Re: util-linux-2.11w

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-02 03:41:07

lör 2002-11-02 klockan 00.08 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: misc-utils/script.c:325
> > > > #, c-format
> > > >N msgid ""
> > > >N "\n"
> > > >N "Script done on %s"
> > > >N msgstr ""
> > > >N "\n"
> > > >N "Skriptet färdigt den %s"
> > >
> > > %s utvecklas inte här till "onsdagen den 15:e oktober..."? (Isf skall 
> > > "den" bort.)
> > 
> >     time_t tvec;
> > 
> >     if (subchild) {
> >         if (!qflg) {
> >             tvec = time((time_t *)NULL);
> >             fprintf(fscript, _("\nScript done on %s"),
> >                 ctime(&tvec));
> > 
> > Jag vet faktiskt inte i vilket format detta skrivs ut, men jag antar att
> > det inte är på någon form liknande "fredagen 25 oktober".
> 
> ctime() ger en sträng på formatet
> 
>        "Wed Jun 30 21:49:08 1993\n"
> 
> Denna sträng är inte lokalkänslig.
> 
> Den bästa översättningen som det ser ut är nog utan "den", men
> dessutom kanske man skall föreslå att författaren använder en
> strftime-sträng istället, så kan man lokalisera bättre. Om han gör
> strftime("\nScript done on %c", ...) så får han motsvarande sträng på
> engelska.

Jag tror inte att util-linux-författaren tycker så bra om mig, på grund
av de diskussioner som vi tidigare haft som säkert de flesta här känner
till. Jag tror därför inte att han lyssnar något på mig.

Göran, du vill inte påpeka ditt förslag för honom? Adressen till
utvecklarnas lista är util-linux@math.uio.no.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.