Re: [Fwd: Re: Rollback?]

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-13 20:16:01

mån 2003-01-13 klockan 20.01 skrev Jan D.:
> Commit betyder även "överlämning" men det är inte alls det som avses.
> Bara för att ett ord har flera betydelser betyder inte det att vi
> ska välja slumpmässigt mellan dessa.  Det vore som on vi skulle översätta
> "program" med "dagordning" bara för att "program" har den betydelsen också.

Du kan ju låta honom få del av dina synpunkter. :)

Eftersom det inte är någon officiell datatermrekommendation tror jag att
jag väljer att bortse från den, och använder "rulla tillbaka" tills
vidare.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.