Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-09 22:37:44

>  > > När ... används för att avsluta en mening så är det de facto ett
>  > > skiljetecken, och ska alltså inte föregås av mellanrum.
> 
>  > Det är de väl inte alls!  Det är en markering av utelämnade ord,
>  > vilket kan inkludera skiljetecken.
> 
> Så skiljetecken är numera ord? Vilken ordklass hör de till i så fall?

Ja, ja, du förstår vad jag menade!

> Eftersom en mening som avslutas med ... alltså inte har något skiljetecken
> över huvud taget på slutet, ska då inte heller nästa mening inledas med
> versal?

Jodå, såvida inte inledningen av den meningen också är ersatt av en
ellips.  :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.