lifelines-3.0.21

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-19 00:25:16

Jens Arvidsson writes:
>  # Swedish messages for LifeLines.
>  # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
>  # Jens Arvidsson <arvid-jens@algonet.se>, 2002.
>  # 
>  msgid ""
>  msgstr ""
> G "Project-Id-Version: lifelines 3.0.12\n"
> G "POT-Creation-Date: 2002-04-28 00:07-0400\n"
> G "PO-Revision-Date: 2002-06-03 19:20+0200\n"
> N "Project-Id-Version: lifelines 3.0.21\n"
> N "POT-Creation-Date: 2002-10-07 19:23-0400\n"
> N "PO-Revision-Date: 2002-10-18 16:15+0200\n"
>  "Last-Translator: Jens Arvidsson <arvid-jens@algonet.se>\n"
>  "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Har du kört det här genom kontrollprogrammet? Det finns ju
pluralformer nedan, men ingen definition här. Det borde nog vara med
en rad till efteråt:

 Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);


>  #: src/gedlib/init.c:523
> N msgid "db directory is file, not directory."
> N msgstr "db-mapp är en fil, inte en mapp."

Nu minns jag inte, är det kataloger i filträdet som avses med
"directory" här, eller var det något mer speciellt för detta program.
Om det handlar om filträdet brukar vi skriva just "katalog".

>  #: src/gedlib/init.c:529
> N msgid "error accessing database directory."
> N msgstr "fel vid åtkomst av databasmapp."
> N 
>  #: src/gedlib/init.c:532
> N msgid "no keyfile (directory does not appear to be a database)."
> N msgstr "ingen nyckelfil (mappen förefaller inte att vara en databas)."

D:o

>  #: src/gedlib/init.c:547
> N msgid "The database is already open for writing."
> N msgstr "Databasen är redan öppnad utan skrivskydd."

Jag skulle nog undrat vad det där exakt betydde, och kunnat missförstå
det. Varför inte skriva mer direkt "... öppnad för skrivning".

>  #: src/gedlib/init.c:550
> N msgid "The database is locked (no readwrite access)."
> N msgstr "Databasen är låst (ingen läs- eller skrivåtkomst)."

Eller möjligen "läs- OCH skrivåtkomst". Det KAN vara tillåtet att
enbart läsa.

>  #: src/gedlib/init.c:566
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "The database is already opened for read access by %d users.\n"
> N " "
> N msgstr ""
> N "Databasen är redan öppnad utan skrivskydd av %d användare.\n"
> N " "

Här tycker jag definitivt att det blir missvisande. Skriv "öppnad för
läsning" istället. De HAR ju skyddat sig mot att du skriver, så de
HAR ju ett slags skrivskydd!

>  #: src/gedlib/messages.c:53
> N msgid "lines [-adkrwifmntcuFxoC] [database]  # Use -F for Finnish database"
> N msgstr "lines [-adkrwifmntcuFxoC] [databas]  # Använd -F för finsk databas"
> N 
>  #: src/gedlib/messages.c:55
> N msgid "lines [-adkrwifmntcuxoC] [database]  # Finnish database"
> N msgstr "lines [-adkrwifmntcuxoC] [databas]  # finsk databas"

Jag har ingen invändning, men lite nyfiket undrar jag vad en finsk
databas är för något?

>  #: src/interp/alloc.c:763
>  #, c-format
> N msgid "%s: the arg #%s must be an integer."
> N msgstr "%s: argumentet #%s måste vara ett heltal."

Betyder "#" "nummer" här? I så fall: "#" används inte i den meningen
på svenska. Här kan man antagligen skriva ut "nummer", annars kan det
förkortas "nr.". Förekommer i flera fall.

>  #: src/interp/alloc.c:772
>  #, c-format
> N msgid "%s: the arg #%s must be a record."
> N msgstr "%s: argumentet #%s måste vara en post.<"

Mindreäntecknet på slutet antar jag är ett misstag.

>  #: src/interp/builtin.c:2092
> N msgid "him"
> N msgstr "han"

Eh, "honom", även om många har svårt med det nuförtiden.

>  #: src/interp/builtin.c:2093
> N msgid "Her"
> N msgstr "Henne"

Eller kanske "Hennes"? Har du lust att kolla koden och/eller fråga
författaren?

>  #: src/interp/builtin.c:2093
> N msgid "her"
> N msgstr "henne"

Motsvarande?

>  #: src/interp/more.c:1017
> N msgid "the arg to lock must be a person or family"
> N msgstr "argumentet för att låsa måste vara en person eller familj."

Kan också betyda "argumentet att låsa ..."

>  #: src/interp/more.c:1040
> N msgid "the arg to unlock must be a person or family"
> N msgstr "argumentet för att låsa upp måste vara en person eller familj."

Motsvarande.

>  #: src/liflines/valgdcom.c:801
>  #, c-format
> N msgid "%6d Error"
> N msgid_plural "%6d Errors"
> N msgstr[0] "%6d-fel"
> N msgstr[1] "%6d-fel"

Varför bindestreck? Det anges väl hur många fel som upptäckts eller
något sådant, t.ex. 3 fel. Inte att det skulle vara en viss slags fel
som t.ex. ett "3-fel".

>  #: src/liflines/valgdcom.c:846
>  #, c-format
> N msgid "%6d Warning"
> N msgid_plural "%6d Warnings"
> N msgstr[0] "%6d-varning"
> N msgstr[1] "%6d-varningar"

Motsvarande.

>  #: src/tools/dbverify.c:974
>  #, c-format
> N msgid "%d error"
> N msgid_plural "%d errors"
> N msgstr[0] "%d-fel"
> N msgstr[1] "%d-fel"

Och igen.

>  #: src/tools/dbverify.c:996
> N msgid "FATAL ERROR: "
> N msgstr "FATALT FEL"

"Ödesdigert fel" var det någon som kom på att vi skulle översätta
"fatal" med.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.