Gimp plugins, resten!

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-06 17:03:29

Ja, faktiskt!  Nu har jag kommit igenom alltihop!

> #: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:79
> #, c-format
> msgid ""
> "<html><head><title>Document Not Found</title></head><body bgcolor=\"white"
> "\"><div align=\"center\"><div>%s</div><h3>Could not locate help "
> "documentation</h3><tt>%s</tt></div><br /><br /><div align=\"justify"
> "\"><small>The requested document could not be found in your GIMP-Help path "
> "as shown above. This means that the topic has not yet been written or your "
> "installation is not complete. Ensure that your installation is complete "
> "before reporting this error as a bug.</small></div></body></html>"
> msgstr ""
> "<html><head><title>Dokumentet kan inte hittas</title></head><body bgcolor="
> "\"white\"><div align=\"center\"><div>%s</div><h3>Kunde inte hitta hjälp-"
> "dokumentationen</h3><tt>%s</tt></div><br /><br /><div align=\"justify"
> "\"><small>Det begärda dokumentet kunde inte hittas i din GIMP-hjälp sökväg. "
> "Det betyder antingen att dokumentet ännu inte är skrivet eller att din "
> "installation inte är komplett. Kontrollera att din installation är komplett "
> "innan du rapporterar detta som en bugg.</small></div></body></html>"

Skriv gärna ihop "hjälpdokumentationen" utan bindestreck.

Ofta har vi undvikit ordet "bugg", och skrivit "fel" istället.

> #: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1291
> msgid "Subdivide:"
> msgstr "Uppdela:"

Är inte det ett konstigt ord?  "Dela upp" går väl lika bra, och är
naturligare.

> #: plug-ins/imagemap/imap_about.c:45
> msgid "lpeek.mrijk@consunet.nl"
> msgstr "lpeek.mrijk@consunet.nl"

Den där bör nog aldrig översättas, vilket du skulle kunna rapportera.

> #: plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:140
> msgid ""
> "Guides are pre-defined rectangles covering the image. You define\n"
> "them by their width, height, and spacing from each other. This\n"
> "allows you to rapidly create the most common image map type -\n"
> "image collection of \"thumbnails\", suitable for navigation bars."
> msgstr ""
> "Hjälplinjer är fördefinierade rektanglar som täcker bilden. Du\n"
> "definierar dem genom deras bredd, höjd och avstånd från varandra.\n"
> "Detta låter dig snabbt skapa den vanligaste bildkartetypen -\n"
> "en samling \"tumnaglar\", användbara för navigeringsrader."

Jag vill minnas att "thumbnails" har översatts med "miniatyer" i något
annat sammanhang.  Men någon annan på den här listan har säkert bättre
koll på det.

> #: plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:209
> msgid "Base _URL:"
> msgstr "Bas _URL:"

Det bör väl skrivas ihop på svenska: "Bas-_URL:"

> #: plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:226
> #, c-format
> msgid "Image dimensions: %d x %d"
> msgstr "Bilddimensioner %d x %d"

I Latin 1 (och säkert Unicode) finns det ett särkilt gångertecken "×"
som inte är samma som bokstaven "x".  Använd gärna det.  (Beroende på
typsnitt är de här tecknen mer eller mindre tydligt olika.)

> #: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:210
> msgid "F_ile"
> msgstr "F_il"

Eller "Arkiv"?

> #: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:478
> #, c-format
> msgid "Area #%d Settings"
> msgstr "Område #%d inställningar"

Använd inte "#" som tecken för "nummer" på svenska.  Använd istället
antingen "nr." eller utelämna det helt, beroende på vad som passar.

> #: plug-ins/imagemap/imap_grid.c:279
> msgid "pixels from l_eft"
> msgstr "Bildpunkter från _vänster"
> 
> #: plug-ins/imagemap/imap_grid.c:284
> msgid "pixels from _top"
> msgstr "Bildpunkter från _toppen"

Varför stor bokstav?

> #: plug-ins/maze/maze_face.c:330
> #, c-format
> msgid "Selection is %dx%d"
> msgstr "Urvalet är %dx%d"

Gångertecknet igen.

> #. open URL for help
> #: plug-ins/maze/maze_face.c:606
> #, c-format
> msgid "Opening %s"
> msgstr "Öppnar %s:"

Inget kolon i orginalet.

> #: plug-ins/mosaic/mosaic.c:720
> msgid "Tile _Neatness:"
> msgstr "Platt-_ordning:"

Det behövs väl inget bindestreck, skriv ihop direkt.

> #: plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:635
> msgid ""
> "Use Current Gradient\n"
> "instead of FG/BG-Color"
> msgstr ""
> "Använd nuvarande färgskala istället\n"
> "för förgrunds/bakgrunds-färg"

Bör väl vara "... förgrunds-/bakgrundsfärg"?

> #: plug-ins/print/gimp_color_window.c:240
> msgid ""
> "Set the brightness of the print.\n"
> "0 is solid black, 2 is solid white"
> msgstr ""
> "Ställ in utsskriftens ljusstyrka.\n"
> "0 är helt svart, 2 är helt vitt"

För många "s" i "utskriftens".

> #: plug-ins/print/gimp_color_window.c:395
> msgid "Dither Algorithm:"
> msgstr "Färgutjämningsalgoritm:"
> 
> #: plug-ins/print/gimp_color_window.c:403
> msgid ""
> "Choose the dither algorithm to be used.\n"
> "Adaptive Hybrid usually produces the best all-around quality.\n"
> "Ordered is faster and produces almost as good quality on photographs.\n"
> "Fast and Very Fast are considerably faster, and work well for text and line "
> "art.\n"
> "Hybrid Floyd-Steinberg generally produces inferior output."
> msgstr ""
> "Välj den gitteralgoritm som skall användas.\n"
> "Adaptiv hybrid ger normalt den bästa kvalitén överlag.\n"
> "Ordnad är snabbare och ger nästan lika bra kvalitet på fotografier.\n"
> "Snabb och Mycket Snabb är mycket snabbare, och fungerar väl för text och "
> "linjeteckningar.\n"
> "Hybrid Floyd-Steinberg ger normalt sämre resultat."

Varför är "dither" översatt olika i dessa två meddelanden?

> #: plug-ins/print/gimp_main_window.c:433
> msgid ""
> "Position the image on the page.\n"
> "Click and drag with the primary button to position the image.\n"
> "Click and drag with the second button to move the image with finer "
> "precision; each unit of motion moves the image one point (1/72\")\n"
> "Click and drag with the third (middle) button to move the image in units of "
> "the image size.\n"
> "Holding down the shift key while clicking and dragging constrains the image "
> "to only horizontal or vertical motion.\n"
> "If you click another button while dragging the mouse, the image will return "
> "to its original position."
> msgstr ""
> "Placera bilden på sidan.\n"
> "Klicka och drag med första knappen för att placera bilden.\n"
> "Klicka och drag med andra knappen för att flytta bilden med bättre "
> "precision; varje enhet du drar flyttar bilden en punkt (1/72\")\n"
> "Klicka och drag med tredje (mitten) knappen för att flytta bilden i enheter "
> "av bildstorleken.\n"
> "Hålls shift-knappen ner under flytten begränsas bilden till att endast "
> "flytta horisontellt eller vertikalt.\n"
> "Om du klickar på en annan knapp under flytten, återgår bilden till sin "
> "ursprungliga plats."

Skriv ut "tum" istället för att använda citationstecken (").

> #: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1337
> msgid "Optimize the output for the type of image being printed"
> msgstr "Optimera utskriften för bildtypen"

Du har inte översatt slutet: "... being printed".  Men det kanske var
avsiktligt, för att du tyckte det var uppenbart?

> #: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1437
> msgid "Black and White"
> msgstr "Svart och vitt"
> 
> #: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1444
> msgid "Print in black and white (no color, and no shades of gray)"
> msgstr "Skriv ut i svart och vitt (ingen färg och inga gråskalor)"


Oftast säger man nog "svartvitt" istället för "svart och vitt".

> #: plug-ins/print/print.c:733 plug-ins/print/print.c:734
> #: plug-ins/print/print.c:832 plug-ins/print/print.c:1181
> msgid "File"
> msgstr "Fil"

Eller "Arkiv"?

> #: plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:331
> msgid "Current"
> msgstr "Ström"

Jag skulle gissat att det här handlar om "Aktuell(t)"/"Nuvarande"
något.  Fönster kanske.

> #. stat error (file does not exist)
> #: plug-ins/xjt/xjt.c:2469 plug-ins/xjt/xjt.c:2476
> #, c-format
> msgid "Can't open (read): %s"
> msgstr "Kan ej öppna (skriva): %s"

Försök en gång till! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.