Re: Gimp plugins fortsättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-05 22:24:34

Janne Morén writes:
> 'Procentvärde' kan jag hålla med om, men inte 'tal'. Procentvärdet är ju
> också ett tal.

Nja.  Skillnaden mellan "number" och "percent" här är ju att ett
"number" har formen 10, medan ett "percent" har formen 10%.  Så
antingen kan man ange ett rent numeriskt tal, eller ett procentuellt
värde.

Antar jag i varje fall, sammanhanget var ju HTML-kod.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.