Re: lifelines-3.0.21

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-22 00:51:22

mån 2002-10-21 klockan 20.55 skrev Jens Arvidsson:
> > > > >  #: src/gedlib/messages.c:158
> > > > > N msgid ""
> > > > > N "Do you want to edit the person again? (Otherwise changes will be discarded.)"
> > > > > N msgstr "Vill du redigera personen igen? (Om inte, så kommer ändringar att kastas.)"
> > > > 
> > > > Både kommat och "så" känns onödiga.
> > > 
> > > Jag håller inte med där, jag tycker att formuleringen blir tydligare
> > > och mindre abrupt. Men det är väl i och för sig en smaksak?
> > 
> > Nja, jag vill minnas att min gamla svenskalärare
> 
> (Utanför ämnet: "Svensklärare" lärde jag mig en gång i tiden att det
> heter! ;-) )

Jaja.


[...]
> > Kommat envisas jag fortfarande med att det inte passar riktigt. Får jag
> > föreslå en omformulering:
> >
> > "(Annars kommer ändringar att..."
> 
> Nja, "annars" låter lite som ett hot tycker jag, så den ändrar jag
> inte till.
> 
> Jag tror att kommat får stå kvar, tills vidare iallafall.
> 
> 
> > > > >  #: src/gedlib/messages.c:281
> > > > >  #, c-format
> > > > > N msgid "Person %s is referred to but not defined."
> > > > > N msgstr "Referens till personen %s, som inte är definierad."
> > > > 
> > > > Kommat känns onödigt. Satsen är inte så lång att den behöver delas in i
> > > > två.
> > > 
> > > Hm. Håller inte riktigt med här heller. Också en smaksak?
> > 
> > Nja. Använd bara komma bara om det behövs för att satsen inte ska bli
> > för tung. Jag tycker att denna knappast är för tung. Eller som boken
> > "Svenska skrivregler" formulerar det (s. 100):
> > 
> > "Huvudregel
> > Kommateringen skall underlätta läsningen. Det innebär att komma sätts
> > mellan led som är förhållandevis fristående från varandra, medan led som
> > hör nära ihop inte skiljs åt med komma."
> 
> Det låter i och för sig en smula flummigt tycker jag, men jag ändrar
> ändå. :-)

Om du tar bort här bör du nog också ta bort det komma som diskuterades
ovan ("om inte så...").


> > > > >  #: src/liflines/menuitem.c:129
> > > > >  msgid "# Toggle childnos"
> > > > > G msgstr "# Slå på/av barnnr"
> > > > > N msgstr "# Slå på/av barnno"
> > > > 
> > > > Varför "no"?
> > > 
> > > Varför inte? Det är väl synonyma förkortningsalternativ (och jag hade
> > > "no" på andra ställen i filen)?
> > 
> > "Nummer" förkortas "nr" på svenska. Inte "no". Se Svenska skivregler..
> > "No" är en förkortning av latinets motsvarande ord, men det används inte
> > på svenska.
> 
> Nu kan det möjligen vara så att jag blandar ihop saker och ting
> totalt, men nog har jag sett "no." (antagligen oftare "n:o") användas
> på många ställen i svenska texter. Att det är en mer gammalmodig
> variant än "nr." är väl däremot ganska klart.

Jag tror inte den varianten har använts i svenskan på åtskilliga
decennier. Har du sett det i något nyare material så är det troligtvis
från någon som förväxlar det med engelskans förkortning.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.