Re: util-linux-2.11w

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-02 00:08:05

Christian Rose writes:
> fre 2002-10-25 klockan 20.56 skrev Fredrik Wendt:
> > > #: misc-utils/script.c:325
> > > #, c-format
> > >N msgid ""
> > >N "\n"
> > >N "Script done on %s"
> > >N msgstr ""
> > >N "\n"
> > >N "Skriptet färdigt den %s"
> >
> > %s utvecklas inte här till "onsdagen den 15:e oktober..."? (Isf skall 
> > "den" bort.)
> 
>     time_t tvec;
> 
>     if (subchild) {
>         if (!qflg) {
>             tvec = time((time_t *)NULL);
>             fprintf(fscript, _("\nScript done on %s"),
>                 ctime(&tvec));
> 
> Jag vet faktiskt inte i vilket format detta skrivs ut, men jag antar att
> det inte är på någon form liknande "fredagen 25 oktober".

ctime() ger en sträng på formatet

       "Wed Jun 30 21:49:08 1993\n"

Denna sträng är inte lokalkänslig.

Den bästa översättningen som det ser ut är nog utan "den", men
dessutom kanske man skall föreslå att författaren använder en
strftime-sträng istället, så kan man lokalisera bättre. Om han gör
strftime("\nScript done on %c", ...) så får han motsvarande sträng på
engelska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.