Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 20:29:11

mån 2003-01-06 klockan 20.23 skrev Göran Uddeborg:
> >  >Jag ogillar skarpt blanksteg innan trippelpunkt. Gäller på fler ställen.
> > 
> > Jag har för mig att trippelpunkt SKA ha mellanslag först enligt 
> > språknämndens skrivregler.
> 
> Det är korrekt.  Men Christian tycker inte om det, så han brukar inte
> göra så.  Själv brukar jag följa deras rekommendation.

Också därför jag sa "Jag ogillar skarpt". Räknade med att den
formuleringen skulle förtydliga att det rörde sig om en personlig åsikt
och inte nödvändigtvis något som stöds av rekommendationer. :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.