Re: maps to

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-08 22:50:35

Janne Morén writes:
> On Wed, 2003-01-08 at 14:37, Per Tunedal wrote:
> > Jag har prövat att översätta "maps to key" med "passas ihop med nyckeln".
> > 
> > Synpunkter?

> "kopplas till nyckeln", kanske? Eller "associeras med nyckeln"?

Jag röstar för "kopplas till".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.