Re: util-linux-2.11w

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-03 14:59:33

lör 2002-11-02 klockan 00.08 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: misc-utils/script.c:325
> > > > #, c-format
> > > >N msgid ""
> > > >N "\n"
> > > >N "Script done on %s"
> > > >N msgstr ""
> > > >N "\n"
> > > >N "Skriptet färdigt den %s"
> > >
> > > %s utvecklas inte här till "onsdagen den 15:e oktober..."? (Isf skall 
> > > "den" bort.)
> > 
> >     time_t tvec;
> > 
> >     if (subchild) {
> >         if (!qflg) {
> >             tvec = time((time_t *)NULL);
> >             fprintf(fscript, _("\nScript done on %s"),
> >                 ctime(&tvec));
> > 
> > Jag vet faktiskt inte i vilket format detta skrivs ut, men jag antar att
> > det inte är på någon form liknande "fredagen 25 oktober".
> 
> ctime() ger en sträng på formatet
> 
>        "Wed Jun 30 21:49:08 1993\n"
> 
> Denna sträng är inte lokalkänslig.
> 
> Den bästa översättningen som det ser ut är nog utan "den"

Jag har ändrat översättningen nu av de två meddelandena så att de är
utan "den". Tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11w.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.