Re: Re: Re: Passphrase var: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-17 09:17:00

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 13:49 2002-12-16 +0100, you wrote:
 >
 >Hej Pher!
 >
 > > Om Thomas har rätt skulle det vara fullkomligt korrekt med min
 > > nykonstruktion för att ange en preciserad betydelse:
 > >
 > > "Lösenordsmening" !
 > >
 > > Om han har fel är det mer korrekt med:
 > >
 > > "Lösenmening" (eller -fras som några föredrar!)
 > >
 > > Som ni förstår av mina tidigare resonemang anser jag inte att Thomas har
 > > helt fel!
 >
 >Det var ju tacksamt :)
 >
 >Men jag tycker att "lösenordsfras" är bäst. Jag har sett det nånstans i
 >diskussionen, och det passar utmärkt som översättning av "passphrase".
 >
 >"Lösenordsfras" kan tolkas antingen som en fras av lösenord, eller som ett
 >lösenord i form av en fras. Välj själv!
 >
 > > Ordet "lösen" används inte så ofta i modern svenska. Om man inte
 > > har tex "All makt åt Tengil, vår befriare!" i färskt minne.
 >
 >:)
 >
 >/tg

Nu tar det sig!
1) "lösenord" håller på att ersätta eller bli likvärdigt med "lösen". 
(Sedan sist har jag gjort en liten rundfråga och fått mer stöd för detta. 
Jag har bett folk beskriva "ett långt lösenord som består av flera ord och 
tecken")
2) Jag tycker "fras" är lite gammaldags och sällan använt i moderna svenska 
(men kort och kärnfriskt.) Det har jag också stöd för vid min rundfråga. De 
flesta i gruppen som svarat föredrar istället "fras", men jag undrar om det 
inte är för att ni utgår från det engelska ORDET, istället för att utgå 
från att beskriva företeelsen på svenska ...
3) När jag tittar på "hanterbarheten" hos olika förslag förefaller mitt 
ursprungliga "lösenordsmening" lite långt och klumpigt. Då återstår två 
förslag som i mitt tycke är ganska bra (men bygger på olika principer!):
"lösenmening" och "lösenordsfras". Jag har fastnat för det första 
alternativet, trots att det inte helt stämmer med mina önskemål. Det känns 
smidigast och är lätt att förstå. (Jag har testat ordet på folk!)

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9/ug3V+WjFXkFqqkRAlugAKCpRnbqbyxWqB21SvNLPJKx4MwObQCgnKRG
CA5ONiogyRdKIiokk0GG5x0=
=DhC3
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.