Re: Bitande dimma

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-10 14:12:43

tor 2003-01-09 klockan 19.17 skrev Mattias Dahlberg:
> Jag har sett översättningen "Bitande dimma" på ett par ställen, bl.a. i
> Evolution. Jag tycker det ser en aning märkligt ut.

Finns nog både i gnome-applets och i Evolution, ja.


> Jag antar att originalet är "Freezing fog". Alltså den sortens dimma som
> uppstår när temperaturen är under noll. "Freezing" står alltså för "fryst".

Stämmer.


> Någon som vet vad den svenska meteorologiska termen är?

Vill minnas att vi diskuterat detta på listan tidigare, men hittar inga
referenser till det. Det finns en mängd "freezing"-meddelanden,
exempelvis "Freezing drizzle", "Freezing rain", "Freezing snow",
"Freezing snow grains", "Freezing ice crystals", "Freezing ice pellets",
"Freezing hail", "Freezing small hail", "Freezing precipitation",
"Freezing mist" och, som sagt, "Freezing fog". Och så finns det
naturligtvis en massa meddelanden som inte heter någonting med
"freezing" heller. I allmänhet har jag försökt att följa SMHI:s lista
över terminologi som de har på sin webbplats, men ett problem verkar
vara att engelska använder betydligt fler olika termer för olika nyanser
och graderingar än vad vi gör i svenskan. Så allting har inte en
etablerad motsvarighet.

Vad gäller "Freezing fog" tog jag väl termen från "bitande vind"och
dylikt. Men det är kanske möjligt att "Underkylt" är mer korrekt för
detta och de andra liknande termerna ovan.

Vad tycker folk?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.