Re: Översättningsproblem

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-17 21:04:21

sön 2002-11-17 klockan 17.50 skrev Peter Karlsson:
> > Skulle jag översätta skulle jag göra det till Mattias förslag:
> > "Förstår inte %s, försök med sant eller falskt".
> 
> Nu har jag också tittat i koden, och det verkar som om man faktiskt
> måste ha en av de giltiga strängarna för sant/falskt (det finns några
> varianter, som "yes"/"no", "true"/"false", "on"/"off" osv.), så jag
> skriver det som:
> 
> "Förstår inte %s, försök med \"true\" eller \"false\"."

Om det handlar om de literära värdena "true" och "false" kanske du ska
påpeka för författaren att det blir tydligare både för översättare och
användare om de sätts inom citationstecken.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.