Re: gnumeric

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-14 21:42:25

Christian Rose writes:
> Oj. Janne kan kanske fixa detta samtidigt som han uppdaterar
> gnumeric-översättningen i övrigt. Janne?

Jaha, det är inte du som har hand om den just nu.  Jag såg att det var
du som varit på den sist i den version jag hade, så därför skickade
jag till dig.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.