Re: util-linux-2.11w

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-25 23:52:14

fre 2002-10-25 klockan 20.56 skrev Fredrik Wendt:
> Bara ytterst små kommentarer. Knappt att de syns... :)

Okej. Jag försökte ignorera dem, men jag såg dem ändå. :)


> > #: fdisk/fdisk.c:1697
> >N msgid ""
> >N "\n"
> >N "Partition table entries are not in disk order\n"
> >N msgstr ""
> >N "\n"
> >N "Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning\n"
>
> är -> står kanske. (Jag tycker iaf det låter bättre när du har bestämda 
> poster.)

Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är vanskligt med prepositioner här.
Posterna kan ju stå, ligga, visas eller helt enkelt vara i fel ordning.
Jag är inte helt säker på hur det här meddelandet visas, så jag tror
inte att jag ändrar.


> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:803
> >N msgid ""
> >N "\n"
> >N "Syncing disks.\n"
> >N msgstr ""
> >N "\n"
> >N "Synkroniserar hårddiskar.\n"
>
> Eller bara "Synkar [hård]diskar.\n", det engelska ordet är ju inte 
> synchronizing...

Personligen gillar jag inte alls uttrycket "synka". Jag har därför
medvetet valt att skriva ut "synkronisera". Jag upplever det också som
att "synka" är mer ovanligt i svenskan än "sync" är i engelskan, så det
är inte nödvändigtvis ett stilbrott.


> > #: fdisk/sfdisk.c:867
> > #, c-format
> >N msgid ""
> >N "Units = cylinders of %lu bytes, blocks of 1024 bytes, counting from %d\n"
> >N "\n"
> >N msgstr ""
> >N "Enheter = cylindrar med %lu byte, block med 1024 byte, räknat från %d\n"
> >N "\n"
>
> kanske med -> om, men det är verkligen en smaksak :)
> (Om du skulle få för dig att ändra så gäller det ett par gånger till.)

Jag brukar säga "med" i sådana här sammanhang ("tårtor med sex
tårtbitar"). Jag tror inte jag ändrar.


> > #: misc-utils/script.c:325
> > #, c-format
> >N msgid ""
> >N "\n"
> >N "Script done on %s"
> >N msgstr ""
> >N "\n"
> >N "Skriptet färdigt den %s"
>
> %s utvecklas inte här till "onsdagen den 15:e oktober..."? (Isf skall 
> "den" bort.)

    time_t tvec;

    if (subchild) {
        if (!qflg) {
            tvec = time((time_t *)NULL);
            fprintf(fscript, _("\nScript done on %s"),
                ctime(&tvec));

Jag vet faktiskt inte i vilket format detta skrivs ut, men jag antar att
det inte är på någon form liknande "fredagen 25 oktober".

Tack för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.