Re: Granskningen av den svenska översättningen av Gnome ( UI)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-13 15:59:33

fre 2002-12-13 klockan 15.40 skrev Sofia Nilsson:
> Nu har jag avslutat granskningen av Gnome.

Underbart! Ska titta på det så fort jag hinner.


> I ma*nga fall har Bowne (och jag) gjort stilistiska avva"gningar och
> da"rfo"r valt att inte o"versa"tta ordagrant. Det ga"ller sa"rskilt engelska
> uttryck av typen "Couldn't....", "Failed to..." da"r alltsa* subjektet
> saknas. Pa* svenska har de o"versatts med eller a"ndrats till "Det gick
> inte att....". En annan typ av uttryck a"r da"r "jag"-formen anva"nds om
> program eller da"r informationen a"r osaklig pa* na*got sa"tt. I de fallen
> har Bowne anva"nt opersonlig form respektive sakligare (och torrare ;-))
> uttryck.

Usch, vill minnas att det var de översättningarna jag inte gillade. :)


> Avslutningsvis vill jag sa"ga att jag o"nskar att jag hade haft mycket mer 
> tid till att go"ra den ha"r granskningen. Jag har fo"rso"kt
> fo"lja diskussionerna pa* listan och hade ga"rna deltagit sja"lv om jag hade 
> hunnit. Jag har a"ven ga*tt tillbaka mycket i arkiven och tittat pa* era
> kommentarer och diskussioner om o"versa"ttningen av Gnome. Sa*sma*ningom
> kommer jag nog att sluta att prenumerera pa* listan igen da"rfo"r att jag
> a"ven fa*r stora ma"ngder intern e-post varje dag. Men det kanske ga*r bra
> att komma med ett inla"gg da* och da* i alla fall?

Just nu är det mycket trafik på listan, men så är det absolut inte
normalt. Ibland kan det gå flera dagar utan inlägg på listan. Har du
möjlighet skulle jag alltså rekommendera att du stannar kvar på listan,
det underlättar kommunikationen ganska mycket. Annars ska vi kanske
överväga att flytta denna diskussion till
gnome-sv-list@lists.sourceforge.net som är nästan helt otrafikerad, men
jag undviker gärna det då här finns betydligt fler "sakkunniga" som kan
komma med bra synpunkter. Vad tycker du?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.