bonobo-activation (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:03:57

HÀr Àr de 47 meddelandena i bonobo-activation. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/bonobo-activation.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for bonobo-activation.
 # Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.31 2002/12/18 09:47:15 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bonobo-activation\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-07-24 04:42-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-03-17 15:29+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-12-18 10:45+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:102
 msgid "Child process did not give an error message, unknown failure occurred"
G msgstr "Barnprocessen gav inget felmeddelande, okÀnt fel intrÀffade"
N msgstr "Barnprocessen gav inget felmeddelande, ett okÀnt fel intrÀffade"
 
 
 #: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:324
 #, c-format
 msgid "Unknown non-exit error (status is %u)"
G msgstr "OkÀnd icke-slutstatus (status Àr %u)"
N msgstr "OkÀnt icke avslutandefel (status Àr %u)"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:243
 msgid "File descriptor to print IOR on"
G msgstr "Filhandtag som ska skrivas IOR pÄ"
N msgstr "Filidentifierare som IOR ska skrivas pÄ"
 
 #: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:243
 #: server/activation-server-main.c:73
 msgid "FD"
G msgstr "FH"
N msgstr "FI"
 
 #: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:245
 msgid "IID to activate"
G msgstr "IID för att aktivera"
N msgstr "IID att aktivera"
 
 
 #: bonobo-activation/bonobo-activation-get-language-list.c:87
N msgid "Too many alias levels for a locale, may indicate a loop"
N msgstr "För mÄnga aliasnivÄer för en lokal, kan betyda en slinga"
N 
 #: server/activation-context-corba.c:621
 
G msgid "Query failed: "
G msgstr "FrÄga misslyckades: "
G 
G msgid "Activation failed: "
G msgstr "Aktivering misslyckades: "
G 
G msgid "Could not parse AID"
G msgstr "Kunde inte tolka AID"
G 
G msgid "Could not parse context: "
G msgstr "Kunde inte tolka sammanhanget: "
G 
G msgid "Could not activate server: "
G msgstr "Kunde inte aktivera servern: "
 #: server/activation-context-corba.c:919
N msgid "Not a valid Activation ID"
N msgstr "Inte ett giltigt aktiverings-ID"
 
 #: server/activation-server-main.c:66
 msgid "Directory to read .server files from"
G msgstr "Katalog att lÀsa .server-filer ifrÄn"
N msgstr "Katalog som .server-filer ska lÀsas frÄn"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: server/activation-server-main.c:69
 msgid "Serve as an ActivationContext (default is as an ObjectDirectory only)"
G msgstr "TjÀna som en ActivationContext (standard Àr bara ett ObjectDirectory)"
N msgstr ""
N "Fungera som en ActivationContext (standard Àr endast som ett ObjectDirectory)"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: server/activation-server-main.c:73
 msgid "File descriptor to write IOR to"
G msgstr "Filhandtag som IOR ska skrivas till"
N msgstr "Filidentifierare som IOR ska skrivas till"
 
 #: server/activation-server-main.c:81
 msgid "Query expression to evaluate"
G msgstr "UttrycksfrÄga som ska berÀknas"
N msgstr "FrÄgeuttryck som ska evalueras"
 
 
 #: server/object-directory-config-file.c:47
 #, c-format
 msgid ""
 "The Bonobo Activation configuration file was not read successfully. Please, "
 "check it is valid in: %s"
 msgstr ""
G "LĂ€sning av Bonobo Activation-konfigurationsfilen misslyckades. Kontrollera "
G "att den Àr giltig i: %s"
G 
G msgid "Property '%s' has no value"
G msgstr "Egenskapen \"%s\" har inget vÀrde"
N "LÀsning av konfigurationsfilen för Bonobo Activation misslyckades. "
N "Kontrollera om den Àr giltig i: %s"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: server/object-directory-load.c:94
 msgid "a NULL iid is not valid"
G msgstr "NULL Àr inget giltigt vÀrde pÄ en iid"
N msgstr "ett iid som Àr NULL Àr inte giltigt"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: server/object-directory-load.c:98
 #, c-format
 msgid "iid %s has a NULL type"
G msgstr "iid:n %s har typen NULL"
N msgstr "iid %s har typen NULL"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: server/object-directory-load.c:102
 #, c-format
 msgid "iid %s has a NULL location"
G msgstr "iid:n %s har platsen NULL"
N msgstr "iid %s har platsen NULL"
 
 #: server/object-directory-load.c:111
 #, c-format
 msgid "invalid character '%c' in iid '%s'"
G msgstr "felaktigt tecken \"%c\" i iid:n \"%s\""
N msgstr "ogiltigt tecken \"%c\" i iid \"%s\""
N 
 #: server/object-directory-load.c:306
 #, c-format
N msgid "Property '%s' has no value"
N msgstr "Egenskapen \"%s\" har inget vÀrde"
 
 
 #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:201
 msgid "Bonobo-activation configuration file contains:\n"
G msgstr "Bonobo-activation-konfigurationsfilen innehÄller:\n"
N msgstr "Konfigurationsfilen för bonobo-activation innehÄller:\n"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:233
 msgid "Directory to remove from configuration file"
G msgstr "Katalog att ta bort frÄn konfigurationsfilen"
N msgstr "Katalog som ska tas bort frÄn konfigurationsfilen"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:236
 msgid "Directory to add to configuration file"
G msgstr "Katalog att lÀgga till i konfigurationsfilen"
N msgstr "Katalog som ska lÀggas till i konfigurationsfilen"

# Swedish messages for bonobo-activation.
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.31 2002/12/18 09:47:15 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bonobo-activation\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-18 10:45+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:102
msgid "Child process did not give an error message, unknown failure occurred"
msgstr "Barnprocessen gav inget felmeddelande, ett okÀnt fel intrÀffade"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:174
#, c-format
msgid "Failed to read from child process: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att lÀsa frÄn barnprocess: %s\n"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:296
msgid "Couldn't fork a new process"
msgstr "Kunde inte grena en ny process"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:319
#, c-format
msgid "Child received signal %u (%s)"
msgstr "Barnet tog emot signalen %u (%s)"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:324
#, c-format
msgid "Unknown non-exit error (status is %u)"
msgstr "OkÀnt icke avslutandefel (status Àr %u)"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:387
#, c-format
msgid "bonobo-activation failed to set process group of %s: %s\n"
msgstr ""
"bonobo-activation misslyckades med att stÀlla in processgrupp för %s: %s\n"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:399
#, c-format
msgid "Failed to execute %s: %d (%s)\n"
msgstr "Misslyckades med att köra %s: %d (%s)\n"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:243
msgid "File descriptor to print IOR on"
msgstr "Filidentifierare som IOR ska skrivas pÄ"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:243
#: server/activation-server-main.c:73
msgid "FD"
msgstr "FI"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:245
msgid "IID to activate"
msgstr "IID att aktivera"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:247
msgid "Prevent registering of server with OAF"
msgstr "Förhindra registrering av server med OAF"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:334
msgid "Bonobo activation options"
msgstr "Flaggor för Bonobo Activation"

#: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:101
#, c-format
msgid "g_module_open of `%s' failed with `%s'"
msgstr "g_module_open av \"%s\" misslyckades med \"%s\""

#: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:119
#: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:155
#, c-format
msgid "Can't find symbol Bonobo_Plugin_info in `%s'"
msgstr "Kan inte hitta symbolen Bonobo_Plugin_info i \"%s\""

#: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:203
#, c-format
msgid "Factory `%s' returned NIL for `%s'"
msgstr "Fabriken \"%s\" returnerade NIL för \"%s\""

#: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:220
#, c-format
msgid "Shlib `%s' didn't contain `%s'"
msgstr "Shlib \"%s\" innehöll inte \"%s\""

#: bonobo-activation/bonobo-activation-get-language-list.c:87
msgid "Too many alias levels for a locale, may indicate a loop"
msgstr "För mÄnga aliasnivÄer för en lokal, kan betyda en slinga"

#: server/activation-context-corba.c:621
msgid "Couldn't find which child the server was listed in"
msgstr "Kunde inte hitta vilket barn som servern var angiven i"

#: server/activation-context-corba.c:919
msgid "Not a valid Activation ID"
msgstr "Inte ett giltigt aktiverings-ID"

#: server/activation-server-main.c:66
msgid "Directory to read .server files from"
msgstr "Katalog som .server-filer ska lÀsas frÄn"

#: server/activation-server-main.c:66
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOG"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: server/activation-server-main.c:69
msgid "Serve as an ActivationContext (default is as an ObjectDirectory only)"
msgstr ""
"Fungera som en ActivationContext (standard Àr endast som ett ObjectDirectory)"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: server/activation-server-main.c:73
msgid "File descriptor to write IOR to"
msgstr "Filidentifierare som IOR ska skrivas till"

#: server/activation-server-main.c:81
msgid "Query expression to evaluate"
msgstr "FrÄgeuttryck som ska evalueras"

#: server/activation-server-main.c:81
msgid "EXPRESSION"
msgstr "UTTRYCK"

#: server/Bonobo_CosNaming_NamingContext.server.in.in.h:1
msgid "CORBA CosNaming service."
msgstr "CORBA CosNaming-tjÀnst."

#: server/Bonobo_CosNaming_NamingContext.server.in.in.h:2
msgid "Name service"
msgstr "NamntjÀnst"

#: server/object-directory-activate.c:185
msgid "We don't handle activating shlib objects in a remote process yet"
msgstr "Vi hanterar inte aktivering av shlib-objekt i en fjÀrrprocess Àn"

#: server/object-directory-config-file.c:47
#, c-format
msgid ""
"The Bonobo Activation configuration file was not read successfully. Please, "
"check it is valid in: %s"
msgstr ""
"LÀsning av konfigurationsfilen för Bonobo Activation misslyckades. "
"Kontrollera om den Àr giltig i: %s"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: server/object-directory-load.c:94
msgid "a NULL iid is not valid"
msgstr "ett iid som Àr NULL Àr inte giltigt"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: server/object-directory-load.c:98
#, c-format
msgid "iid %s has a NULL type"
msgstr "iid %s har typen NULL"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: server/object-directory-load.c:102
#, c-format
msgid "iid %s has a NULL location"
msgstr "iid %s har platsen NULL"

#: server/object-directory-load.c:111
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in iid '%s'"
msgstr "ogiltigt tecken \"%c\" i iid \"%s\""

#: server/object-directory-load.c:306
#, c-format
msgid "Property '%s' has no value"
msgstr "Egenskapen \"%s\" har inget vÀrde"

#.
#. * If this exception blows ( which it will only do with a multi-object )
#. * factory, you need to ensure you register the object you were activated
#. * for [use const char *bonobo_activation_iid_get (void); ] is registered
#. * with bonobo_activation_active_server_register - _after_ any other
#. * servers are registered.
#.
#: server/object-directory-corba.c:886
#, c-format
msgid "Race condition activating server '%s'"
msgstr "Kapplöpning vid aktivering av servern \"%s\""

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:62
msgid "Could not save configuration file.\n"
msgstr "Kunde inte spara konfigurationsfilen.\n"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:63
#, c-format
msgid "Please, make sure you have permissions to write to '%s'.\n"
msgstr "FörsÀkra dig om att du har rÀttighet att skriva till \"%s\".\n"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:66
msgid "Successfully wrote configuration file.\n"
msgstr "Skrev konfigurationsfilen utan problem.\n"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:80
#, c-format
msgid ""
"configuration file is:\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"konfigurationsfilen Àr:\n"
"  %s\n"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:118
#, c-format
msgid "%s already in configuration file\n"
msgstr "%s finns redan i konfigurationsfilen\n"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:138
msgid "there is not a properly structured configuration file\n"
msgstr "det finns ingen korrekt strukturerad konfigurationsfil\n"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:201
msgid "Bonobo-activation configuration file contains:\n"
msgstr "Konfigurationsfilen för bonobo-activation innehÄller:\n"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:233
msgid "Directory to remove from configuration file"
msgstr "Katalog som ska tas bort frÄn konfigurationsfilen"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:233 utils/bonobo-activation-sysconf.c:236
msgid "directory path"
msgstr "katalogsökvÀg"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:236
msgid "Directory to add to configuration file"
msgstr "Katalog som ska lÀggas till i konfigurationsfilen"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:239
msgid "Display directories in configuration file"
msgstr "Visa kataloger i konfigurationsfilen"

#: utils/bonobo-activation-sysconf.c:242
msgid "Display path to configuration file"
msgstr "Visa sökvÀg till konfigurationsfilen"

#~ msgid "No server corresponding to your query"
#~ msgstr "Ingen server motsvarar din förfrÄgan"

#~ msgid "Query failed: "
#~ msgstr "FrÄga misslyckades: "

#~ msgid "Activation failed: "
#~ msgstr "Aktivering misslyckades: "

#~ msgid "Could not parse AID"
#~ msgstr "Kunde inte tolka AID"

#~ msgid "Could not parse context: "
#~ msgstr "Kunde inte tolka sammanhanget: "

#~ msgid "Could not activate server: "
#~ msgstr "Kunde inte aktivera servern: "

#~ msgid "Domain of ObjectDirectory"
#~ msgstr "ObjectDirectory-domÀn"

#~ msgid "DOMAIN"
#~ msgstr "DOMÄN"

#~ msgid "Object directory to use when registering servers"
#~ msgstr "Objektkatalog som ska anvÀndas dÄ servrar registreras"

#~ msgid "OAF options"
#~ msgstr "OAF-alternativ"

#~ msgid "Exec failed: %d (%s)\n"
#~ msgstr "Körning misslyckades: %d (%s)\n"

#~ msgid "Trying dir %s\n"
#~ msgstr "Försöker med katalogen %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.