Re: Gimp plugins fortsättning

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-02 17:07:34

mån 2002-12-02 klockan 16.51 skrev Tomas Gradin:
>  > > #: plug-ins/common/fractaltrace.c:787
>  > > msgid "Mandelbrot Parameters"
>  > > msgstr "Mandelbrot-parametrar"
>  > 
>  > Behövs det bindestreck där?  Mandelbrot är ju ett namn, inte ett
>  > utländskt ord.
> 
> Malmö bo.
> 
> Det ska givetvis vara ett bindestreck, annars blir det en sär skrivning.

Jag tror Göran syftade på att det ska vara sammanskrivet utan
bindestreck. Jfr §235 Svenska skrivregler:

"...Annars skrivs sammansättningar med namn utan bindestreck. Man
skriver alltså t.ex. Rembrandttavla, Hitleråren, Malmöresa, Västsverige,
Storstockholm"

Alltså "Malmöbo" (*utan* bindestreck).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.