningar"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:15
N msgid ""
N "Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
N "if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
N msgstr ""
N "Ändelse eller suffix att anvĂ€nda i filnamnen pĂ„ sĂ€kerhetskopior. Detta har "
N "endast effekt om alternativet \"Skapa sÀkerhetskopior\" Àr pÄslaget."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:16
N msgid ""
N "Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
N "effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
N msgstr ""
N "FörgrundsfÀrg för markerad text i redigeringsytan. Detta har endast effekt "
N "om alternativet \"AnvÀnd standardfÀrger\" Àr frÄnslaget."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:17
N msgid ""
N "Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
N "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
N msgstr ""
N "FörgrundsfÀrg för den omarkerade texten i redigeringsytan. Detta har endast "
N "effekt om alternativet \"AnvÀnd standardfÀrger\" Àr frÄnslaget."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:18
N msgid "Header Font for Printing"
N msgstr "Sidhuvudstypsnitt för utskrift"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:19
N msgid ""
N "If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
N "document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
N "lines."
N msgstr ""
N "Om detta vÀrde Àr 0 kommer inga radnummer att infogas vid utskrift av ett "
N "dokument. Annars kommer gedit att skriva ut radnummer med detta radintervall."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:20
N msgid "Insert spaces"
N msgstr "Infoga blanksteg"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:21
N msgid "Line Number Font for Printing"
N msgstr "Radnummerstypsnitt för utskrift"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:22
N msgid "Line Wrapping Mode"
N msgstr "RadbrytningslÀge"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:23
N msgid ""
N "List of encodings used by gedit for reading files not encoded in UTF-8 or in "
N "the current locale encoding."
N msgstr ""
N "Lista med kodningar som anvÀnds av gedit för att lÀsa filer som inte Àr "
N "kodade i UTF-8 eller kodningen för den aktuella lokalen."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:24
N msgid "Maximum Recent Files"
N msgstr "Maximalt antal senaste filer"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:25
N msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo."
N msgstr "Maximalt antal ÄtgÀrder som gedit kan Ängra eller göra om."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:26
N msgid ""
N "Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
N "This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
N msgstr ""
N "Antal minuter efter vilket gedit kommer att automatiskt spara Àndrade filer. "
N "Detta har endast effekt dÄ alternativet \"Spara automatiskt\" Àr pÄslaget."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:27
N msgid "Print Header"
N msgstr "Skriv ut sidhuvud"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:28
N msgid "Print Line Numbers"
N msgstr "Skriv ut radnummer"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:29
N msgid "Printing Line Wrapping Mode"
N msgstr "RadbrytningslÀge för utskrift"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:30
N msgid "Selected Text Color"
N msgstr "FÀrg pÄ markerad text"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:31
N msgid "Selection Color"
N msgstr "MarkeringsfÀrg"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:32
N msgid "Show Cursor Position"
N msgstr "Visa markörposition"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:33
N msgid "Show Overwrite Mode"
N msgstr "Visa överskrivningslÀge"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:34
N msgid ""
N "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
N "wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
N "\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
N "the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
N "here."
N msgstr ""
N "Anger hur lÄnga rader ska radbrytas vid utskrift. AnvÀnd \"GTK_WRAP_NONE\" "
N "för ingen radbrytning, \"GTK_WRAP_WORD\" för radbrytning vid ordgrÀnser och "
N "\"GTK_WRAP_CHAR\" för radbrytning vid enskilda teckengrÀnser. Observera att "
N "det görs skillnad pÄ versaler och gemener i vÀrdena, sÄ försÀkra dig om att "
N "de visas exakt som de visas hÀr."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:35
N msgid ""
N "Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
N "for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
N "\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
N "the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
N "here."
N msgstr ""
N "Anger hur lÄnga rader ska radbrytas i redigeringsytan. AnvÀnd \"GTK_WRAP_NONE"
N "\" för ingen radbrytning, \"GTK_WRAP_WORD\" för radbrytning vid ordgrÀnser "
N "och \"GTK_WRAP_CHAR\" för radbrytning vid enskilda teckengrÀnser. Observera "
N "att det görs skillnad pÄ versaler och gemener i vÀrdena, sÄ försÀkra dig om "
N "att de visas exakt som de visas hÀr."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:36
N msgid ""
N "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
N msgstr ""
N "Anger det typsnitt som ska anvÀndas för dokumentets text vid utskrift av "
N "dokument."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:37
N msgid ""
N "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
N "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
N msgstr ""
N "Anger det typsnitt som ska anvÀndas för radnummer vid utskrift. Detta kommer "
N "endast att ha effekt om alternativet \"Skriv ut radnummer\" inte Àr noll."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:38
N msgid ""
N "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
N "will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
N msgstr ""
N "Anger det typsnitt som ska anvÀndas dör sidhuvud vid utskrift av ett "
N "dokument. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet \"Skriv ut huvud"
N "\" Àr pÄslaget."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:39
N msgid ""
N "Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
N "in the \"Recent Files\" submenu."
N msgstr ""
N "Anger det maximala antalet senast öppnade filer som kommer att visas i "
N "undermenyn \"Senaste filer\"."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:40
N msgid ""
N "Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
N "characters."
N msgstr "Anger antalet blanksteg som ska visas istÀllet för tabulatortecken."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:41
N msgid "Status Bar is Visible"
N msgstr "Statusrad Àr synlig"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:42
N msgid ""
N "Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
N "to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
N "only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
N "\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
N "Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
N "mentioned here."
N msgstr ""
N "Stil pÄ verktygsradsknapparna. Möjliga vÀrden Àr \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
N "för att anvÀnda systemets standardstil, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" för att "
N "endast visa ikoner, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" för att visa bÄde "
N "ikoner och text, och \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" för att visa "
N "prioriterad text bredvid ikoner. Observera att det görs skillnad pÄ versaler "
N "och gemener i vÀrdena, sÄ försÀkra dig om att de visas exakt som de visas "
N "hÀr."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:43
N msgid "Tab Size"
N msgstr "Tabulatorstorlek"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:44
N msgid "Text Color"
N msgstr "TextfÀrg"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:45
N msgid ""
N "The encoding method to use for saving files. Possible values are "
N "\"GEDIT_SAVE_ALWAYS_UTF8\" for mandatory UTF-8 saving, "
N "\"GEDIT_SAVE_CURRENT_LOCALE_IF_POSSIBLE\" if you want gedit to try to "
N "convert the document it is saving to your current locale's encoding, "
N "\"GEDIT_SAVE_ORIGINAL_FILE_ENCODING_IF_POSSIBLE\" if you want gedit to try "
N "to use the original file encoding (new files in UTF8) and "
N "\"GEDIT_SAVE_ORIGINAL_FILE_ENCODING_IF_POSSIBLE_NCL\" if you want gedit to "
N "try to use the original file encoding (new files in current locale's "
N "encoding). If the conversion is successful, it will be used. Otherwise, UTF-"
N "8 will be used. Note that the values are case-sensitive, so make sure they "
N "appear exactly as mentioned here."
N msgstr ""
N "Kodningsmetoden som anvÀnds för sparande av filer. Möjliga vÀrden Àr "
N "\"GEDIT_SAVE_ALWAYS_UTF8\" för obligatoriskt UTF-8-sparande, och "
N "\"GEDIT_SAVE_CURRENT_LOCALE_WHEN_POSSIBLE\" om du vill att gedit ska försöka "
N "att konvertera dokumentet som det sparar till kodningen för din aktuella "
N "lokal, \"GEDIT_SAVE_ORIGINAL_FILE_ENCODING_IF_POSSIBLE\" om du vill försöka "
N "anvÀnda originalfilens kodning (nya filer i UTF-8) och "
N "\"GEDIT_SAVE_ORIGINAL_FILE_ENCODING_IF_POSSIBLE_NCL\" om du vill försöka "
N "anvÀnda originalfilens kodning (nya filer i aktuella lokalens kodning). Om "
N "konverteringen lyckas kommer den att anvÀndas. Annars kommer UTF-8 att "
N "anvÀndas. Observera att det görs skillnad pÄ versaler och gemener i vÀrdena, "
N "sÄ försÀkra dig om att de visas exakt sÄ som de visas hÀr."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:46
N msgid "Toolbar Buttons Style"
N msgstr "Stil pÄ verktygsradsknappar"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:47
N msgid "Toolbar is Visible"
N msgstr "Verktygsraden Àr synlig"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:48
N msgid "Undo Actions Limit"
N msgstr "GrÀns för ÄngraÄtgÀrder"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:49
N msgid "Use Default Colors"
N msgstr "AnvÀnd standardfÀrger"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:50
N msgid "Use Default Font"
N msgstr "AnvÀnd standardtypsnitt"
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:51
N msgid ""
N "Whether gedit should automatically save modified files after a time "
N "interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
N "option."
N msgstr ""
N "Huruvida gedit ska automatiskt spara Àndrade filer efter ett tidsintervall. "
N "Du kan ange tidsintervallet med alternativet \"Intervall för automatiskt "
N "sparande\"."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:52
N msgid ""
N "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
N "set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
N msgstr ""
N "Huruvida gedit ska skapa sÀkerhetskopior för de filer som det sparar. Du kan "
N "ange filĂ€ndelsen för sĂ€kerhetskopior med alternativet \"Ändelse pĂ„ "
N "sÀkerhetskopior\"."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:53
N msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
N msgstr "Huruvida gedit ska visa radnummer i redigeringsytan."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:54
N msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
N msgstr "Huruvida gedit ska aktivera automatiskt indrag."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:55
N msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
N msgstr ""
N "Huruvida gedit ska inkludera ett dokumenthuvud vid utskrift av dokument."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:56
N msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
N msgstr "Huruvida gedit ska infoga blanksteg istÀllet för tabulatortecken."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:57
N msgid ""
N "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
N msgstr ""
N "Huruvida statusraden i nederkanten pÄ redigeringsfönster ska vara synlig."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:58
N msgid ""
N "Whether the status bar should show the cursor position in editing windows. "
N "Make sure you turn on the \"Status Bar is Visible\" option for this to take "
N "effect."
N msgstr ""
N "Huruvida statusraden ska visa markörpositionen i redigeringsfönster. "
N "FörsÀkra dig om att du slÄr pÄ alternativet \"Statusrad Àr synlig\" för att "
N "detta ska ha effekt."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:59
N msgid ""
N "Whether the status bar should show the insert/overwrite mode in editing "
N "windows. Make sure you turn on the \"Status Bar is Visible\" option for this "
N "to take effect."
N msgstr ""
N "Huruvida statusraden ska visa infognings-/överskrivningslÀget i "
N "redigeringsfönster. FörsÀkra dig om att alternativet \"Statusraden Àr synlig"
N "\" Àr pÄslaget för att detta ska ha effekt."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:60
N msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
N msgstr "Huruvida verktygsraden ska vara synlig i redigeringsfönster."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:61
N msgid ""
N "Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
N "option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
N "specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
N "\", and \"Selection Color\" options."
N msgstr ""
N "Huruvida systemets standardfÀrger ska anvÀndas för redigeringsytan. Om detta "
N "alternativ Àr frÄnslaget kommer fÀrgerna i redigeringsytan att vara de som "
N "Àr angivna i alternativen \"BakgrundsfÀrg\", \"TextfÀrg\", \"FÀrg pÄ "
N "markerad text\" och \"MarkeringsfÀrg\"."
N 
 #: data/gedit.schemas.in.h:62
N msgid ""
N "Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
N "specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
N "\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
N msgstr ""
N "Huruvida systemets standardtypsnitt ska anvÀndas för redigering av text "
N "istÀllet för ett typsnitt som Àr specifikt för gedit. Om detta alternativ Àr "
N "frÄnslaget kommer typsnittet som Àr angivet i alternativet "
N "\"Redigerartypsnitt\" att anvÀndas istÀllet för systemtypsnittet."
N 
 #: plugins/ASCII/ascii.c:43
 
G msgid "ASCII table"
 #: plugins/ASCII/ascii.c:369
N msgid "ASCII Table"
 msgstr "ASCII-tabell"
 
 
G msgid "This plugin displays a pop-up dialog which contains an ASCII Table."
G msgstr ""
G "Denna insticksmodul visar ett popupfönster som innehÄller en ASCII-tabell."
 #: plugins/ASCII/asciitable.glade2.h:1
 #: plugins/ASCII/ascii.gedit-plugin.desktop.in.h:1
N msgid "ASCII table"
N msgstr "ASCII-tabell"
 
 
G msgid ""
G "If you wish to insert any of the characters in to the active \n"
G "document, select the character and click the \"Insert Char\" \n"
G "button or double click the character in the table."
G msgstr ""
G "Om du vill infoga nÄgot av tecknen i det aktiva dokumentet\n"
G "vÀljer du tecknet och klickar pÄ knappen \"Infoga tecken\",\n"
G "eller dubbelklickar pÄ tecknet i tabellen."
G 
G msgid "Insert char"
G msgstr "Infoga tecken"
G 
G msgid "gedit: ASCII table"
G msgstr "gedit: ASCII-tabell"
 #: plugins/ASCII/ascii.gedit-plugin.desktop.in.h:3
 #: plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:3
 #: plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:3
 #: plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
 #: plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:4
 #: plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:3
N msgid "Paolo Maggi <maggi@athena.polito.it>"
N msgstr "Paolo Maggi <maggi@athena.polito.it>"
N 
 #: plugins/ASCII/ascii.gedit-plugin.desktop.in.h:4
N msgid "This plugin displays a pop-up dialog which contains an ASCII Table."
N msgstr ""
N "Denna insticksmodul visar ett popupfönster som innehÄller en ASCII-tabell."
 
 
G msgid "Copyright (C) 2002 - James Willcox"
G msgstr "Copyright © 2002 - James Willcox"
 #: plugins/cvschangelog/cvschangelog.gedit-plugin.desktop.in.h:2
N msgid "CVS ChangeLog"
N msgstr "CVS-ChangeLog"
N 
 #: plugins/cvschangelog/cvschangelog.gedit-plugin.desktop.in.h:3
N msgid "Copyright (C) 2002 James Willcox"
N msgstr "Copyright © 2002 James Willcox"
N 
 #: plugins/cvschangelog/cvschangelog.gedit-plugin.desktop.in.h:4
N msgid "James Willcox <jwillcox@cs.indiana.edu>"
N msgstr "James Willcox <jwillcox@cs.indiana.edu>"
 
 
 #. Create the dialog
G msgid "Compare two files..."
G msgstr "JÀmför tvÄ filer..."
 #: plugins/diff/diff.c:271 plugins/diff/diff.gedit-plugin.desktop.in.h:2
N msgid "Compare Files"
N msgstr "JÀmför filer"
 
 
 #: plugins/diff/diff.c:513
N msgid "Executed command"
N msgstr "Kört kommando"
N 
 #: plugins/diff/diff.c:652
 
G msgid ""
G "Makes a diff file from two documents or files on disk.\n"
G "\n"
G "For more info on \"diff\" program, type \"man diff\" in a shell prompt.\n"
G msgstr ""
G "Skapar en diff-fil frÄn tvÄ dokument eller filer pÄ disken.\n"
G "\n"
G "För mer information om programmet \"diff\" skriver du \"man diff\" i en "
G "skalprompt.\n"
G 
G msgid ""
G "Copyright (C) 2000 - 2001 Chema Celorio \n"
G "Copyright (C) 2002 Paolo Maggi"
G msgstr ""
G "Copyright © 2000 - 2001 Chema Celorio \n"
G "Copyright © 2002 - Paolo Maggi"
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:1 plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:1
 #: plugins/time/time.glade2.h:2 plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1
 #: src/dialogs/replace.glade2.h:1 src/dialogs/uri.glade2.h:1
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:6
N msgid "First file from disk"
N msgstr "Första fil frÄn disk"
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:7
N msgid "First file from open document"
N msgstr "Första fil frÄn öppet dokument"
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:8
 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:12
 msgid "Note that this option is only supported by GNU diff"
G msgstr "Observera att denna flagag endast stöds av GNU diff"
N msgstr "Observera att denna flagga endast stöds av GNU diff"
 
 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:14
N msgid "Second file from disk"
N msgstr "Andra fil frÄn disk"
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:15
N msgid "Second file from open document"
N msgstr "Andra fil frÄn öppet dokument"
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:16
N msgid "Select the \"first\" file..."
N msgstr "VÀlj den \"första\" filen..."
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:17
N msgid "Select the \"second\" file..."
N msgstr "VĂ€lj den \"andra\" filen..."
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:18
N msgid "Select the first file to compare"
N msgstr "VÀlj första filen att jÀmföra"
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:19
N msgid "Select the first open document to compare"
N msgstr "VÀlj första öppna dokumentet att jÀmföra"
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:20
N msgid "Select the second file to compare"
N msgstr "VÀlj den andra filen att jÀmföra"
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:21
N msgid "Select the second open document to compare"
N msgstr "VÀlj det andra öppna dokumentet att jÀmföra"
N 
 #: plugins/diff/diff.glade2.h:22
 
G msgid "gtk-cancel"
G msgstr "gtk-cancel"
G 
G msgid "gtk-help"
G msgstr "gtk-help"
G 
G msgid "gtk-ok"
G msgstr "gtk-ok"
 #: plugins/diff/diff.gedit-plugin.desktop.in.h:1
N msgid ""
N "Chema Celorio <chema@celorio.com> and Paolo Maggi <maggi@athena.polito.it>"
N msgstr ""
N "Chema Celorio <chema@celorio.com> och Paolo Maggi <maggi@athena.polito.it>"
N 
 #: plugins/diff/diff.gedit-plugin.desktop.in.h:3
N msgid ""
N "Copyright (C) 2000 - 2001 Chema Celorio\n"
N "Copyright (C) 2002 Paolo Maggi"
N msgstr ""
N "Copyright © 2000 - 2001 Chema Celorio\n"
N "Copyright © 2002 Paolo Maggi"
N 
 #: plugins/diff/diff.gedit-plugin.desktop.in.h:4
N msgid ""
N "The Compare Files plugin uses the <tt>diff</tt> program to compare two "
N "documents or files on disk.\n"
N "\n"
N "For more info on <tt>diff</tt> program, type <tt>man diff</tt> in a shell "
N "prompt."
N msgstr ""
N "Insticksmodulen \"JÀmför filer\" anvÀnder programmet <tt>diff</tt> för att "
N "jÀmföra tvÄ dokument eller filer pÄ disken.\n"
N "\n"
N "För mer information om programmet <tt>diff</tt> skriver du <tt>man diff</"
N "tt> i en skalprompt."
 
 #: plugins/docinfo/docinfo.c:46
G msgid "_Word Count"
G msgstr "_OrdrÀkning"
N msgid "_Document Statistics"
N msgstr "_Dokumentstatistik"
 
 #: plugins/docinfo/docinfo.c:49
G msgid "Get info on current document"
G msgstr "FĂ„ information om det aktuella dokumentet"
N msgid "Get statistic info on current document"
N msgstr "FĂ„ statistikinformation om det aktuella dokumentet"
 
G msgid "Word count"
G msgstr "OrdrÀkning"
 #: plugins/docinfo/docinfo.c:142
 #: plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
N msgid "Document Statistics"
N msgstr "Dokumentstatistik"
 
 
G msgid "gtk-close"
G msgstr "gtk-close"
G 
G msgid "Insert User _Name"
G msgstr "Infoga anvÀndar_namn"
 #: plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
 #: plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
 #: plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:1
 #: plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
 #: plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
 #: plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
N msgid "Copyright (C) 2002 Paolo Maggi"
N msgstr "Copyright © 2002 Paolo Maggi"
N 
 #: plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:3
N msgid "Paolo Maggi <paolo.maggi@polito.it>"
N msgstr "Paolo Maggi <paolo.maggi@polito.it>"
N 
 #: plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:4
N msgid ""
N "The Document Statistics plugin analyzes the current document and determines "
N "the number of words, lines, characters and non-space characters in it and "
N "displays the result."
N msgstr ""
N "Insticksmodulen för ordrÀkning analyserar det aktuella dokumentet och avgör "
N "antalet ord, rader, tecken och icke-blanka tecken i det och visar resultatet."
N 
 #: plugins/sample/sample.c:43
N msgid "Insert User Na_me"
N msgstr "Infoga anvÀndarna_mn"
 
 
G msgid "Insert Shell _Output"
G msgstr "Infoga skal_utdata"
G 
G msgid "Insert the shell output in the current document"
G msgstr "Infoga utdata frÄn skalet i det aktuella dokumentet"
G 
G msgid "Shell output"
G msgstr "Skalutdata"
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:56
N msgid "_Run Command..."
N msgstr "_Kör kommando..."
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:59
N msgid "Run a command"
N msgstr "Kör ett kommando"
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:161
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:516
N msgid "Stopped"
N msgstr "Stoppad"
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:246
N msgid "An error occurs while running the selected command."
N msgstr "Ett fel uppstÄr vid körning av det valda kommandot."
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:302
N msgid "Run Command"
N msgstr "Kör kommando"
 
 
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:522
N msgid "Done"
N msgstr "Klar"
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:524
N msgid "Failed"
N msgstr "Misslyckades"
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:696
 
G msgid "An error occurs while running the selected command."
G msgstr "Ett fel uppstÄr vid körning av det valda kommandot."
G 
G msgid ""
G "Execute a program and insert its output in the current document at the "
G "current cursor position"
G msgstr ""
G "Kör ett program och infoga dess utdata i det aktuella dokumentet vid aktuell "
G "markörposition"
G 
G msgid "Specify the working directory and the command you want to run."
G msgstr "Ange arbetskatalogen och det kommando som du vill köra."
 #: plugins/shell_output/shell_output.c:815
N msgid "Executing command"
N msgstr "Kör kommando"
 
 #: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:2
G msgid "_Shell command:"
G msgstr "_Skalkommando:"
N msgid "Co_mmand:"
N msgstr "Ko_mmando:"
 
 #: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:3
N msgid "Select the working directory..."
N msgstr "Ange arbetskatalogen..."
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:4
N msgid "_Show results in Output Window"
N msgstr "_Visa resultat i utdatafönster"
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:5
 
 #: plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:2
N msgid ""
N "Execute an external program and eventually grabs its output in the output "
N "window."
N msgstr "Kör ett externt program och infoga dess utdata i utdatafönstret."
N 
 #: plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:4
N msgid "Shell command"
N msgstr "Skalkommando"
N 
 #: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:136
N msgid "Tag list plugin"
N msgstr "Tagglisteinsticksmodul"
N 
 #: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:154
N msgid "Select the group of tags you want to use"
N msgstr "VÀlj den grupp med taggar som du vill anvÀnda"
N 
 #: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:176
N msgid "Tag Groups Combo"
N msgstr "Taggruppskombo"
N 
 #: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:178
N msgid "Tags Name List"
N msgstr "Taggnamnslista"
N 
 #: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:188
N msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
N msgstr "Dubbelklicka pÄ en tagg för att infoga det i det aktuella dokumentet"
N 
 #: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:199
N msgid "Tags"
N msgstr "Taggar"
N 
 #: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:46
 
 #: plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:4
 msgid ""
 "The tag list plugin provides a method to easily insert into a document "
G "commonly used tabs/strings without having to type them."
N "commonly used tags/strings without having to type them."
 msgstr ""
 "Tagglisteinsticksmodulen tillhandahÄller en metod för att enkelt infoga "
G "vanligt anvÀnda flikar/strÀngar i dokument utan att behöva skriva dem."
G 
G msgid "Tag list plugin"
G msgstr "Tagglisteinsticksmodul"
G 
G msgid "Select the group of tab you want to use."
G msgstr "VÀlj den grupp med flikar som du vill anvÀnda."
G 
G msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document."
G msgstr "Dubbelklicka pÄ en tagg för att infoga det i det aktuella dokumentet."
G 
G msgid "Tags"
G msgstr "Taggar"
N "vanligt anvÀnda taggar/strÀngar i dokument utan att behöva skriva dem."
 
G msgid "_Insert Date/Time"
G msgstr "_Infoga datum/tid"
 #: plugins/time/time.c:48
N msgid "In_sert Date and Time..."
N msgstr "In_foga datum och tid..."
 
 
G msgid "Configure insert date/time plugin"
 #: plugins/time/time.c:552
N msgid "Configure insert date/time plugin..."
N msgstr "Konfigurera insticksmodulen för infogande av datum/tid..."
N 
 #: plugins/time/time.glade2.h:1 src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:1
N msgid "  "
N msgstr "  "
N 
 #: plugins/time/time.glade2.h:3
N msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
N msgstr "<span size=\"small\">2002-11-01 17.52.00</span>"
N 
 #: plugins/time/time.glade2.h:4
N msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\"> Vid infogande av datum/tid...</span>"
N 
 #: plugins/time/time.glade2.h:5
N msgid "Configure date/time plugin"
 msgstr "Konfigurera insticksmodulen för infogande av datum/tid"
 
 #: plugins/time/time.glade2.h:6
N msgid "Insert Date and Time"
N msgstr "Infoga datum och tid"
N 
 #: plugins/time/time.glade2.h:7
N msgid "Use the _selected format"
N msgstr "AnvÀnd det _valda formatet"
N 
 #: plugins/time/time.glade2.h:8
N msgid "_Insert"
N msgstr "_Infoga"
N 
 #: plugins/time/time.glade2.h:9
N msgid "_Prompt for a format"
N msgstr "_FrÄga efter ett format"
N 
 #: plugins/time/time.glade2.h:10
N msgid "_Use custom format"
N msgstr "_AnvÀnd anpassat format"
N 
 #: plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
N msgid "Copyright (C) 2002 - Paolo Maggi"
N msgstr "Copyright © 2002 - Paolo Maggi"
N 
 #: plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
 
G msgid "Select the format to use when inserting date/time."
G msgstr "VÀlj det format som ska anvÀndas vid infogande av datum/tid."
 #: plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:4
N msgid ""
N "Paolo Maggi <maggi@athena.polito.it> and Lee Mallabone <gnome@fonicmonkey."
N "net>"
N msgstr ""
N "Paolo Maggi <maggi@athena.polito.it> och Lee Mallabone <gnome@fonicmonkey."
N "net>"
 
G msgid "Activate %s"
G msgstr "Aktivera %s"
 #: plugins/indent/indent.c:45
N msgid "_Indent"
N msgstr "_Gör indrag"
 
G msgid "Goto line..."
G msgstr "GĂ„ till rad..."
 #: plugins/indent/indent.c:47
N msgid "Indent selected lines"
N msgstr "Dra in de markerade raderna"
 
G msgid "_Goto line"
G msgstr "_GĂ„ till rad"
 #: plugins/indent/indent.c:49
N msgid "U_nindent"
N msgstr "Dra _ut"
 
G msgid "Could not find the required widgets inside goto-line.glade2.\n"
G msgstr "Kunde inte hitta de nödvÀndiga widgetarna i goto-line.glade2.\n"
 #: plugins/indent/indent.c:51
N msgid "Unindent selected lines"
N msgstr "Dra ut de markerade raderna"
 
G msgid "Plugin"
G msgstr "Insticksmodul"
 #: plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
N msgid "Indent lines"
N msgstr "Dra in rader"
 
G msgid "Load"
G msgstr "LĂ€s in"
 #: plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:3
N msgid "Indent or un-indent selected lines."
N msgstr "Dra in eller dra ut de markerade raderna."
 
G msgid "Module file name"
G msgstr "Modulfilnamn"
 #: plugins/sort/sort.glade2.h:1
N msgid "R_emove duplicates"
N msgstr "_Ta bort dubletter"
 
G msgid "Author(s)"
G msgstr "Författare"
 #: plugins/sort/sort.glade2.h:2
N msgid "S_tart at column:"
N msgstr "_Börja vid kolumn:"
 
G msgid "Could not find plugin-manager.glade2, reinstall gedit.\n"
G msgstr "Kunde inte hitta plugin-manager.glade2, installera om gedit.\n"
 #: plugins/sort/sort.glade2.h:3 plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:3
N msgid "Sort"
N msgstr "Sortera"
 
G msgid "Plugin Manager"
G msgstr "Insticksmodulhanterare"
 #: plugins/sort/sort.glade2.h:4
N msgid "You cannot undo a sort operation"
N msgstr "Du kan inte Ängra en sorteringsÄtgÀrd"
 
G msgid "Invalid glade file for plugin manager -- not all widgets found.\n"
 #: plugins/sort/sort.glade2.h:5
N msgid "_Ignore case"
N msgstr "_Gör ingen skillnad pÄ gemener/VERSALER"
N 
 #: plugins/sort/sort.glade2.h:6
N msgid "_Reverse order"
N msgstr "_BaklÀnges"
N 
 #: plugins/sort/sort.glade2.h:7
N msgid "_Sort"
N msgstr "_Sortera"
N 
 #: plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
N msgid ""
N "Carlo Borreo <borreo@softhome.net>, Lee Mallabone <gnome@fonicmonkey.net> "
N "and Paolo Maggi <maggi@athena.polito.it>"
 msgstr ""
G "Ogiltig glade-fil för insticksmodulhanterare -- alla widgetar hittades "
G "inte.\n"
N "Carlo Borreo <borreo@softhome.net>, Lee Mallabone <gnome@fonicmonkey.net> "
N "och Paolo Maggi <maggi@athena.polito.it>"
N 
 #: plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
N msgid ""
N "Copyright (C) 2001 Carlo Borreo\n"
N "Copyright (C) 2002 Lee Mallabone and Paolo Maggi"
N msgstr ""
N "Copyright © 2001 Carlo Borreo\n"
N "Copyright © 2002 Lee Mallabone och Paolo Maggi"
 
G msgid "Could not create the Plugin Manager dialog"
G msgstr "Kunde inte skapa dialogen för insticksmodulhanteraren"
 #: plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:4
N msgid "Sorts a document or selected text."
N msgstr "Sorterar ett dokument eller markerad text."
 
 #: plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:318
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:504
N msgid "(no suggested words)"
N msgstr "(inga föreslagna ord)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:342
N msgid "_More..."
N msgstr "_Mer..."
N 
 #. Ignore all
 #: plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:395
N msgid "_Ignore All"
N msgstr "_Ignorera alla"
N 
 #. + Add to Dictionary
 #: plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:408
N msgid "_Add"
N msgstr "_LĂ€gg till"
N 
 #: plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:445
N msgid "_Spelling Suggestions..."
N msgstr "_Stavningsförslag..."
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:285
N msgid "Check Spelling"
N msgstr "Kontrollera stavning"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:296
N msgid "Suggestions"
N msgstr "Föreslag"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:608
N msgid "(correct spelling)"
N msgstr "(korrigera stavning)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:785
N msgid "Completed spell checking"
N msgstr "Stavningskontrollen fÀrdig"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:73
N msgid "Breton"
N msgstr "Bretonska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:74
N msgid "Catalan"
N msgstr "Katalanska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:75
N msgid "Czech"
N msgstr "Tjeckiska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:76
N msgid "Danish"
N msgstr "Danska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:77
N msgid "German (Germany)"
N msgstr "Tyska (Tyskland)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:78
N msgid "German (Swiss)"
N msgstr "Tyska (Schweiz)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:79
N msgid "English (American)"
N msgstr "Engelska (amerikansk)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:80
N msgid "English (British)"
N msgstr "Engelska (brittisk)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
N msgid "English (Canadian)"
N msgstr "Engelska (kanadensisk)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
N msgid "Esperanto"
N msgstr "Esperanto"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
N msgid "Spanish"
N msgstr "Spanska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
N msgid "Faroese"
N msgstr "FÀröiska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
N msgid "French (France)"
N msgstr "Franska (Franskrike)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
N msgid "French (Swiss)"
N msgstr "Franska (Schweiz)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
N msgid "Italian"
N msgstr "Italienska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
N msgid "Dutch"
N msgstr "HollÀndska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
N msgid "Norwegian"
N msgstr "Norska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
N msgid "Polish"
N msgstr "Polska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
N msgid "Portuguese (Portugal)"
N msgstr "Portugisiska (Portugal)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
N msgid "Portuguese (Brazilian)"
N msgstr "Portugisiska (brasiliansk)"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
N msgid "Russian"
N msgstr "Ryska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
N msgid "Swedish"
N msgstr "Svenska"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:653
N msgid "Default"
N msgstr "Standard"
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:229
 #: src/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:165
 #: src/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:96
 #: src/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:238
 #, c-format
N msgid "Could not find the required widgets inside %s."
N msgstr "Kunde inte hitta de nödvÀndiga widgetarna i %s."
N 
 #: plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:249
N msgid "Languages"
N msgstr "SprÄk"
N 
 #: plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
N msgid "Checks the spelling of the current document."
N msgstr "Kontrollerar stavningen i det aktuella dokumentet."
N 
 #: plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:4
N msgid "Spell checker"
N msgstr "Stavningskontroll"
N 
 #: plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
N msgid "Select the _language of the current document."
N msgstr "VÀlj _sprÄket i det aktuella dokumentet."
N 
 #: plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
N msgid "Set language"
N msgstr "StÀll in sprÄk"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
N msgid "<b>Language</b>"
N msgstr "<b>SprÄk</b>"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
N msgid "<b>word</b>"
N msgstr "<b>ord</b>"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
N msgid "Add w_ord"
N msgstr "LĂ€gg till _ord"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
N msgid "Cha_nge"
N msgstr "Ä_ndra"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
N msgid "Change A_ll"
N msgstr "Ändra a_lla"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
N msgid "Change _to:"
N msgstr "Ändra _till:"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
N msgid "Check _Word"
N msgstr "Kontrollera o_rd"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
N msgid "Check spelling"
N msgstr "Kontrollera stavning"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
N msgid "Ignore _All"
N msgstr "Ignorera _alla"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
N msgid "Language:"
N msgstr "SprÄk:"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
N msgid "Mispelled word:"
N msgstr "Felstavat ord:"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
N msgid "User dictionary:"
N msgstr "AnvÀndarordbok:"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
N msgid "_Ignore"
N msgstr "_Ignorera"
N 
 #: plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
N msgid "_Suggestions:"
N msgstr "_Förslag:"
N 
 #. Key in case the plugin ever needs any settings
 #: plugins/sort/sort.c:26
N msgid "S_ort..."
N msgstr "S_ortera..."
N 
 #: plugins/sort/sort.c:29
N msgid "Sort the current document or selection."
N msgstr "Sortera det aktuella dokument eller markeringen."
N 
 #: plugins/spell/spell.c:51
N msgid "_Check Spelling"
N msgstr "_Kontrollera stavning"
N 
 #: plugins/spell/spell.c:54
N msgid "Check the current document for incorrect spelling"
N msgstr "Kontrollera det aktuella dokumentets stavning"
N 
 #: plugins/spell/spell.c:56
N msgid "_Autocheck Spelling"
N msgstr "Kontrollera stavning _automatiskt"
N 
 #: plugins/spell/spell.c:59
N msgid "Automatically spell-check the current document"
N msgstr "Stavningskontrollera automatiskt det aktuella dokumentet"
N 
 #: plugins/spell/spell.c:61
N msgid "Set _Language"
N msgstr "StÀll in _sprÄk"
N 
 #: plugins/spell/spell.c:64
N msgid "Set the language of the current document"
N msgstr "StÀll in sprÄket pÄ det aktuella dokumentet"
N 
 #: plugins/spell/spell.c:549
N msgid "The document is empty."
N msgstr "Dokumentet Àr tomt."
N 
 #: plugins/spell/spell.c:567
N msgid "The selected text does not contain mispelled words."
N msgstr "Den markerade texten innehÄller inte felstavade ord."
N 
 #: plugins/spell/spell.c:568
N msgid "The document does not contain mispelled words."
N msgstr "Dokumentet innehÄller inte felstavade ord."
N 
 #: src/bonobo-mdi.c:549 src/bonobo-mdi.c:1962
 #, c-format
N msgid "Activate %s"
N msgstr "Aktivera %s"
N 
 #: src/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:139
N msgid "Go to Line"
N msgstr "GĂ„ till rad"
N 
 #. Add Goto Line button
 #: src/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:149
N msgid "_Go to Line"
N msgstr "_GĂ„ till rad"
N 
 #: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:132
 #: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1025 src/gedit-commands.c:362
 #, c-format
N msgid "The text \"%s\" was not found."
N msgstr "Texten \"%s\" hittades inte."
N 
 #: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:240 src/dialogs/replace.glade2.h:4
 #: src/gedit-ui.xml.h:51
 
G msgid "Set program location ..."
G msgstr "StÀll in programplats..."
 #: src/dialogs/gedit-dialog-uri.c:83
N msgid "Open Location"
N msgstr "Öppna plats"
 
G msgid ""
G "Could not find the required widgets inside program-location-dialog.glade2.\n"
 #: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:53
N msgid "Plugin"
N msgstr "Insticksmodul"
N 
 #: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:54
N msgid "Load"
N msgstr "LĂ€s in"
N 
 #: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:320
N msgid "Module file name"
N msgstr "Modulfilnamn"
N 
 #: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:321
N msgid "Author(s)"
N msgstr "Författare"
N 
 #: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:488
N msgid "Could not find plugin-manager.glade2, reinstall gedit.\n"
N msgstr "Kunde inte hitta plugin-manager.glade2. Installera om gedit.\n"
N 
 #: src/dialogs/gedit-plugin-manager.c:511
N msgid "Invalid glade file for plugin manager -- not all widgets found.\n"
 msgstr ""
G "Kunde inte hitta de nödvÀndiga widgetarna i program-location-dialog.glade2.\n"
N "Ogiltig glade-fil för insticksmodulhanterare -- alla widgetar hittades "
N "inte.\n"
N 
 #: src/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:74
 #: src/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:1
N msgid "Set program location..."
N msgstr "StÀll in programplats..."
 
 
G msgid "Wrap mode"
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:235
N msgid "Wrap Mode"
 msgstr "RadbrytningslÀge"
 
G msgid "Line numbers"
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:236
N msgid "Auto Indent"
N msgstr "Automatiskt indrag"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:237
N msgid "Line Numbers"
 msgstr "Radnummer"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:239 src/gedit-ui.xml.h:32
N msgid "Open"
N msgstr "Öppna"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:240
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42 src/gedit-ui.xml.h:55
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:251
N msgid "Fonts"
N msgstr "Typsnitt"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:258
N msgid "Manager"
N msgstr "Hanterare"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:266
 
G msgid "User interface"
G msgstr "AnvÀndargrÀnssnitt"
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:268
N msgid "Plugins"
N msgstr "Insticksmoduler"
 
 
G msgid " _Wrap lines (at character boundaries)"
G msgstr " _Radbryt rader (vid teckengrÀnser)"
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:835
N msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
N msgstr ""
N "Tryck pÄ denna knapp för att vÀlja det typsnitt som anvÀnds av redigeraren"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:838
N msgid "Push this button to configure text color"
N msgstr "Tryck pÄ denna knapp för att konfigurera textfÀrg"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:840
N msgid "Push this button to configure background color"
N msgstr "Tryck pÄ denna knapp för att konfigurera bakgrundsfÀrg"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:842
N msgid ""
N "Push this button to configure the color in which the selected text should "
N "appear"
N msgstr ""
N "Tryck pÄ denna knapp för att konfigurera den fÀrg som markerad text ska "
N "visas med"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:845
N msgid ""
N "Push this button to configure the color in which the selected text should be "
N "marked"
N msgstr ""
N "Tryck pÄ denna knapp för att konfigurera den fÀrg som markerad text ska vara "
N "markerad med"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1850
N msgid "Push this button to select the font to be used to print the body"
N msgstr ""
N "Tryck pÄ denna knapp för att vÀlja det typsnitt som ska anvÀndas för "
N "utskrift av kroppen."
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1852
N msgid "Push this button to select the font to be used to print the headers"
N msgstr ""
N "Tryck pÄ denna knapp för att vÀlja det typsnitt som anvÀnds för utskrift av "
N "huvudena"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1854
N msgid "Push this button to select the font to be used to print line numbers"
N msgstr ""
N "Tryck pÄ denna knapp för att vÀlja det typsnitt som anvÀnds för att skriva "
N "ut radnummer"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:2
G msgid " character(s)"
G msgstr " tecken"
N msgid "<b>Font</b>"
N msgstr "<b>Typsnitt</b>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:3
G msgid "Always use _UTF-8 encoding (faster)"
G msgstr "AnvÀnd alltid _UTF-8-kodning (snabbare)"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Auto Indent</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Automatiskt indrag</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
G msgid "Bottom"
G msgstr "Nederkant"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Font &amp; Colors</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Typsnitt och fÀrger</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
G msgid "Button style"
G msgstr "Knappstil"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Fonts</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Typsnitt</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
G msgid "Colors"
G msgstr "FĂ€rger"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Line Numbers</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Radnummer</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
G msgid "Create a _backup copy of files before saving"
G msgstr "Skapa en s_Ă€kerhetskopia av filen innan sparande"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Manager</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Hanterare</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
G msgid "Font"
G msgstr "Typsnitt"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Open</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Öppna</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
G msgid "Fonts & Colors"
G msgstr "Typsnitt och fÀrger"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Page</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Sida</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
G msgid "Icon and _text"
G msgstr "Ikon och _text"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Save</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Spara</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
G msgid "LOGO"
G msgstr "LOGOTYP"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Tabs</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Flikar</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
G msgid "Left"
G msgstr "VĂ€nster"
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Undo</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Ångra</span>"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
N msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Wrap Mode</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">RadbrytningslÀge</span>"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
N msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\">FĂ€rger</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
G msgid "Modal"
G msgstr "Modal"
N msgid "<span weight=\"bold\">When saving a new file...</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\">Vid sparande av ny fil...</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
G msgid "Notebook"
G msgstr "FlikhÀfte"
N msgid "<span weight=\"bold\">When saving an existing file...</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\">Vid sparande av befintlig fil...</span>"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
G msgid "Notebook _tab position:"
G msgstr "FlikhÀftens _flikposition: "
N msgid "Add new encodings"
N msgstr "LĂ€gg till nya kodningar"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
G msgid "Pick the background color"
G msgstr "VÀlj bakgrundsfÀrg"
N msgid "Always use U_TF-8 encoding (faster)"
N msgstr "AnvÀnd alltid U_TF-8-kodning (snabbare)"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
G msgid "Pick the selected text color"
G msgstr "VÀlj fÀrgen pÄ den markerade texten"
N msgid "Always use _UTF-8 encoding (faster)"
N msgstr "AnvÀnd alltid _UTF-8-kodning (snabbare)"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
G msgid "Pick the selection color"
G msgstr "VÀlj markeringsfÀrgen"
N msgid "Create a _backup copy of files before saving"
N msgstr "Skapa en s_Ă€kerhetskopia av filen innan sparande"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21
G msgid "Pick the text color"
G msgstr "VÀlj textfÀrgen"
N msgid "Do not _split words over two lines"
N msgstr "_Dela inte ord över tvÄ rader"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
N msgid "Editor _font: "
N msgstr "Redigerar_typsnitt: "
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
G msgid "Print _line numbers every"
G msgstr "Skriv ut _radnummer var"
N msgid "Enable _auto indentation"
N msgstr "Aktivera _automatiskt indrag"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
G msgid "Print _page headers"
G msgstr "Skriv _ut sidhuvud"
N msgid "Enable text _wrapping"
N msgstr "Aktivera text_radbrytning"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25
G msgid "Right"
G msgstr "Höger"
N msgid "Fonts & Colors"
N msgstr "Typsnitt och fÀrger"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
G msgid "S_elected text color:"
G msgstr "F_Àrg pÄ markerad text:"
N msgid "Insert _spaces instead of tabs"
N msgstr "Infoga _blanksteg istÀllet för tabulatortecken"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
N msgid "LOGO"
N msgstr "LOGOTYP"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
G msgid "Se_lection color:"
G msgstr "Ma_rkeringsfÀrg:"
N msgid "Line _numbers:"
N msgstr "Rad_nummer:"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
G msgid "Set _tabs width equivalent to "
G msgstr "StÀll in _flikbreddar lika med "
N msgid "Line numbers"
N msgstr "Radnummer"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
G msgid "Set limit on _undo levels to"
G msgstr "BegrÀnsa antalet _Ängra-steg till"
N msgid "Move down"
N msgstr "Flytta ned"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
G msgid "Sho_w tooltips"
G msgstr "_Visa verktygstips"
N msgid "Move up"
N msgstr "Flytta uppÄt"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
G msgid "Show cursor _position"
G msgstr "Visa markör_position"
N msgid "Page he_aders:"
N msgstr "Sidh_uvud:"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
G msgid "Show overwrite _mode"
G msgstr "Visa överskrivnings_lÀge"
N msgid "Pick the background color"
N msgstr "VÀlj bakgrundsfÀrg"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
N msgid "Pick the selected text color"
N msgstr "VÀlj fÀrgen pÄ den markerade texten"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
N msgid "Pick the selection color"
N msgstr "VÀlj markeringsfÀrgen"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
G msgid ""
G "The Font & Colors settings let you choose the font and the colors to be used "
G "in the editor windows."
G msgstr ""
G "InstÀllningarna för typsnitt och fÀrger lÄter dig vÀlja det typsnitt och de "
G "fÀrger som ska anvÀndas i redigerarfönstren."
N msgid "Pick the text color"
N msgstr "VÀlj textfÀrgen"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
G msgid ""
G "The MDI (Multiple Document Interface) mode refers to the way more than one "
G "text document is displayed in gedit. \n"
G "If you choose the Notebook mode, you may then decide where you want the tabs "
G "to appear in the gedit window."
G msgstr ""
G "MDI-lÀget (Multiple Document Interface) Àt det sÀtt som mer Àn ett "
G "textdokument visas i gedit.\n"
G "Om du vÀljer flikhÀfteslÀget kan du sedan vÀlja hur du vill att flikarna ska "
G "visas i gedit-fönstret."
N msgid "Plugin manager"
N msgstr "Insticksmodulhanterare"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
G msgid ""
G "The line numbers setting lets you choose to display the line numbers on the "
G "left hand side of the window."
G msgstr ""
G "RadnummersinstÀllningen lÄter dig vÀlja om radnummer ska visas pÄ den "
G "vÀnstra sidan av fönstret."
N msgid "Print _line numbers every"
N msgstr "Skriv ut _radnummer var"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
G msgid "The print settings let you customize how gedit prints documents."
G msgstr ""
G "UtskriftsinstÀllningarna lÄter dig anpassa hur gedit skriver ut dokument."
N msgid "Print fonts"
N msgstr "Utskriftstypsnitt"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
G msgid "The save settings let you customize how gedit saves files."
G msgstr "SparandeinstÀllningarna lÄter dig anpassa hur gedit sparar filer."
G 
G msgid ""
G "The status bar settings let you show or hide status bar and customize its "
G "appearance."
G msgstr ""
G "StatusradsinstÀllningarna lÄter dig visa eller dölja statusraden och anpassa "
G "dess utseende."
N msgid "Remove an encoding"
N msgstr "Ta bort en kodning"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
G msgid "The tabs settings let you customize the tabs width."
G msgstr "FlikinstÀllningarna lÄter dig anpassa flikbredden."
N msgid "Se_lection color:"
N msgstr "Ma_rkeringsfÀrg:"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
G msgid ""
G "The toolbar settings let you show or hide toolbar and customize its "
G "appearance."
G msgstr ""
G "VerktygsradsinstÀllningarna lÄter dig visa eller dölja verktygsraden och "
G "anpassa dess utseende."
N msgid "Selecte_d text color:"
N msgstr "FÀrg pÄ markera_d text:"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
G msgid ""
G "The undo settings let you set the maximum number of actions that gedit can "
G "undo."
G msgstr ""
G "ÅngrainstĂ€llningarna lĂ„ter dig stĂ€lla in det maximala antalet Ă„tgĂ€rder som "
G "gedit kan Ă„ngra."
N msgid "Set _tabs width equivalent to"
N msgstr "StÀll in _flikbreddar lika med"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
G msgid "The wrap mode settings let you customize how lines have to be wrapped."
G msgstr "RadbrytningsinstÀllningarna lÄter dig anpassa hur rader ska radbrytas."
G 
G msgid "Toolbars"
G msgstr "Verktygsrader"
N msgid "Set limit on _undo actions to"
N msgstr "SÀtt grÀns pÄ antalet _Ängra-ÄtgÀrder till"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
G msgid "Top"
G msgstr "Överkant"
N msgid "U_se default theme colors"
N msgstr "Anv_Ànd standardtemafÀrger"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
G msgid "Toplevel"
G msgstr "Överst"
G 
G msgid "U_se current locale only if the file already use it"
G msgstr "Anv_Ànd aktuell lokal endast om filen redan anvÀnder den"
N msgid "U_se original file encoding if possible"
N msgstr "A_nvÀnd om möjligt originalfilens kodning"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
G msgid "U_se default theme colors"
G msgstr "Anv_Ànd standardtemafÀrger"
N msgid "Use cu_rrent locale's encoding if possible"
N msgstr "AnvÀnd om möjligt a_ktuell lokals kodning"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
N msgid "Use current _locale's encoding if possible"
N msgstr "AnvÀnd om möjligt aktuell _lokals kodning"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
G msgid "Use current _locale when possible"
G msgstr "AnvÀnd aktuell _lokal dÄ det Àr möjligt"
N msgid "Wrap mode"
N msgstr "RadbrytningslÀge"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:54
G msgid "When saving..."
G msgstr "Vid sparande..."
N msgid "_Autosave current file every"
N msgstr "Spara aktuell fil _automatiskt var"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:55
G msgid "Wrap lines at _word boundaries"
G msgstr "Radbryt rader vid _ordgrÀnser"
N msgid "_Background color:"
N msgstr "_BakgrundsfÀrg:"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:56
G msgid "Wrap lines at ch_aracter boundaries"
G msgstr "Radbryt rader vid _teckengrÀnser"
N msgid "_Body:"
N msgstr "_Kropp:"
N 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:57
N msgid "_Display line numbers"
N msgstr "_Visa radnummer"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:58
G msgid "_According to system settings"
G msgstr "_Enligt systeminstÀllningar"
N msgid "_Print page headers"
N msgstr "Skriv _ut sidhuvud"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:59
G msgid "_Auto save current file every"
G msgstr "Spara den aktiva filen _automatiskt var"
N msgid "_Restore Default Fonts"
N msgstr "_ÅterstĂ€ll standardtypsnitt"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:60
G msgid "_Background color:"
G msgstr "_BakgrundsfÀrg:"
N msgid "_Supported encodings:"
N msgstr "_Kodningar som stöds:"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:61
G msgid "_Display line numbers"
G msgstr "_Visa radnummer"
N msgid "_Text color:"
N msgstr "_TextfÀrg:"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:62
G msgid "_Font used by the editor: "
G msgstr "_Typsnitt som anvÀnds av redigeraren: "
N msgid "_Use default theme font"
N msgstr "_AnvÀnd standardtypsnitt i tema"
 
G msgid "_Icon"
G msgstr "_Ikon"
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:63
N msgid "_action(s)"
N msgstr "_ÄtgÀrd(er)"
 
 # Antar att detta Àr i "... var [ ] minut", alltsÄ inte plural pÄ svenska
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:64
G msgid "_MDI Mode:"
G msgstr "_MDI-lÀge:"
N msgid "_minutes"
N msgstr "_minut"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:65
G msgid "_Never wrap lines"
G msgstr "Radbryt al_drig rader"
N msgid "character(s)"
N msgstr "tecken"
 
 #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:66
G msgid "_Show status bar"
G msgstr "_Visa statusrad"
G 
G msgid "_Show toolbar"
G msgstr "_Visa verktygsrad"
N msgid "li_ne(s)"
N msgstr "ra_d(er)"
 
G msgid "_Text color:"
G msgstr "_TextfÀrg:"
 #: src/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:107
N msgid "_Insert a new preview phrase."
N msgstr "_Infoga en ny förhandsgranskningsfras."
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:113
N msgid "Modify preview phrase..."
N msgstr "Ändra förhandsgranskningsfras..."
 
G msgid "_Use default theme font"
G msgstr "_AnvÀnd standardtypsnitt i tema"
 #: src/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:167
N msgid "Preview"
N msgstr "Förhandsgranskning"
 
G msgid "level(s)"
G msgstr "nivÄ(er)"
G 
G msgid "line(s)"
G msgstr "rad(er)"
 #: src/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:180
N msgid "_Modify preview phrase..."
N msgstr "_Ändra förhandsgranskningsfras..."
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:243
N msgid "Font Selection"
N msgstr "Typsnittsval"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:89
N msgid "Sans Regular 12"
N msgstr "Sans Regular 12"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:90
N msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
N msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅÄÄÀÖö"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:91
N msgid "Pick a Font"
N msgstr "VĂ€lj ett typsnitt"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:176
N msgid "Title"
N msgstr "Titel"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:177
N msgid "The title of the selection dialog box"
N msgstr "Titeln pÄ vÀljardialogfönstret"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:197
N msgid "Font name"
N msgstr "Typnsnittsnamn"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:198
N msgid "Name of the selected font"
N msgstr "Namn pÄ det valda typsnittet"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:206
N msgid "Preview text"
N msgstr "Förhandsgranskningstext"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:207
N msgid "Preview text shown in the dialog"
N msgstr "Förhandsgranskningstext som visas i dialogen"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:215
N msgid "Use font in label"
N msgstr "AnvÀnd typsnitt i etikett"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:216
N msgid "Use font in the label in font info mode"
N msgstr "AnvÀnd typsnitt i etiketten i typsnittsinformationslÀge"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:224
N msgid "Font size for label"
N msgstr "Typsnittstorlek för etikett"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:225
N msgid "Font size for label in font info mode"
N msgstr "Typsnittsstorlek för etikett i typsnittsinformationslÀge"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:235
N msgid "Show size"
N msgstr "Visa storlek"
N 
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:236
N msgid "Show size in font info mode"
N msgstr "Visa storlek i typsnittsinformationslÀge"
 
G msgid "minutes"
G msgstr "minut"
 #: src/dialogs/gnome-print-font-picker.c:1015
N msgid "Font"
N msgstr "Typsnitt"
 
 
 #: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:3
G msgid "D_etails"
G msgstr "D_etaljer"
N msgid "De_tails"
N msgstr "De_taljer"
 
 
 #: src/dialogs/replace.glade2.h:3
N msgid "Match _entire word only"
N msgstr "Sök endast _hela ord"
N 
 #: src/dialogs/replace.glade2.h:5
 
 #: src/dialogs/replace.glade2.h:7
G msgid "Search from the c_ursor position"
G msgstr "Sök frÄn mark_örpositionen"
N msgid "_Match case"
N msgstr "_Gör skillnad pÄ gemener/VERSALER"
 
 
G msgid "Enter the location (URI) of the file you would like to open:"
G msgstr "Ange platsen (URI:n) för de filer som du vill öppna:"
 #: src/dialogs/replace.glade2.h:9
N msgid "_Wrap around"
N msgstr "_Börja om frÄn början"
 
 #: src/dialogs/uri.glade2.h:2
N msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
N msgstr "Ange _platsen (URI:n) för den fil som du vill öppna:"
N 
 #: src/dialogs/uri.glade2.h:3
 
G msgid "gtk-open"
G msgstr "gtk-open"
G 
G msgid "Show mdi debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för mdi."
G 
G msgid "Show commands debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för kommandon."
G 
G msgid "Show document debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för dokument."
G 
G msgid "Show file debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för filer."
G 
G msgid "Show plugin debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för insticksmoduler."
G 
G msgid "Show prefs debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för instÀllningar."
G 
G msgid "Show printing debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för utskrifter."
G 
G msgid "Show search debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för sökning."
G 
G msgid "Show undo debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för Ängrande."
G 
G msgid "Show view debugging messages."
G msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för vyer."
G 
G msgid "Show recent debugging messages."
G msgstr "Visa de senaste felsökningsmeddelandena."
G 
G msgid "Turn on all debugging messages."
G msgstr "Aktivera alla felsökningsmeddelanden."
G 
G msgid "The GNOME text editor"
G msgstr "GNOME-textredigeraren"
G 
G msgid "Not yet implemented."
G msgstr "Inte implementerat Àn."
G 
G msgid "The string \"%s\" has not been found."
G msgstr "StrÀngen \"%s\" kunde inte hittas."
G 
G msgid "Impossible to update gedit settings."
G msgstr "Omöjligt att uppdatera gedit-instÀllningar."
 #: src/gedit-commands.c:471
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Andreas Hydén\n"
N "Martin NorbÀck\n"
N "Martin Wahlén\n"
N "Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org"
 
 
 #: src/gedit-document.c:551 src/gedit-document.c:598
N msgid "Invalid file name"
N msgstr "Ogiltigt filnamn"
N 
 #: src/gedit-document.c:710 src/gedit-document.c:794
 
 #: src/gedit-document.c:1024
 #, c-format
N msgid "Could not read symbolic link information for %s"
N msgstr "Kunde inte lÀsa information om symbolisk lÀnken %s"
N 
 #: src/gedit-document.c:1070
N msgid "The file has too many symbolic links."
N msgstr "Filen har för mÄnga symboliska lÀnkar."
N 
 #: src/gedit-document.c:1126
 #, c-format
 
G msgid "Could not create the backup copy of the file."
G msgstr "Kunde inte skapa en sÀkerhetskopia av filen."
 #: src/gedit-document.c:1146
N msgid "Invalid filename."
N msgstr "Ogiltigt filnamn."
 
 #: src/gedit-document.c:1286
 msgid ""
G "Make sure that the path you provided exists, and that you have the "
G "appropriate write permissions."
N "There is not enough disk space to save the file.\n"
N "Please free some disk space and try again."
 msgstr ""
G "Se till att sökvÀgen du angav existerar, och att du har de rÀtta "
G "skrivrÀttigheterna."
N "Det finns inte tillrÀckligt med diskutrymme för att spara filen.\n"
N "Frigör en del utrymme pÄ disken och försök igen."
 
 #: src/gedit-document.c:1291
 msgid ""
G "There is no enough disk space to save the file.\n"
G "Please, free some space on the disk and try again."
N "The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
N "sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
N "not have this limitation."
 msgstr ""
G "Det finns inte tillrÀckligt med diskutrymme för att spara filen.\n"
G "Frigör en del utrymme pÄ disken och försök igen."
N "Disken dÀr du försöker spara filen har en begrÀnsning pÄ filstorlekar. "
N "Försök att spara en mindre fil eller spara den pÄ en disk som inte har denna "
N "begrÀnsning."
 
G msgid "The file is too big."
G msgstr "Filen Àr för stor."
 #: src/gedit-document.c:1330
N msgid "Could not create a backup file."
N msgstr "Kunde inte skapa en sÀkerhetskopia."
 
 
 #: src/gedit-file-selector-util.c:147
 #, c-format
N msgid ""
N "A file named \"%s\" already exists.\n"
N "Do you want to replace it with the one you are saving?"
N msgstr ""
N "En fil med namnet \"%s\" finns redan.\n"
N "Vill du ersÀtta den med den fil som du vill spara?"
N 
 #: src/gedit-file-selector-util.c:158
 #, c-format
N msgid ""
N "The file \"%s\" is read-only.\n"
N "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
N msgstr ""
N "Filen \"%s\" Àr skrivskyddad.\n"
N "Vill du försöka ersÀtta den med den fil som du vill spara?"
N 
 #: src/gedit-file-selector-util.c:544
N msgid "Select a filename to save"
N msgstr "VĂ€lj ett filnamn att spara"
N 
 #: src/gedit-file.c:151
 
 #: src/gedit-file.c:628
 #, c-format
N msgid ""
N "Do you want to revert to saved the document '%s'?\n"
N "\n"
N "You will not be able to undo this operation."
N msgstr ""
N "Vill du ÄtergÄ till det sparade dokumentet \"%s\"?\n"
N "\n"
N "Du kommer inte att kunna Ängra denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/gedit-file.c:638 src/gedit-ui.xml.h:99
N msgid "_Revert"
N msgstr "_ÅtergĂ„"
N 
 #: src/gedit-file.c:672
 #, c-format
 
 #: src/gedit-file.c:721
 #, c-format
G msgid "Loading %d file..."
N msgid "Loading %d files..."
 msgstr "LĂ€ser in %d filer..."
 
 #: src/gedit-file.c:757
 #, c-format
N msgid "The file \"%s\" does not exist. Would you like to create it?"
N msgstr "Filen \"%s\" finns inte. Vill du skapa den?"
N 
 #: src/gedit-file.c:812
 #, c-format
 
G msgid ""
G "A file named ''%s'' already exists.\n"
G "Do you want to replace it with the one you are saving?"
G msgstr ""
G "En fil med namnet \"%s\" finns redan.\n"
G "Vill du ersÀtta den med den fil som du vill spara?"
G 
G msgid "Do_n't replace"
G msgstr "ErsÀtt i_nte"
G 
G msgid "Select a filename to save"
G msgstr "VĂ€lj ett filnamn att spara"
 #. Read only
 #: src/gedit-mdi-child.c:215
N msgid "RO"
N msgstr "SKRIVSK"
N 
 #. Add the detach tab button
 #: src/gedit-mdi-child.c:539 src/gedit-ui.xml.h:89
N msgid "_Move to New Window"
N msgstr "_Flytta till nytt fönster"
N 
 #: src/gedit-mdi.c:446
N msgid "Open a file."
N msgstr "Öppna en fil."
 
 
 #: src/gedit-plugins-engine.c:468
 #, c-format
G msgid "Error, the plugin '%s' did not specified a name"
G msgstr "Fel, insticksmodulen \"%s\" angav inte ett namn"
N msgid "Error, impossible to destroy plugin '%s'"
N msgstr "Fel, omöjligt att förstöra insticksmodulen \"%s\""
 
 
 #: src/gedit-prefs-manager.c:335
N msgid "Cannot initialize preferences manager."
N msgstr "Kan inte initiera instÀllningshanteraren."
N 
 #: src/gedit-prefs-manager.c:1756
 #, c-format
N msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
N msgstr "\"%s\" förvÀntades men \"%s\" mottogs för nyckeln %s"
N 
 #: src/gedit-print.c:254
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:2
G msgid "About..."
G msgstr "Om..."
N msgid "C_ustomize Statusbar"
N msgstr "An_passa statusrad"
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:3
G msgid "Add/Remove plugins"
G msgstr "LĂ€gg till/ta bort insticksmoduler"
N msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
N msgstr "Ändra synligheten pĂ„ utdatafönstret i det aktuella fönstret"
 
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:18
N msgid "Delete"
N msgstr "Ta bort"
N 
 #: src/gedit-ui.xml.h:19
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:25
N msgid "Go to _Line..."
N msgstr "GĂ„ till _rad..."
N 
 #: src/gedit-ui.xml.h:26
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:29
N msgid "Move the current document to a new window"
N msgstr "Flytta det aktuella dokument till ett nytt fönster"
N 
 #: src/gedit-ui.xml.h:30
 
G msgid "Pr_eferences..."
G msgstr "_InstÀllningar..."
 #: src/gedit-ui.xml.h:40
N msgid "Pr_eferences"
N msgstr "_InstÀllningar"
 
G msgid "Print Previe_w"
G msgstr "Förhands_granska"
 #: src/gedit-ui.xml.h:42
N msgid "Print Previe_w..."
N msgstr "Förhands_granska..."
 
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:68
 msgid "Show _Cursor Position"
G msgstr "VIsa _markörposition"
N msgstr "Visa _markörposition"
 
 
G msgid "_About..."
G msgstr "_Om..."
 #: src/gedit-ui.xml.h:74
N msgid "_About"
N msgstr "_Om"
 
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:76
N msgid "_Close All"
N msgstr "S_tÀng alla"
N 
 #: src/gedit-ui.xml.h:77
 
G msgid "_Find"
G msgstr "_Sök"
 #: src/gedit-ui.xml.h:86
N msgid "_Find..."
N msgstr "_Sök..."
 
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:88
N msgid "_Icon"
N msgstr "_Ikon"
N 
 #: src/gedit-ui.xml.h:90
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:92
N msgid "_Output Window"
N msgstr "_Utdatafönster"
N 
 #: src/gedit-ui.xml.h:93
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:95
N msgid "_Priority Text beside Icons"
N msgstr "_Prioritetstext bredvid ikoner"
N 
 #: src/gedit-ui.xml.h:96
 
G msgid "_Revert"
G msgstr "_ÅtergĂ„"
 #: src/gedit-ui.xml.h:98
N msgid "_Replace..."
N msgstr "_ErsÀtt..."
 
 
 #: src/gedit-ui.xml.h:101
N msgid "_Save All"
N msgstr "_Spara alla"
N 
 #: src/gedit-ui.xml.h:102
 
G msgid "_Status Bar"
 #: src/gedit-ui.xml.h:103
N msgid "_Statusbar"
 msgstr "_Statusrad"
 
 
G msgid ""
G "Could not open the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
G msgstr ""
G "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom gedit inte kan hantera %s:-platser."
 #: src/gedit-utils.c:813
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not open the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
N msgstr ""
N "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom gedit inte kan hantera %s:-platser."
N 
 #: src/gedit-utils.c:819
 #, c-format
N msgid "Could not open the file \"%s\""
N msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\""
N 
 #: src/gedit-utils.c:829
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not open the file \"%s\" because it contains data in an invalid format."
N msgstr ""
N "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den innehÄller data i ett ogiltigt "
N "format."
N 
 #: src/gedit-utils.c:836
 #, c-format
N msgid "Could not open the file \"%s\" because it is too big."
N msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den Àr för stor."
N 
 #: src/gedit-utils.c:843
 #, c-format
N msgid ""
N "\"%s\" is not a valid location.\n"
N "\n"
N "Please, check that you typed the location correctly and try again."
N msgstr ""
N "\"%s\" Àr ingen giltig plats.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:850
 #, c-format
N msgid "Could not open the file \"%s\" because access was denied."
N msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom Ätkomst nekades."
N 
 #: src/gedit-utils.c:857
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not open the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
N "\n"
N "Please, close some open file and try again."
N msgstr ""
N "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom det finns för mÄnga öppna filer.\n"
N "\n"
N "StÀng nÄgra öppna filer och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:865
 #, c-format
N msgid ""
N "\"%s\" is a directory.\n"
N "\n"
N "Please, check that you typed the location correctly and try again."
N msgstr ""
N "\"%s\" Àr en katalog.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:872
 #, c-format
N msgid ""
N "Not enough available memory to open the file \"%s\". Please, close some "
N "running application and try again."
N msgstr ""
N "Det finns inte tillrÀckligt med minne för att öppna filen \"%s\". StÀng "
N "nÄgra körande program och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:898
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not open the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found.\n"
N "\n"
N "Please, check that you typed the location correctly and that your proxy "
N "settings are correct and then try again."
N msgstr ""
N "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom vÀrden \"%s\" inte kunde hittas.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att du angav platsen korrekt och att dina "
N "proxyserverinstÀllningar stÀmmer och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:913
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not open the file \"%s\" because the host name was invalid.\n"
N "\n"
N "Please, check that you typed the location correctly and try again."
N msgstr ""
N "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom vÀrdnamnet var ogiltigt.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:920
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not open the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
N "\n"
N "Please, check that your proxy settings are correct and try again."
N msgstr ""
N "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom vÀrdnamnet var tomt.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att dina proxyserverinstÀllningar stÀmmer och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:927
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not open the file \"%s\" because the attempt to log in failed.\n"
N "\n"
N "Please, check that you typed the location correctly and try again."
N msgstr ""
N "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom försöket att logga in misslyckades.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:935
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not open the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
N "\n"
N "Probably, you are trying to open a binary file."
N msgstr ""
N "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den innehÄller ogiltig UTF-8-data.\n"
N "\n"
N "Du försöker troligtvis öppna en binÀr fil."
N 
 #: src/gedit-utils.c:973
 #, c-format
N msgid "Could not open the file \"%s\"."
N msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\"."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1024
 #, c-format
N msgid "Could not save the file \"%s\"."
N msgstr "Kunde inte spara filen \"%s\"."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1028
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not save the file \"%s\".\n"
N "\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Kunde inte spara filen \"%s\".\n"
N "\n"
N "%s"
N 
 #: src/gedit-utils.c:1081
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot find it.\n"
N "\n"
N "Perhaps, it has recently been deleted."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom gedit inte kan hitta den.\n"
N "\n"
N "Den kanske har tagits bort nyligen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1088
 #, c-format
N msgid "Could not revert the file \"%s\" because it contains corrupted data."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom den innehÄller trasig data."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1099
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom gedit inte kan hantera %s:-"
N "platser."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1105 src/gedit-utils.c:1245
 #, c-format
N msgid "Could not revert the file \"%s\"."
N msgstr "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\"."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1115
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not revert the file \"%s\" because it contains data in an invalid "
N "format."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom den innehÄller data i ett "
N "ogiltigt format."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1122
 #, c-format
N msgid "Could not revert the file \"%s\" because it is too big."
N msgstr "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom den Àr för stor."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1129
 #, c-format
N msgid "Could not revert the file \"%s\" because access was denied."
N msgstr "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom Ätkomst nekades."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1136
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not revert the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
N "\n"
N "Please, close some open file and try again."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom det finns för mÄnga öppnade "
N "filer.\n"
N "\n"
N "StÀng nÄgra öppna filer och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1144
 #, c-format
N msgid ""
N "Not enough available memory to revert the file \"%s\". Please, close some "
N "running application and try again."
N msgstr ""
N "Inte tillrÀckligt med minne för att ÄterstÀlla filen \"%s\". StÀng nÄgra "
N "körande program och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1170
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not revert the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found.\n"
N "\n"
N "Please, check that your proxy settings are correct and try again."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom vÀrden \"%s\" inte kunde "
N "hittas.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att dina proxyserverinstÀllningar stÀmmer och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1184
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not revert the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
N "\n"
N "Please, check that your proxy settings are correct and try again."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom vÀrden var tom.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att dina proxyserverinstÀllningar stÀmmer och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1191
 #, c-format
N msgid "Could not revert the file \"%s\" because the attempt to log in failed."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom försöket att logga in "
N "misslyckades."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1198
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not revert the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
N "\n"
N "Probably, you are trying to revert a binary file."
N msgstr ""
N "Kunde inte ÄterstÀlla filen \"%s\" eftersom den innehÄller ogiltig UTF-8-"
N "data.\n"
N "\n"
N "Du försöker troligtvis ÄterstÀlla en binÀr fil."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1207
N msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
N msgstr "Det gÄr inte att ÄterstÀlla ett namnlöst dokument."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1296
 #, c-format
N msgid "The file \"%s\" already exists."
N msgstr "Filen \"%s\" finns redan."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1302
 #, c-format
N msgid ""
N "\"%s\" is a directory.\n"
N "\n"
N "Please, check that you typed the location correctly."
N msgstr ""
N "\"%s\" Àr en katalog.\n"
N "\n"
N "Kontrollera att du angav platsen korrekt."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1311
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot create the file \"%s\".\n"
N "\n"
N "Make sure you have the appropriate write permissions."
N msgstr ""
N "Kan inte skapa filen \"%s\".\n"
N "\n"
N "Se till att du har de rÀtta skrivrÀttigheterna."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1318
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot create the file \"%s\".\n"
N "\n"
N "The file name is too long."
N msgstr ""
N "Kan inte skapa filen \"%s\".\n"
N "\n"
N "Filnamnet Àr för lÄngt."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1325
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot create the file \"%s\".\n"
N "\n"
N "A directory component in the file name does not exist or is a dangling "
N "symbolic link."
N msgstr ""
N "Kan inte skapa filen \"%s\".\n"
N "\n"
N "En katalogkomponent i filnamnet finns inte eller Àr en lös symbolisk lÀnk."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1334
 #, c-format
N msgid ""
N "There is not enough disk space to create the file \"%s\".\n"
N "\n"
N "Please free some disk space and try again."
N msgstr ""
N "Det finns inte tillrÀckligt med diskutrymme för att spara filen \"%s\".\n"
N "\n"
N "Frigör en del utrymme pÄ disken och försök igen."
N 
 #: src/gedit-utils.c:1340
 #, c-format
N msgid "Could not create the file \"%s\"."
N msgstr "Kunde inte skapa filen \"%s\"."
N 
 #.
 #. if (col == chars)
 #. msg = g_strdup_printf (_(" Ln %d, Col. %d"), row + 1, col + 1);
 #. else
 #. msg = g_strdup_printf (_(" Ln %d, Col. %d-%d"), row + 1, chars + 1, col + 1);
 #.
 #: src/gedit-view.c:1076
 #, c-format
N msgid " Ln %d, Col. %d"
N msgstr " Rad %d, kolumn %d"
N 
 #: src/gedit-view.c:1114
N msgid " OVR"
N msgstr " ÖVR"
N 
 #: src/gedit-view.c:1116
N msgid " INS"
N msgstr " INF"
N 
 #: src/gedit2.c:77
N msgid "Show utility debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för verktyg."
N 
 #: src/gedit2.c:80
N msgid "Show mdi debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för mdi."
N 
 #: src/gedit2.c:83
N msgid "Show commands debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för kommandon."
N 
 #: src/gedit2.c:86
N msgid "Show document debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för dokument."
N 
 #: src/gedit2.c:89
N msgid "Show file debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för filer."
N 
 #: src/gedit2.c:92
N msgid "Show plugin debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för insticksmoduler."
N 
 #: src/gedit2.c:95
N msgid "Show prefs debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för instÀllningar."
N 
 #: src/gedit2.c:98
N msgid "Show printing debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för utskrifter."
N 
 #: src/gedit2.c:101
N msgid "Show search debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för sökning."
N 
 #: src/gedit2.c:104
N msgid "Show undo debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för Ängrande."
N 
 #: src/gedit2.c:107
N msgid "Show view debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för vyer."
N 
 #: src/gedit2.c:110
N msgid "Show recent debugging messages."
N msgstr "Visa de senaste felsökningsmeddelandena."
N 
 #: src/gedit2.c:113
N msgid "Show session management debugging messages."
N msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för sessionshantering."
N 
 #: src/gedit2.c:116
N msgid "Turn on all debugging messages."
N msgstr "Aktivera alla felsökningsmeddelanden."
N 
 #: src/gedit2.c:119
N msgid "Quit an existing instance of gedit"
N msgstr "Avsluta en befintlig instans av gedit"
N 
 #: src/gedit2.c:122
N msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
N msgstr "Skapa ett nytt topplagersfönster i en befintlig instans av gedit"
N 
 #: src/gedit2.c:125
N msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
N msgstr "Skapa ett nytt dokument i en befintlig instans av gedit"
N 
 #: src/gedit-output-window.c:329
N msgid "Close the output window"
N msgstr "StÀng utdatafönstret"
N 
 #: src/gedit-output-window.c:367
N msgid "Copy selected lines"
N msgstr "Kopiera markerade rader"
N 
 #: src/gedit-output-window.c:387
N msgid "Clear the output window"
N msgstr "Töm utdatafönstret"
N 
 #: src/gedit-output-window.c:427
N msgid "Output Lines"
N msgstr "Utdatafönstret"
N 
 #: src/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:1
N msgid "Choose one or more e_ncodings:"
N msgstr "VĂ€lj en eller flera _kodningar:"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:143 src/gedit-encodings.c:169
 #: src/gedit-encodings.c:210 src/gedit-encodings.c:260
 #: src/gedit-encodings.c:285
N msgid "Western"
N msgstr "VÀsterlÀndsk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:145 src/gedit-encodings.c:212
 #: src/gedit-encodings.c:240 src/gedit-encodings.c:281
N msgid "Central European"
N msgstr "Centraleuropeisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:147
N msgid "South European"
N msgstr "Sydeuropeisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:149 src/gedit-encodings.c:165
 #: src/gedit-encodings.c:295
N msgid "Baltic"
N msgstr "Baltisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:151 src/gedit-encodings.c:214
 #: src/gedit-encodings.c:227 src/gedit-encodings.c:231
 #: src/gedit-encodings.c:244 src/gedit-encodings.c:283
N msgid "Cyrillic"
N msgstr "Kyrillisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:153 src/gedit-encodings.c:220
 #: src/gedit-encodings.c:238 src/gedit-encodings.c:293
N msgid "Arabic"
N msgstr "Arabisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:155 src/gedit-encodings.c:250
 #: src/gedit-encodings.c:287
N msgid "Greek"
N msgstr "Grekisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:157
N msgid "Hebrew Visual"
N msgstr "Synlig hebreisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:159 src/gedit-encodings.c:218
 #: src/gedit-encodings.c:256 src/gedit-encodings.c:291
N msgid "Hebrew"
N msgstr "Hebreisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:161 src/gedit-encodings.c:216
 #: src/gedit-encodings.c:264 src/gedit-encodings.c:289
N msgid "Turkish"
N msgstr "Turkisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:163
N msgid "Nordic"
N msgstr "Nordisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:167
N msgid "Celtic"
N msgstr "Keltisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:171 src/gedit-encodings.c:262
N msgid "Romanian"
N msgstr "RumÀnsk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:174 src/gedit-encodings.c:176
 #: src/gedit-encodings.c:178 src/gedit-encodings.c:180
N msgid "Unicode"
N msgstr "Unicode"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:183
N msgid "Armenian"
N msgstr "Armensk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:185 src/gedit-encodings.c:187
 #: src/gedit-encodings.c:196
N msgid "Chinese Traditional"
N msgstr "Traditionell kinesisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:189
N msgid "Cyrillic/Russian"
N msgstr "Kyrillisk/Rysk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:192 src/gedit-encodings.c:223
 #: src/gedit-encodings.c:270
N msgid "Japanese"
N msgstr "Japansk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:194 src/gedit-encodings.c:225
 #: src/gedit-encodings.c:229 src/gedit-encodings.c:276
N msgid "Korean"
N msgstr "Koreansk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:199 src/gedit-encodings.c:201
 #: src/gedit-encodings.c:203 src/gedit-encodings.c:207
N msgid "Chinese Simplified"
N msgstr "Förenklad kinesisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:205
N msgid "Georgian"
N msgstr "Georgisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:233 src/gedit-encodings.c:266
N msgid "Cyrillic/Ukrainian"
N msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:242
N msgid "Croatian"
N msgstr "Kroatisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:246
N msgid "Hindi"
N msgstr "Hindi"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:248
N msgid "Farsi"
N msgstr "Farsi"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:252
N msgid "Gujarati"
N msgstr "Gujarati"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:254
N msgid "Gurmukhi"
N msgstr "Gurmukhi"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:258
N msgid "Icelandic"
N msgstr "IslÀndsk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:272 src/gedit-encodings.c:278
 #: src/gedit-encodings.c:297
N msgid "Vietnamese"
N msgstr "Vietnamesisk"
N 
 #: src/gedit-encodings.c:274
N msgid "Thai"
N msgstr "Thai"
N 
 #: src/recent-files/egg-recent-vfs-utils.c:90
N msgid " (invalid Unicode)"
N msgstr " (ogiltig Unicode)"
N 
 #~ msgid "sans 12"
 #~ msgstr "sans 12"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "(C) 1998-2000 Evan Lawrence and Alex Robert\n"
 #~ "(C) 2000-2002 Chema Celorio and Paolo Maggi"
 #~ msgstr ""
 #~ "© 1998-2000 Evan Lawrence och Alex Robert\n"
 #~ "© 2000-2002 Chema Celorio och Paolo Maggi"
N 
 #~ msgid "action(s)"
 #~ msgstr "ÄtgÀrd(er)"
N 
 #~ msgid "minutes"
 #~ msgstr "minut"
N 
 #~ msgid "line(s)"
 #~ msgstr "rad(er)"
N 
 #~ msgid "Compare two files..."
 #~ msgstr "JÀmför tvÄ filer..."
N 
 #~ msgid "_Word Count"
 #~ msgstr "_OrdrÀkning"
N 
 #~ msgid "Word count"
 #~ msgstr "OrdrÀkning"
N 
 #~ msgid "Execute a shell command"
 #~ msgstr "Kör ett skalkommando"
N 
 #~ msgid "Shell output"
 #~ msgstr "Skalutdata"
N 
 #~ msgid "Capture the command _output"
 #~ msgstr "FĂ„nga kommando_utdata"
N 
 #~ msgid "Specify the working directory and the command you want to run."
 #~ msgstr "Ange arbetskatalogen och det kommando som du vill köra."
N 
 #~ msgid "Select a format"
 #~ msgstr "VĂ€lj ett format"
N 
 #~ msgid "<i>You will not be able to undo the sort operation.</i>"
 #~ msgstr "<i>Du kommer inte att kunna Ängra sorteringsÄtgÀrden.</i>"
N 
 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Sort Order</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Sorteringsordning</span>"
N 
 #~ msgid "Cas_e sensitive"
 #~ msgstr "Gör skillnad pÄ g_emener/VERSALER"
N 
 #~ msgid "_Ascending"
 #~ msgstr "_Stigande"
N 
 #~ msgid "_Descending"
 #~ msgstr "_Fallande"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Could not find the required widgets inside languages-dialog.glade2.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte hitta de nödvÀndiga widgetarna i languages-dialog.glade2.\n"
N 
 #~ msgid "_Spelling..."
 #~ msgstr "_Stavning..."
N 
 #~ msgid "_Check Spelling..."
 #~ msgstr "_Kontrollera stavning..."
N 
 #~ msgid "_Goto line"
 #~ msgstr "_GĂ„ till rad"
N 
 #~ msgid "Could not find the required widgets inside goto-line.glade2.\n"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta de nödvÀndiga widgetarna i goto-line.glade2.\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Could not find the required widgets inside program-location-dialog."
 #~ "glade2.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte hitta de nödvÀndiga widgetarna i program-location-dialog."
 #~ "glade2.\n"
N 
 #~ msgid " _Wrap lines (at character boundaries)"
 #~ msgstr " _Radbryt rader (vid teckengrÀnser)"
N 
 #~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Load</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">LĂ€s in</span>"
N 
 #~ msgid "<span weight=\"bold\">When saving...</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Vid sparande...</span>"
N 
 #~ msgid "Font used to print line _numbers:"
 #~ msgstr "Typsnitt som anvÀnds för rad_nummer:"
N 
 #~ msgid "Font used to print the _body:"
 #~ msgstr "Typsnitt som anvÀnds för _kroppen:"
N 
 #~ msgid "_Font used by the editor: "
 #~ msgstr "_Typsnitt som anvÀnds av redigeraren: "
N 
 #~ msgid "_Font used to print headers:"
 #~ msgstr "_Typsnitt som anvÀnds för att skriva ut huvuden:"
N 
 #~ msgid "Goto _Line"
 #~ msgstr "GĂ„ till _rad"
N 
 #~ msgid "Pr_eferences..."
 #~ msgstr "_InstÀllningar..."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Could not find the required widgets inside gedit-encodings-dialog."
 #~ "glade2.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte hitta de nödvÀndiga widgetarna i gedit-encodings-dialog."
 #~ "glade2.\n"
N 
 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Search from</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Sök frÄn</span>"
N 
 #~ msgid "C_ursor position"
 #~ msgstr "_Markörposition"
N 
 #~ msgid "Case sensi_tive"
 #~ msgstr "Gör skillnad pÄ geme_ner/VERSALER"
N 
 #~ msgid "_Beginning of the document"
 #~ msgstr "_Början av dokumentet"
N 
 #~ msgid "Not yet implemented."
 #~ msgstr "Inte implementerat Àn."
N 
 #~ msgid "The string \"%s\" has not been found."
 #~ msgstr "StrÀngen \"%s\" kunde inte hittas."
N 
 #~ msgid "Close All"
 #~ msgstr "StÀng alla"
N 
 #~ msgid "Save All"
 #~ msgstr "Spara alla"
N 
 #~ msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
 #~ msgstr "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
N 
 #~ msgid "<b>Completed spell checking</b>"
 #~ msgstr "<b>Stavningskontrollen fÀrdig</b>"
N 
 #~ msgid "Set program location ..."
 #~ msgstr "StÀll in programplats..."
N 
 #~ msgid "_Move to a New Window"
 #~ msgstr "_Flytta till ett nytt fönster"
N 
 #~ msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
 #~ msgstr "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
N 
 #~ msgid "Sort Order"
 #~ msgstr "Sorteringsordning"
N 
 #~ msgid "Language"
 #~ msgstr "SprÄk"
N 
 #~ msgid "word"
 #~ msgstr "ord"
N 
 #~ msgid "When creating a new file..."
 #~ msgstr "Vid skapande av ny fil..."
N 
 #~ msgid "(invalid Unicode)"
 #~ msgstr "(ogiltig Unicode)"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "If you wish to insert any of the characters in to the active \n"
 #~ "document, select the character and click the \"Insert Char\" \n"
 #~ "button or double click the character in the table."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om du vill infoga nÄgot av tecknen i det aktiva dokumentet\n"
 #~ "vÀljer du tecknet och klickar pÄ knappen \"Infoga tecken\",\n"
 #~ "eller dubbelklickar pÄ tecknet i tabellen."
N 
 #~ msgid "Insert char"
 #~ msgstr "Infoga tecken"
N 
 #~ msgid "gedit: ASCII table"
 #~ msgstr "gedit: ASCII-tabell"
N 
 #~ msgid "Insert Shell _Output"
 #~ msgstr "Infoga skal_utdata"
N 
 #~ msgid "Select the group of tab you want to use"
 #~ msgstr "VÀlj den grupp med flikar som du vill anvÀnda"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The tag list plugin provides a method to easily insert into a document "
 #~ "commonly used tabs/strings without having to type them."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tagglisteinsticksmodulen tillhandahÄller en metod för att enkelt infoga "
 #~ "vanligt anvÀnda flikar/strÀngar i dokument utan att behöva skriva dem."
N 
 #~ msgid "Select the format to use when inserting date/time."
 #~ msgstr "VÀlj det format som ska anvÀndas vid infogande av datum/tid."
N 
 #~ msgid "Courier 9"
 #~ msgstr "Courier 9"
N 
 #~ msgid "Helvetica 11"
 #~ msgstr "Helvetica 11"
N 
 #~ msgid "Helvetica 8"
 #~ msgstr "Helvetica 8"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Always use UTF-8 encoding (faster) when creating a new file\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "AnvÀnd alltid UTF-8-kodning (snabbare) vid skapande av en ny fil\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Always use UTF-8 encoding (faster) when saving\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "AnvÀnd alltid UTF-8-kodning (snabbare) vid sparande\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid "Colors"
 #~ msgstr "FĂ€rger"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The font & colors settings let you choose the font and the colors to be "
 #~ "used in the editor windows."
 #~ msgstr ""
 #~ "InstÀllningarna för typsnitt och fÀrger lÄter dig vÀlja det typsnitt och "
 #~ "de fÀrger som ska anvÀndas i redigerarfönstren."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The line numbers setting lets you choose to display the line numbers on "
 #~ "the left hand side of the window."
 #~ msgstr ""
 #~ "RadnummersinstÀllningen lÄter dig vÀlja om radnummer ska visas pÄ den "
 #~ "vÀnstra sidan av fönstret."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The plugin manager settings let you choose which plugins you want to have "
 #~ "loaded."
 #~ msgstr ""
 #~ "InstÀllningarna för insticksmodulhanteraren lÄter dig vÀlja vilka "
 #~ "insticksmoduler du vill ska lÀsas in."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The print fonts settings let you choose the fonts to be used to print "
 #~ "documents."
 #~ msgstr ""
 #~ "InstÀllningarna för utskriftstypsnitt lÄter dig vÀlja de typsnitt som "
 #~ "anvÀnds för att skriva ut dokument."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The print page settings let you customize how gedit prints documents."
 #~ msgstr ""
 #~ "SidutskriftsinstÀllningarna lÄter dig anpassa hur gedit skriver ut "
 #~ "dokument."
N 
 #~ msgid "The save settings let you customize how gedit saves files."
 #~ msgstr "SparandeinstÀllningarna lÄter dig anpassa hur gedit sparar filer."
N 
 #~ msgid "The tabs settings let you customize the tabs width."
 #~ msgstr "FlikinstÀllningarna lÄter dig anpassa flikbredden."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The undo settings let you set the maximum number of actions that gedit "
 #~ "can undo."
 #~ msgstr ""
 #~ "ÅngrainstĂ€llningarna lĂ„ter dig stĂ€lla in det maximala antalet Ă„tgĂ€rder "
 #~ "som gedit kan Ă„ngra."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The wrap mode settings let you customize how lines have to be wrapped."
 #~ msgstr ""
 #~ "RadbrytningsinstÀllningarna lÄter dig anpassa hur rader ska radbrytas."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Use current locale's encoding if possible when creating a new file\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "AnvÀnd om möjligt aktuell lokals kodning vid skapande av ny fil\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Use current locale's encoding if possible when saving\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "AnvÀnd om möjligt aktuell lokals kodning vid sparande\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid "When saving..."
 #~ msgstr "Vid sparande..."
N 
 #~ msgid "Wrap lines at _word boundaries"
 #~ msgstr "Radbryt rader vid _ordgrÀnser"
N 
 #~ msgid "Wrap lines at ch_aracter boundaries"
 #~ msgstr "Radbryt rader vid _teckengrÀnser"
N 
 #~ msgid "_Never wrap lines"
 #~ msgstr "Radbryt al_drig rader"
N 
 #~ msgid "Search from the c_ursor position"
 #~ msgstr "Sök frÄn mark_örpositionen"
N 
 #~ msgid "Do_n't replace"
 #~ msgstr "ErsÀtt i_nte"
N 
 #~ msgid "Error, the plugin '%s' did not specified a name"
 #~ msgstr "Fel, insticksmodulen \"%s\" angav inte ett namn"
N 
 #~ msgid "Error, impossible to save settings of the plugin '%s'"
 #~ msgstr "Fel, omöjligt att spara instÀllningar för insticksmodulen \"%s\""
N 
 #~ msgid "Clos_e All"
 #~ msgstr "St_Ă€ng alla"
N 
 #~ msgid "Recent _Files"
 #~ msgstr "Senaste _filer"
N 
 #~ msgid "Sa_ve All"
 #~ msgstr "Spa_ra alla"
N 
 #~ msgid "Open %s"
 #~ msgstr "Öppna %s"
N 
 #~ msgid "Always use UTF-8 encoding (faster) when creating a new file"
 #~ msgstr "AnvÀnd alltid UTF-8-kodning (snabbare) vid skapande av en ny fil"
N 
 #~ msgid "Always use UTF-8 encoding (faster) when saving"
 #~ msgstr "AnvÀnd alltid UTF-8-kodning (snabbare) vid sparande"
N 
 #~ msgid "Use current locale's encoding if possible when creating a new file"
 #~ msgstr "AnvÀnd om möjligt aktuell lokals kodning vid skapande av ny fil"
N 
 #~ msgid "Use current locale's encoding if possible when saving"
 #~ msgstr "AnvÀnd om möjligt aktuell lokals kodning vid sparande"
N 
 #~ msgid "Loading %d file..."
 #~ msgstr "LĂ€ser in %d fil..."
N 
 #~ msgid "U_se current locale only if the file already uses it"
 #~ msgstr "Anv_Ànd aktuell lokal endast om filen redan anvÀnder den"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Foreground color for unselected text in the editing area. This will only "
 #~ "take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
 #~ msgstr ""
 #~ "FörgrundsfÀrg för omarkerad text i redigeringsytan. Detta har endast "
 #~ "effekt om alternativet \"AnvÀnd standardfÀrger\" Àr frÄnslaget."
N 
 #~ msgid "Use Default Fonts"
 #~ msgstr "AnvÀnd standardtypsnitt"
N 
 #~ msgid "Plugin Manager"
 #~ msgstr "Insticksmodulhanterare"
N 
 #~ msgid "Could not create the Plugin Manager dialog"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa dialogen för insticksmodulhanteraren"
N 
 #~ msgid "Bottom"
 #~ msgstr "Nederkant"
N 
 #~ msgid "Icon and _text"
 #~ msgstr "Ikon och _text"
N 
 #~ msgid "Left"
 #~ msgstr "VĂ€nster"
N 
 #~ msgid "MDI"
 #~ msgstr "MDI"
N 
 #~ msgid "Modal"
 #~ msgstr "Modal"
N 
 #~ msgid "Notebook"
 #~ msgstr "FlikhÀfte"
N 
 #~ msgid "Notebook _tab position:"
 #~ msgstr "FlikhÀftens _flikposition: "
N 
 #~ msgid "Right"
 #~ msgstr "Höger"
N 
 #~ msgid "Sho_w tooltips"
 #~ msgstr "_Visa verktygstips"
N 
 #~ msgid "Show cursor _position"
 #~ msgstr "Visa markör_position"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.